عکس زیبا سلول سرطانی در حال حرکت

۱۳۹۱ يکشنبه ۱ بهمن 12:38 | Ali Kia

نظرات : 0

سلولهای سرطانی می‌توانند در بدن در جریان روندی به نام متاستاز منتشر شوند. در این عکس زیبا سلول سرطانی در حال حرکت از خلال منفذ یک فیلتر است. این عکس به وسیله موسسه پژوهشی کنسر بریتانیا گرفته شده است، جایی که انتشار کنسر به امید یافتن راهی برای مداوای آن مطالعه می‌شود. .  

3 0

نظرات

نظرات :