اثر هوک بر چه تست هایی بیشترین تاثیر را دارد ؟؟؟

۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ اسفند 1:35 | fatemeh arab

نظرات : 0

اثر هوک در آزمایش هایی مانند: - آلفافیتوپروتئین - ( Alpha-fetoprotein ( AFP  - فریتین Ferritin - پرولاکتین Prolactin  - CA 125  - B-hCG  - Psa - TSH بیشترین تاثیر را می تواند داشته باشد . به عنوان بهترین مثال در خون خانم های باردار دارای مقدار زیادی هورمون B-hCG وجود دارد. در این افراد اگر آزمایش ها به صورت یک مرحله ای یعنی افزودن هم زمان نمونه بیمار با کونژوگه صورت گیرد احتمال مشاهده منفی کاذب وجود دارد .   منبع :واحد کنترل کیفی فاسکو

3 0

نظرات

نظرات :