گازهای خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت 18:23 | ghnazary

نظرات : 0

  گازهای خون گروهی از آزمایش ها هستند که برای اندازه گیری pH و مقدار اکسیژن و مقدار دی اکسید کربن خون بکار برده میشوند . معمولا نمونه از شریان گرفته میشود تا عملکرد ریه و وضعیت تعادل اسید باز بدن ارزیابی شود و به این وسیله اختلال تنفسی یا متابولیک یا کلیوی مشخص گردد.

برخورد با سپتی سمی

۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت 18:22 | ghnazary

نظرات : 0

  از آنجایی که سپتی سمی یک وضعیت جدی است درمان بی درنگ شروع میشود و منتظر جواب کشت خون نمی مانند.آنتی بیوتیک های وسیع الطیف معمولا به شکل درون رگی داده میشوند.درمان با دارو ممکن است هنگامی که عامل سپتی سمی بطور دقیق مشخص شد تغییر کند.مایعات درون رگی داده میشود تا فشارخون تنظیم گردد.گاهی موقع داروهایی برای بالااوردن فشار خون افت کرده داده میشود.

علت های طولانی بودن نتیجه کشت خون

۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت 18:36 | ghnazary

نظرات : 0

  اول اینکه با کتریها یا قارچ ها باید در محیطهای مغذی به اندازه ای رشد کنند که قابل شناسایی و تشخیص باشند.معمولا این روند در طی چند روز اتفاق می افتد اما در برخی موارد و در مورد برخی میکروبها بیشتر طول میکشد.دیگر اینکه برخی میکروبها در خون به اندازه بسیار کمی وجود دارند و باید زمان کافی داتشه باشند تا تولید مثل کرده و به اندازه ای که قابل شناسایی شوند تکثیر کنند

پیشرفتهایی در زمینه تشخیص عفونت خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  محققین در زمینه پزشکی در حال پیشبرد تست هایی هستند که تشخیص را سرعت ببخشند تا بتوانند درمان را در زمان مناسب انجام دهند.اهدافی که آنها به دنبال آن هستند -          شناسایی مستقیم میکروب های پاتوژن معمول در خون بدون کشت خون و یا در کنار کشت خون -          تشخیص سریع و تمایز سریع التهاب عفونت مثبت از التهاب عفونت منفی -          سرعت بخشیدن در تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی .

رپید تستهایی برای شناسایی باکتری ها

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت 18:28 | ghnazary

نظرات : 0

 رپید تست هایی در حال حاضر در دسترس هستند که چندین نوع مختلف از باکتری ها را میتوانند به سرعت شناسایی کنند از جمله باکتریهایی که بطور معمول عفونت خون ایجاد میکنند.یک نوع از این رپید تست های میتواند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین را شناسایی کند.شناسایی سریع باکتری ها میتواند درمان را با آنتی بیوتیک های مناسب آسان نماید.

عوارض سپتی سمی

۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت 18:18 | ghnazary

نظرات : 0

  سپتی سمی به این معنا است که باکتری ها یا قارچها در سرتاسر بدن پخش شده اند.فرد مبتلا ممکن است نشانه های مختلفی از بیماری را تجربه کند.سپتی سمی سبب افت فشار خون میشود همچنین ضربان قلب تند شده و در جربان خون به مغز و قلب و کلیه ها کاهش اتفاق میافتد.همچنین فاکتورهای انعقادی را تحت تاثیر قرار میدهد و منجر به انعقاد درون رگی منتشر میگردد که در نتیجه آن خونریزی عمومی رخ میدهد.

آزمایش های کمک کننده به تشخیص عفونت خون

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت 18:27 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج دیگر آزمایش ها که بهمراه کشت خون انجام میشود و ممکن است با وجود کشت خون منفی دلیل بر سپتی سمی باشند آزمایشهای زیر میباشند. -          CBC : آزمایش شمارش خون کامل . افزایش در شمار گلبولهای سفید خون و یا در برخی موارد کاهش در شمار آنها دلیل بر عفونت است. -          کمپلمان : افزایش سطح C3‌ کمپلمان دلیل بر عفونت است -          کشت ادرار یا کشت خلط که در صورت مثبت شدن دلیل بر یک منبع عفونت است که به درون خون منتشر میشود. -          کشت CSF مثبت نیز ممکن است دلیل یک منبع عفونت باشد.

مواردی که نشانه های بیماری وجود دارد اما کشت خون منفی است

۱۴۰۰ شنبه ۱۱ ارديبهشت 18:16 | ghnazary

نظرات : 0

   -          برخی میکروبها در محیط کشت خون بسیار سخت رشد هستند. -          ویروس ها را با محیطهای کشت خون نمیتوان شناسایی کرد.اگر یک عفونت ویروسی به عنوان علت بیماری فرد تشخیص داده شود آنگاه باید آزمایش های دیگری انجام داد.آزمایش ها بستگی به علایم بالینی فرد و نوع ویروسی دارد که به عنوان علت عفونت شناسایی گردیده است.

کشت خون منفی و باقی ماندن نشانه های بیماری

۱۴۰۰ چهارشنبه ۸ ارديبهشت 17:59 | ghnazary

نظرات : 0

  کشتهای خونی که پس از چند روز منفی هستند به این معنی است که احتمال اینکه فرد یک عفونت خونی داشته باشد که توسط باکتری ها یا قارچ ها ایجاد شده باشد بسیار پایین است.اگر نشانه های بیماری باقی ماند به عنوان مثال تبی که برطرف نمیشود آزمایش های دیگر ممکن است نیاز باشد.در مواردی که نشانه های بیماری برطرف نمیشوند و کشت خون هم منفی است ممکن است علتهای دیگری وجود داشته باشد.

تفسیر کشت خون

۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت 18:12 | ghnazary

نظرات : 0

  اگر یک کشت خون مثبت و دیگری منفی باشد ممکن است به این معنی باشد که یک آلودگی یا عفونت پوستی وجود دارد.پزشک معالج در این موارد وضعیت بالینی فرد را در نظر میگیرند و نیز نوع باکتری یا قارچی که شناسایی شده است.همچنین ممکن است آزمایش های بیشتری درخواست گردد.

سپتی سمی

۱۴۰۰ شنبه ۴ ارديبهشت 18:26 | ghnazary

نظرات : 0

  سپتی سمی یک وضعیت بسیار پیچیده ای است که تهدید کننده حیات است.پزشکان در این موارد آنتی بیوتیک های وسع طیف را بصورت درون رگی میزنند و همزمان منتظر میمانند تا نتیجه کشت خون معلوم شود. هنگامی که نتیجه کشت خون معلوم شد ممکن است درمان تغییر کند و آنتی بیوتیک اختصاصی تر برای درمان موثرتر جایگزین گردد.

وضعیتهای مهمی که کشت خون در خواست میگردد

۱۴۰۰ شنبه ۴ ارديبهشت 18:25 | ghnazary

نظرات : 0

  همچنین اگر فردی یک عفونت قبلی داشته است یا عمل جراحی یا دریچه مصنوعی قلب و یا درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی میشده است این افراد در معرض خطر بالای عفونتهای سیستمیک هستند و انجام کشت خون برای آنها مناسب است.

نظرات

نظرات :