سیروز کبدی (Cirrhosis) - بخش دوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير 5:23 | ghnazary

نظرات : 1

  عواملی که سبب سیروز کبدی میشوند وقتی آسیب به کبد حاد ولی محدود باشد معمولا کبد خود را ترمیم میکند. با این حال آسیبهای مکرر که طی سالها بر کبد تحمیل میشود سبب تشکیل سیروز میشود.علتها بسیار گسترده هستند اما در یکی از موارد زیر گنجانده میشوند. مصرف الکل:مصرف بیش از حد الکل طی مدتی طولانی سبب تشکیل کبد الکلی و سپس سیروز کبدی میشود صفراوی:هرگونه آسیب به مجراهای صفراوی قلبی:نارسایی قلبی سبب آسیب به کبد و سبب سیروز میشود. متابولیک و عوامل ارثی:بیماری هایی مانند سیستیک فیبروزیس ، هموکروماتوزیس ، وبیماری ویلسون سبب سیروز کبدی میشوند. داروها و سم ها:بعضی داروها و مواد سمی غیر از الکل. عوامل نامعلوم :در حدود 10 درصد از عوامل سیروز علت نامعلوم است. فراوانی این علت ها در بین جمعیتهای مختلف و جغرافیای مختلف با یکدیگر فرق میکند. در آمریکا حدود نیمی از مواد سیروز به علت عفونت به هپاتیت سی مزمن و مصرف الکل رخ میدهد. عفونت به هپاتیت بی مزمن و گاهی اوقات همراه با عفونت به هپاتیت دی سبب ابتلای شمار قابل توجهی از افراد به سیروز کبدی میشود.  

4 0

نظرات

  • از حضور فعال و علمی تان سپاسگزاریم. عالی بود.

    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير | 6:2 | nabilkhosravi

نظرات :