دی دایمر (D-dimer)

۱۴۰۰ شنبه ۲۶ تير 18:38 | ghnazary

نظرات : 0

    D-dimer یکی از قطعات پروتیینی تولید شده به هنگام حل شدن لخته خون است.بطور طبیعی قابل شناسایی نیست و یا اینکه به میزان خیلی کم قابل تشخیص است در مواقعی که بدن لخته های خون را تشکیل داده و میشکند.بنابراین سطح این قطعات پروتیینی در خون در این مواقع به میزان قابل توجهی بالا میرود.

مشتق های هموگلوبین

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير 18:39 | ghnazary

نظرات : 0

  مشتق های هموگلوبین شامل سولفهموگلوبین و متهموگلوبین و کربوکسی هموگلوبین می باشد.سولفهموگلوبین و متهموگلوبین از درج برخی داروها و یا در معرض برخی مواد شیمیایی قرار گرفتن به وجود می آیند.کروبوکسی هموگلوبین نیز از اتصال کربن منوکساید با هموگلوبین تشکیل میشود. این اشکال تغییر یافته هموگلوبین به درستی نمی توانند اکسیژن را به بافتها حمل کنند.دستگاه کو – اکسی متر میتواند این اشکال تغییر یافته را اندازه بگیرد.

کو اکسی متر (co- oximeter)

۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير 18:34 | ghnazary

نظرات : 0

  کو اکسی متر یک آنالیز کننده گازهای خون به شمار میرود با این تفاوت که میتواند اشکال تغییر یافته هموگلوبین مانند کربوکسی هموگلوبین را گزارش کند.کربوکسی هموگلوبین یک شکل تغییر یافته از هموگلوبین است که از اتصال کربن منواکساید و هموگلوبین تشکیل یافته است.کربن منواکساید 210 برابر قوی تر از اکسیژن به هموگلوبین متصل شده و اکسیژن رسانی مختل میشود و در مسمومیت ها با این ماده وضعیت حیات فرد به خطر می افتد.

پالس اکسی متر روش غیر تهاجمی سنجش اشباع اکسیژن

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۶ تير 18:42 | ghnazary

نظرات : 0

  پالس اکسی متر یک روش غیرتهاجمی است که به سوزن زدن و جمع آوری خون نیاز ندارد و میتواند بطور پیوسته میزان اشباع از اکسیژن را پیگیری کند.یک تجهیز گیره مانند به انتهای انگشت متصل میشود و سنسور آن نور عبوری از پوست را خوانش میکند.اما میزان صحت این نوع ابزار تحت تاثیر اشکال غیر نرمال هموگلوبین قرار میگیرد همچنین فشار خون پایین و نیز سطح پایین هموگلوبین در آنمی شدید بر صحت آن اثر میگذارد.

وضعیتهایی که سبب اسیدوز و آلکالوز تنفسی میشوند

۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير 18:39 | ghnazary

نظرات : 0

 اسیدوز تنفسی که با pH  کمتر از 7.35 و بی کربنات و pCO2 بالا مشخص میشود در وضعیتهایی مانند مصرف مواد مخدر – بیماری های تنفسی مانند آسم انسداد مسیرهای تنفسی و پنومونی و میاستنیا گراویس دیده میشود.آلکالوز تنفسی هم با pH بالای 7.45 و بی کربنات و pCO2 پایین مشخص میشود و وضعیتهایی مانند درد آسیب به مغز پنومونی هیپرونتیلاسیون و برخی داروها مانند سالیسیلات ها و کتکولامین ها میتوانند سبب این وضعیت گردند.

وضعیتهایی که سبب آلکالوز متابولیک میشوند

۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تير 18:32 | ghnazary

نظرات : 0

  آلکالوز متابولیک که با pH بالای 7.45 و بی کربنات بالا و pCO2 بالا مشخص میشود میتواند توسط وضعیت هایی مانند استفراغ مزمن – سطح پایین پتاسیم خون – نارسایی قلبی و سیروز ایجاد گردد.اگر چنین وضعیتهایی درمان نشوند میتوانند تهدید کننده حیات باشند.پزشک در این گونه موارد مداخله پزشکی را انجام میدهد تا تعادل اسید و باز برقرار شود اما حتما باید علت اصلی برهم زننده این تعادل شناسایی و برطرف گردد.

وضعیت هایی که سبب اسیدوز متابولیک میشوند

۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير 18:23 | ghnazary

نظرات : 0

  در اسیدوز متابولیک که با بی کربنات پایین و pCO2‌ پایین و pH کمتر از7.35  مشخص میشود وضعیتهایی مانند نارسایی کلیه – شوک – کتو اسیدوز دیابتی – مسمومیت با متانول و اتانول و سالیسیلات می توانند سبب اسیدوز متابولیک گردند.

مکان هایی که آنالیز گازهای خون در آنجا قابل انجام است

۱۴۰۰ شنبه ۵ تير 18:15 | ghnazary

نظرات : 0

  آنالیز گازهای خون توسط افراد آموزش دیده انجام میشود.و معمولا در بیمارستان – اتاق اورژانس – مرکز جراحی – آمبولانس – و یا آزمایشگاه های بزرگ مجهز انجام میشود چون می بایست این آزمایش پس ازجمع آوری نمونه بلافاصله انجام شود به همین دلیل تجهیزات تخصصی مورد نیاز است.  

آلکالوز متابولیک

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير 18:40 | ghnazary

نظرات : 0

  آلکالوز متابولیک – آلکالوز متابولیک با افزایش pH و افزایش در بی کربنات مشخص میشود.چنین وضعیتی در هایپوکالمی – استفراغ مزمن (ازدست دادن اسید از طریق معده ) و اوردوز با سدیم بی کربنات – یا نارسایی قلبی و سیروز به وجود می آید.

اسیدوز متابولیک

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير 18:39 | ghnazary

نظرات : 0

  اسیدوز متابولیک – اسیدوز متابولیک با pH پایین و بی کربنات پایین مشخص میشود.این وضعیت سبب میشود که خون بسیار اسیدی تر از آن شود که عملکرد متابولیک درست داشته و کلیه درست عمل کند.عوامل این وضعیت شامل دیابت – شوک و نارسایی کلیه ها هستند.

نظرات

نظرات :