حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد/اعمال از فروردین ماه

۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت 6:12 | phasco

نظرات : 0

از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد/اعمال از فروردین ماه:  با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور، حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان شد و اجرای این مصوبه از فروردین ماه لازم الاجرا ست. به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ۶۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. با تصویب شورای عالی کار و تأیید هیأت وزیران، حق مسکن کارگران که تاکنون ۴۰ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. لازم به ذکر است، بر اساس این مصوبه، افزایش حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود. بنابراین کارفرمایان باید مابه التفاوت حق مسکن ۶۰ هزار تومانی بابت فروردین ماه را به نیروی کار خود پرداخت کنند.  

4 0

نظرات

نظرات :