آلکالوز تنفسی

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  آلکالوز تنفسی – آلکالوز تنفسی با افزایش pH و کاهش در pCO2 مشخص میشود که ناشی از تهویه بیش ازحد است .تهویه بیش ازحد به وسیله هایپرونتیلیشن – درد – پریشانی هیجانی – یا برخی بیماریهای ریوی که با تبادل اکسیژن مداخله میکنند ایجاد میشود.

اسیدوز تنفسی

۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد 18:29 | ghnazary

نظرات : 0

  اسیدوز تنفسی – اسیدوز تنفسی با pH پایین و افزایش در pCO2 مشخص میشود و ناشی از ناکارامدی تنفسی است یعنی برداشت ناکافی اکسیژن و دفع ناکافی دی اکسید کربن.این وضعیت توسط خیلی چیزها میتواند ایجاد شود مانند پنومونیه – بیماری انسداد مزمن تنفسی و ارامش بیش از حد توسط مواد مخدر.

تفسیر نتایج آنالیز گازهای خون

۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد 18:37 | ghnazary

نظرات : 0

  فشار کم اکسیژن به این معنی است که فرد اکسیژن کافی دریافت نمیکند در حالی که نتایجی که در محدوده نرمال قرار دارند به این معنی است که برداشت اکسیژن کافی است.دیگر اجزای آنالیز گازهای خون شامل pH و pCo2 و بی کربنات  به همدیگر مرتبط اند و نتایج باید با یکدیگر تفسیر شوند .برخی ترکیب نتایج اگر غیر طبیعی باشند نشانه وضعیتی هستند که سبب اسیدوز یا آلکالوز میگردند.

تفسیر نتایج گازهای خون - بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد 18:17 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج غیر طبیعی هر یک از اجزای گازهای خون مشخص کننده یک یا چند تا از موارد زیر میباشد. -          فرد اکسیژن کافی دریافت نمیکند -          فرد دی اکسید کربن کافی دفع نمیکند -          یک مشکلی در عملکردی کلیوی فرد وجود دارد  

تفسیر نتایج گازهای خون - بخش اول

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد 18:16 | ghnazary

نظرات : 0

  مقادیر نرمال از یک آزمایشگاه تا آزمایشگاهی دیگر متفاوت است.همچنین به سطح ارتفاع از دریا بستگی دارد طوری که سطح اکسیژن خون فردی که بالاتر از سطح دریا زندگی میکند پایین تر است. نتایج آنالیز گازهای خون شریانی به خودی خود تشخیص دهنده نیستند.باید در ترکیب با نتایج دیگر آزمایش ها برای تشخیص مشکلات تنفسی – متابولیک و کلیوی استفاده شوند.

وضعیتهایی که سبب درخواست آنالیز گازهای خون میشود- بخش سوم

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد 18:33 | ghnazary

نظرات : 0

  گازهای خون ممکن است هنگامی که فرد دچار آسیب سر یا گردن شده و بر تنفس فرد اثر گذاشته است و نیز هنگامی که فرد یک بیهوشی طولانی را تجربه کرده – که در جراحی های قلبی یا مغزی اتفاق میافتد – درطی روند جراحی یا پس از پایان یافتن جراحی درخواست گردد.  

وضعیتهایی که سبب درخواست آنالیز گازهای خون میشود- بخش دوم

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد 18:32 | ghnazary

نظرات : 0

  هنگامی که فردی تحت اکسیژن درمانی است ممکن است آزمایش گازهای خون برای پیگیری اثر درمان درخواست گردد.همچنین دیگر درمان های بیماری های ریوی ممکن است با آزمایش گازهای خون پیگیری گردند.بررسی گازهای خون روی بند ناف نوزادان نیز برای ارزیابی مشکلات تنفسی و وضعیت تعادل اسید – باز در آنها انجام میشود.

وضعیتهایی که سبب درخواست آنالیز گازهای خون میشود- بخش اول

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد 18:31 | ghnazary

نظرات : 0

  آنالیز گازهای خون برای یک فرد زمانی درخواست میشود که فرد علایم و نشانه های عدم تعادل اکسیژن / دی اکسید کربن یا pH داشته باشد مانند مشکل در تنفس – تنگی نفس – تهوع یا استفراغ .همچنین ممکن است برای افرادی که مشکلات تنفسی یا متابولیک و یا کلیوی دارند و پریشانی تنفسی را تجربه میکنند درخواست شود.

کاربردهای آزمایش گازهای خون - بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ خرداد 18:35 | ghnazary

نظرات : 0

  گازهای خون همچنین برای تشخیص عدم تعادل اسید – باز که در نارسایی کلیه ها و نارسایی قلب و یا دیابت کنترل نشده و عفونتهای شدید یا اور دوز داروها اتفاق می افتد بکار برده میشود.گازهای خون ممکن است به همراه دیگر آزمایشات مانند الکترولیت ها - گلوکز و کراتینین و BUN‌ خون درخواست گردد.  

کاربردهای آزمایش گازهای خون - بخش اول

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ خرداد 18:33 | ghnazary

نظرات : 0

  اندازه گیری گازهای خون به منظور بررسی عملکرد ریه ها و تعادل اسید و باز بدن فرد انجام میشود.زمانی درخواست میشوند که فرد مشکلات تنفسی مانند تنگی نفس در وضعیتهایی مانند آسم یا بیماری انسداد مزمن ریوی داشته باشد.گازهای خون همچنین ممکن است برای پیگیری درمان بیماریهای ریوی و نیز بررسی اثر اکسیژن درمانی بکاررود.

ملاحظات خونگیری سرخرگی

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ خرداد 18:21 | ghnazary

نظرات : 0

  پس از کشیدن خون شریانی می بایست به مدت 5 دقیقه روی محل خونگیری فشار بیاورید تا خون بطور کامل بند بیاید.اگر فردی آسپرین یا دیگر رقیق کننده های خون را مصرف میکند ممکن است 10 تا 15 دقیقه طول بکشد تا خونریزی متوقف شود.پس از جمع آوری نمونه خون سرخرگی نمونه گیر می بایست از بند آمدن خون مطمئن شود.  

تفاوت خون سرخرگی و سیاهرگی از نظر آنالیز گازهای خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد 18:12 | ghnazary

نظرات : 0

  از آنجایی که خون سرخرگی اکسیژن را به سرتاسر بدن حمل میرساند و خون سیاهرگی محصولات ضایعاتی را به ریه ها و کلیه ها حمل میکند بنابراین میزان گاز و pH در این دو نوع نمونه یکسان نخواهد بود.بزرگترین تفاوت در مقدارهای گزارش شده خون سرخرگی و خون سیاهرگی درفشار اکسیژن (PaO2) می باشد که هنگام خواندن نتایج به این پارامتر توجه شود.

جمع آوری نمونه برای انجام آزمایش گازهای خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد 18:11 | ghnazary

نظرات : 0

 خون کامل شریانی تقریبا همیشه برای انجام آزمایش گازهای خون استفاده میشود اما در برخی موارد مانند بچه ها خون کامل از پاشنه پا بجای خون شریانی استفاده میشود.ممکن است از نمونه خون بند ناف یک نوزاد برای انجام این آزمایش استفاده گردد.

مواردی که در آنالیز گازهای خون اندازه گیری میشوند- بخش پنجم

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ خرداد 18:37 | ghnazary

نظرات : 0

  مازاد باز / کمبود باز – یک عدد محاسبه شده است که نشانگر جمع کلی عوامل بافر کننده متابولیک (آنیون ها ) در خون است.این آنیون ها شامل هموگلوبین پروتیین ها فسفات ها و بیکربنات است .بیکربنات عمده ترین آنیون خون است. آنیون ها برای جبران عدم تعادل pH تنظیم میشوند.  

مواردی که در آنالیز گازهای خون اندازه گیری میشوند- بخش چهارم

۱۴۰۰ شنبه ۸ خرداد 18:23 | ghnazary

نظرات : 0

  بیکربنات- عمده ترین شکل دی اکسید کربن در بدن است.آن را میتوان از pH و فشار دی اکسید کربن محاسبه کرد.انداز گیری بیکربنات سنجشی است از محتوای متابولیک تعادل اسید و باز خون.بیکربنات آزاد میشود و دوباره به وسیله کلیه ها در پاسخ به عدم تعادل pH‌ باز جذب میشود و مستقیم با سطح pH‌ در ارتباط است.

مواردی که در آنالیز گازهای خون اندازه گیری میشوند- بخش سوم

۱۴۰۰ شنبه ۸ خرداد 18:22 | ghnazary

نظرات : 0

  میزان اشباع شدگی از اکسیژن- عبارت است از درصد هموگلوبین که اکسیژن حمل میکنند.هموگلوبین پروتئینی است در گلبولهای قرمز خون که اکسیژن را از طریق رگهای خونی به بافتها در سرتاسر بدن حمل میکنند. محتوای اکسیژن – عبارت است از میزان اکسیژن در 100 میلی لیتر خون

مواردی که در آنالیز گازهای خون اندازه گیری میشوند- بخش دوم

۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد 18:33 | ghnazary

نظرات : 0

  فشار جزیی O2 – سنجشی از اندازه گاز اکسیژن در خون است فشار جزیی CO2 – سنجشی از اندازه گاز دی اکسید کربن در خون است.همینکه سطح فشار CO2 بالا میرود pH خون کاهش می یابد و خون بیشتر اسیدی میشود و همبنکه فشار CO2 کاهش میابد pH‌ خون افزایش میبابد و خون بیشتر بازی میشود .

مواردی که در آنالیز گازهای خون اندازه گیری میشوند- بخش اول

۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد 18:32 | ghnazary

نظرات : 0

  آنالیز گازهای خون یک تصویری از محتوای CO2 , O2 , pH خون میدهد.در آنالیز گازهای خون موارد زیر اندازه گیری یا محاسبه میشوند. pH – یک سنجشی از تعادل اسیدها و بازها در خون است.افزایش مقدار دی اکسید کربن و دیگر اسیدها میتواند سبب کاهش pH خون شوند.هرگاه دی اکسید کربن کاهش یابد یا مقدار بازها مانند بیکربنات افزایش یابد در نتیجه آن pH خون افزایش می یابد.

وضعیتهایی که سبب اسیدوز یا آلکالوز میشوند

۱۴۰۰ دوشنبه ۳ خرداد 18:35 | ghnazary

نظرات : 0

  وضعیتهایی مانند دیابت کنترل نشده که منتهی به کتواسیدوز متابولیک میشود یا بیماریهای شدید ریوی که تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بهم میخورد و یا حتی وضعیتهای گذرا مانند شوک یا دلهره یا درد یا استفراغ مزمن و اسهال شدید میتوانند منجر به اسیدوز و آلکالوز شوند.

تعادل دینامیک گازهای خون و pH و الکترولیت ها

۱۴۰۰ دوشنبه ۳ خرداد 18:34 | ghnazary

نظرات : 0

  فرایندهای تبادل گازهای خونی و تعادل اسید و باز با تعادل الکترولیتهای بدن بسیار ارتباط تنگاتنگی دارد.در یک وضعیت طبیعی این فرایندها در یک تعادل دینامیک بوده و pH خون پایدار است.بازه گسترده ای از وضعیتهای حاد و مزمن وجود دارد که میتوانند بر عملکرد کلیه ها و تولید اسید و عملکرد ریه ها اثر بگذارند و عدم تعادل در pH‌ و الکترولیت ها و اکسیژن و دی اکسید کربن ایجاد کنند.

تنظیم pH خون - بخش دوم

۱۴۰۰ شنبه ۱ خرداد 18:25 | ghnazary

نظرات : 0

  فرایند سلولی که که درآن یک ماده به ماده ای دیگر تبدیل میشود تا انرژی بدست آید تولید اسید میکند که به کمک کلیه ها برداشت میشوند.حز دوم تنظیم pH ریه ها هستند که دی اکسید کربن را که یک اسید به شمار میرود پس از حل شدن در خون از طریق بازدم حذف میکنند.جز تنفسی همچنین راهی است برای فراهم کردن اکسیژن به بافتها.ریه ها اکسیژن را گرفته و سپس در خون حل میشوند و به سرتاسر بافتها در بدن رسانده میشوند.

تنظیم pH خون - بخش اول

۱۴۰۰ شنبه ۱ خرداد 18:24 | ghnazary

نظرات : 0

 بدن یک فرد pH‌ خون را به دقت تنظیم میکند و آنرا در درون یک گستره 7.35 – 7.45 نگه میدارد و اجازه نمیدهد بسیار اسیدی (اسیدوزیس) و نه بسیار بازی (آلکالوزیس) شود.تنظیم اسید و باز دو جز اصلی دارد که شامل متابولیسم و کلیه ها می شود

نظرات

نظرات :