تسریع غربالگری روش‌های درمانی در Synthetic Biology

۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين 3:6 | phasco

نظرات : 0

☑️ تسریع غربالگری روش‌های درمانی در Synthetic Biology: استفاده از میکروارگانیسم‌های مهندسی شده در درمان برخی از بیماری‌ها مانند سرطان یکی از جذاب‌ترین بخش‌های synthetic biology محسوب می‌شود. این ایده از توانایی باکتری‌ها برای رشد در سلول‌های توموری الهام گرفته شده است. یکی از محدودیت‌های این حوزه نیاز به غربالگری باکتری‌های مختلف در بافت‌های توموری مختلف است. در حال حاضر روش مرسوم، مطالعه اثر ضد سرطانی باکتری‌ها در حیوانات مدل آزمایشگاهی است که به نوبه خود یک فرایند زمان ‌بر با کارایی پایین محسوب می‌شود. یافته‌های جدید روشی تحت عنوان BSCC را ایجاد کرده است که علاوه بر کاهش چشمگیر زمان غربالگری دقت بسیار بالایی نیز دارد. در این روش سلول‌های توموری در یک محیط سه بعدی کشت داده شده و اثرات متقابل باکتری و سلول‌ها بعد از انتقال میکروارگانیسم مورد مطالعه ارزیابی می‌شود. استفاده از این روش موجب اثبات اثر ضد سرطانی تتا توکسین باکتری Salmonella Typhimurium در سرطان کولون شده است.  

4 0

نظرات

نظرات :