بافتهای تولید کننده امیلاز

۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر 17:41 | ghnazary

نظرات : 0

  علاوه بر پانکراس و غدد بزاقی آمیلاز در دیگر بخشهای بدن مانند روده کوچک تخمدان ها لوله های فالوپ و کبد تولید میشود.با اینحال آزمایشگاه ها امیلاز تام را در خون بر پایه این حقیقت اندازه گیری میکنند که بیشتر امیلاز خون ادرار و مایعات از پانکراس می آید.

علل پانکراتیت مزمن

۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر 17:40 | ghnazary

نظرات : 0

  پانکراتیت مزمن اغلب همراه با الکلیسم است.همچنین ممکن است به وسیله تروما یا انسداد مجراهای پانکراس ویا همراه با اختلالات ژنتیکی مانند سیستیک فیروز باشد.

امیلاز خون و امیلاز بزاقی

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر 18:33 | ghnazary

نظرات : 0

  سطح افزایش یافته امیلاز در خون به همراه امیلاز نرمال یا پایین در ادرار ممکن است نشانه ماکروامیلاز باشد که یک کمپلکس خوش خیم امیلاز با دیگر پروتیین ها در خون است. از آنجایی که غدد بزاقی امیلاز تولید میکنند وضعیتهایی مانند اوریون و انسداد غدد بزاقی میتواند سبب افزایش سطح امیلاز خون شود.

سطح پایین آمیلاز

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر 18:32 | ghnazary

نظرات : 0

  سطح آمیلاز در مایع پریتونئال در پانکراتیت حاد ممکن است بالا رود اما در دیگر اختلالات شکمی مانند انسداد روده یا جریان کاهش یافته خون در روده ها نیز بالا میرود. سطح پایین آمیلاز در خون و ادرار در افرادی که علایم پانکراتیت دارند ممکن است نشانه آسیب همیشگی به سلولهای تولید کننده امیلاز در پانکراس باشد.سطح کاهش یافته امیلاز ممکن است ناشی از بیماری کلیوی و پره اکلمپسیا باشد.

سطح آمیلاز در سرطان پانکراس

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر 18:28 | ghnazary

نظرات : 0

 سطح آمیلاز در افرادی که دچار انسداد مجرای پانکراس شده اند و در مبتلایان به سرطان پانکراس بطور قابل توجهی افزایش می یابد. بطور کلی سطح امیلاز ادرار در تناسب با امیلاز خون افزایش می یابد و برای چندین روز بعد از اینکه سطح آمیلاز خون به حد نرمال بازگشت همچنان بالا باقی میماند.

آزمایش آمیلاز در پانکراتیت مزمن

۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر 18:28 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج آمیلاز و لیپاز باهم تفسیر میگردند.در پانکراتیت حاد سطح لیپاز معمولا در همان مدت زمانی که سطح آمیلاز افزایش میابد بالا می رود اما سطح لیپاز نسبت به سطح آمیلاز مدت زمان بیشتری بالا باقی میماند.آزمایش لیپاز نسبت به آزمایش آمیلاز در تشخیص اولیه پانکراتیت حاد قابل اعتمادتر است و نیز در تشخیص پانکراتیت الکلی حاد بسیار حساس است.

میزان فعالیت آمیلاز و لیپاز در پانکراتیت حاد

۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر 18:26 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج آمیلاز و لیپاز باهم تفسیر میگردند.در پانکراتیت حاد سطح لیپاز معمولا در همان مدت زمانی که سطح آمیلاز افزایش میابد بالا می رود اما سطح لیپاز نسبت به سطح آمیلاز مدت زمان بیشتری بالا باقی میماند.آزمایش لیپاز نسبت به آزمایش آمیلاز در تشخیص اولیه پانکراتیت حاد قابل اعتمادتر است و نیز در تشخیص پانکراتیت الکلی حاد بسیار حساس است.

میزان فعالیت آمیلاز در پانکراتیت حاد

۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر 18:25 | ghnazary

نظرات : 0

  یک نتیجه آِزمایش آمیلاز بالا دلیل بر وضعیتی است که پانکراس را تحت تاثیر قرار داده است.در پانکراتیت حاد آمیلاز در خون تا 4 تا 6 برابر میزان بالاترین مقدار مرجع افزایش میابد.این افزایش در 4 ت 8 ساعت پس از آسیب رخ میدهد و تا زمانی که علت آسیب برطرف نشده مقدار آمیلاز بالا باقی میماند.و پس از درمان در طی چند روز به میزان نرمال باز میگردد.

با چه نشانه هایی آزمایش آمیلاز درخواست میشود

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر 18:34 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش آمیلاز زمانی درخواست که شخص علایم و نشانه های اختلال در پانکراس را داشته باشد.   -         در شدید در ناحیه بالایی شکم که به پشت میزند و یا اینکه بعد از خوردن بدتر میشود. -         تب -         کاهش اشتها -         تهوع و استفراغ -         زرد شدن چشم یا پوست (زردی) -         مدفوع شل و چرب  

دیگر وضعیتهایی که آزمایش آمیلاز در آنها درخواست میشود

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر 18:33 | ghnazary

نظرات : 0

  در بعضی موارد انباشتی از مایع در شکم به وجود میاید که به آن آسیت گفته میشود .آزمایش آمیلاز ممکن است در مایع پریتونئال درخواست شود تا تشخیص پانکراتیت گذاشته شود. آزماش آمیلاز گاهی اوقات برای پیگیری درمان سرطان پانکراس و نیز پس از برداشت سنگ کیسه صفرا که حمله های صفراوی را ایجاد کرده است درخواست میشود.

ویتامین D کلسیم را در روده کوچک متفاوت از آنچه که قبلا گمان میرفت تنظیم میکند

۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر 18:37 | ghnazary

نظرات : 0

 یک مطالعه در دانشگاه راجرز کشف کرده است که ویتامین D کلسیم را در بخشی از روده تنظیم میکند که قبلا گمان میرفت نقش کلیدی نداشته باشد.از یافته های جنبی این مطالعه دخالت بیماری های روده ای مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرون است که تنظیم کلسیم را بهم میزنند. در یک فرد سالم بدن کلسیم را جذب میکند تا استخوان هایی محکم بسازد و عملکردهای مهم دیگری را مانند حرکت عضلات و انتقال پیام بین مغز و بخش های بدن را به این وسیله برقرار سازد.ویتامین D یک نقش حیاتی در جذب کلسیم از روده و نیز بر عملکرد روده دارد. این مطالعه که در مجله زیست شناسی سلولی و مولکولی به چاپ رسیده است اهمیت بخش دیستال روده کوچک به شمول کولون را در تنظیم کلسیم توسط ویتامین D را برجسته میسازد.پیشتر گمان میرفت این تنظیم تنها در بخش پروگزیمال روده کوچک رخ بدهد که بخش ابتدایی روده کوچک به شمار میرود. همچنین در این مطالعه روشن شد که ترانسپورتر منگنز – یک عنصر ضروری که نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای سلولی بازی میکند – یک از ژنهایی است که توسط ویتامین D در هم بخش پروکزیمال و هم دیستال روده کوچک تحت تاثیر و تحریک قرار میگیرد. سیلویا کریستاکوس پروفسور در دپارتمان میکروبیولوژی بیوشیمی و ژنتیک مولکولی در دانشکده پزشکی راجرز میگویید این یافته ها نشان میدهد که ویتامین D نقش های دیگری نیز بازی میکند .این یافته ها نشان میدهد که ویتامین D  ممکن است نقشی در تنظیم سلولی دیگر یونهای ضروری و در عملکرد سلولهای بنیادی روده ای علاوه بر جذب کلسیم از روده ها داشته باشد.

آمیلاز و عملکرد کلیوی

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر 18:35 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش آمیلاز ادرار نیز ممکن است برای تشخیص بیماری پانکراس درخواست شود .سطح آمیلاز در ادرار انعکاسی از آمیلاز خون است اما بسیار دیرتر افزایش یا کاهش نشان میدهد.گاهی اوقات سطح کراتینین ادرار را به همراه آمیلاز ادرار درخواست میکنند و از نسبت این دو برای محاسبه عملکرد کلیه استفاده میکنند در عملکردهای بد کلیوی میزان کلیرانس آمیلاز پایین میاید.

آمیلاز و لیپاز

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر 18:34 | ghnazary

نظرات : 0

  آمیلاز خون ممکن است همراه با آزمایش لیپاز درخواست شود تا بیماری های پاکراسی تشخیص داده شود.درحالی که آزمایش آمیلاز برای بیماری پانکراس حساسیت تشخیصی دارد اما اختصاصی به آن نیست.به این معنی که اگر آمیلاز بالا باشد نشان دهنده این است که مشکلی وجود دارد اما علت ممکن است پانکراس نباشد.از طرفی دیگر آزمایش لیپاز نسبت به آمیلاز بسیار اختصاصی تر است به ویژه در مورد پانکراتیت حاد و پانکراتیت الکلی حاد .یک آزمایش لیپاز بالا نشاندهنده بیماری پانکراس است.بررسی نتایج این دو آزمایش به تشخیص و یا رد پانکراتیت و دیگر وضعیتها کمک میکند.

ایا ویتامین D میتواند از کووید 19 پیشگیری کرده و یا علایم آن را کاهش دهد؟-بخش دوم

۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر 7:8 | ghnazary

نظرات : 0

  کانتورنا و همکاران نشان دادند که ویتامین D  نقش مهمی را در سلامت و در دستگاه معدی روده ای بازی میکند.دوزهای بالای وتیامین D حساسیت به التهاب بیماری روده ای و بیماری کرون را کاهش میدهد و همچنین در عفونتهای روده و ریه در انسان و حیوان چنین نقشی را داراست.با این حال ویتامین D‌ بیش از حد میتواند آسیب زا باشد.اگرچه ویتامین D‌ پایین همراه با بیماری حاد تنفسی است اما تحقیقات ارتباط علتی بین این دو را تایید نکرده است . کانتورنا میگوید هنوز به طور کامل مکانیسم اثرگذاری ویتامین D بر ریه و چگونگی تنظیم ایمنی میزبان در برابر عفونت ویروسی آشکار نشده است.

ایا ویتامین D میتواند از کووید 19 پیشگیری کرده و یا علایم آن را کاهش دهد؟- بخش اول

۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر 7:7 | ghnazary

نظرات : 0

  با سرمایه گذاری انستیتو ملی سلامت محققین روی این موضوع مطالعه میکنند که آیا مکمل های ویتامین D  میتواند کووید 19 را دفع یا علایم آن را کاهش دهد.مارگاریتا کانتورنا استاد ایمونولوژی مولکولی و تغذیه در کالج علوم کشاورزی یک منبع مالی از انستیتو ملی سلامت به مبلغ بیش از 240 هزار دلار دست یافته تا تحقیق کند که آیا ویتامین D  میتواند سیستم ایمنی را در دستگاه معدی روده ای تنظیم کند.در این مطالعه از یک ویروس شناس و یک محقق در زمینه ایمونولوژی بیماری های عفونی نیز کمک گرفته شد. بیماران با عفونت تنفسی حاد نشان داده شده که از نظر ویتامین D فقیرند و مکمل های ویتامین D‌ این طور تبلیغ شده است که در مقادیر بالا در پیشگیری از انفلونزای فصلی موثر است. در همین حال اهمیت بیماری سارس – کووید نوع 2 این علاقه را ایجاد کرده که مکمل های ویتامین D  در دوزهای بالا آیا میتواند بیماری های شدید ناشی از پاندمی کووید 19 را درمان کند.

آمیلاز - بخش دوم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر 6:41 | ghnazary

نظرات : 0

  آمیلاز معمولا در خون و ادرار در مقدارهای کم وجود دارد.هنگامی که سلولهای پانکراس آسیب ببینند مقدارهای افزایش یافته آمیلاز به داخل خون رها میشوند.این رخداد سبب افزایش آمیلاز درادرار نیز میشود چون آمیلاز از خون توسط کلیه ها به داخل ادرار دفع میشود.افزایش آمیلاز میتواند در پانکراتیت ها یا هنگامی که مجراهای پانکراسی توسط سنگهای کیسه صفرا مسدود شود و در موارد کمتر در تومورهای پانکراسی افزایش می یابد.

آمیلاز- بخش اول

۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر 6:40 | ghnazary

نظرات : 0

  آمیلاز آنزیمی است که بیشتر توسط پانکراس و غدد بزاقی تولید میشود تا به هضم کربوهیدراتها کمک شود.این آزمایش مقدار آمیلاز را در خون یا ادرار و گاهی اوقات در مایع پریتونئال اندازه میگیرد. پانکراس یک اندام باریک و پهنی است در حدود 6 اینچ طول که در عمق حفره شکمی زیر کبد و بین معده و ستون فقرات قرار گرفته است .سر آن به دئودنوم که بخش اول روده کوچک محسوب میشود وصل است.درون پانکراس مجراهای کوچکی وجود دارد که توسط آنزیم های هضم کننده تغذیه میشوند این انزیم ها توسط پانکراس ساخته شده اند.پانکراس از طریق این مجراها آمیلاز را به بخش اول روده کوچک رها میکند جایی که کربوهیدراتهای غذایی را میشکند.

علت کمبود اکتسابی پروتیین C و پروتیین S - بخش دوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر 6:47 | ghnazary

نظرات : 0

 وضعیتهایی که سبب کاهش پروتیین C و پروتیین S میگردد و فرد با این وضعیتها به دنیا نیامده و بعدا در طول زندگی فرد ایجاد میشوند ممکن است خفیف و موقتی یا شدت متغیر داشته و یا اینکه حاد یا مزمن و یا پیشرونده باشد -            -          وضعیتهایی مانند انعقاد درون رگی منتشر که سبب لخته شدن و خونریزی همزمان در سرتاسر بدن و مصرف فاکتورهای انعقادی و از آن جمله پروتیین های C و S  میگردد. -          عفونتهای شدید -          وضعیتهایی که سبب التهاب میشود -          بیماری کلیوی -          سرطان و برخی شیمی درمانی ها -          ایدز -          بارداری    

علت کمبود اکتسابی پروتیین C و پروتیین S - بخش اول

۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر 6:42 | ghnazary

نظرات : 0

    کمبودهای اکتسابی وضعیتهایی که سبب کاهش پروتیین C و پروتیین S میگردد و فرد با این وضعیتها به دنیا نیامده و بعدا در طول زندگی فرد ایجاد میشوند ممکن است خفیف و موقتی یا شدت متغیر داشته و یا اینکه حاد یا مزمن و یا پیشرونده باشد.موارد زیر چند نمونه میباشند. هردوی این پروتیین ها در کبد ساخته میشوند و تولید آنها وابسته به ویتامین K است.بنابراین سطح کم این پروتیین ها ممکن است ناشی از -          بیماری کبدی -          کمبود ویتامین K -          درمان با ضد انعقاد وارفارین که یک آنتاگونیست ویتامین K است .

تفسیر نتایج آزمایش پروتیین C و S

۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر 7:4 | ghnazary

نظرات : 0

    -          میزان خطر لخته شدن خون به شدت کمبود و یا بد عملکردن این دو پروتیین دارد. -          سطح کم این دو پروتیین ممکن است ناشی از تولید ناکافی یا استفاده بیش از اندازه یا تولید پروتیین هایی باشد که به درستی عمل نمیکنند. -          مقدارهای کم پروتیین یا پروتیین های دارای عملکرد غیر طبیعی ممکن است ناشی از وضعیتهای زمینه ای اکتسابی یا کمتر شایع ناشی از اختلال های ارثی باشد.  

وضعیتهای دیگر که آزمایش پروتیین C و S درخواست میگردد.

۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر 7:3 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش پروتیین C‌ و پروتیین S‌ هنگامی که نتیجه آزمایش نشاندهنده کاهش فعالیت یا کاهش مقدار باشد تکرار خواهد شد.اگر کمبود اکتسابی تشخیص داده شود سطح پروتیین C و S‌ هرچند وقت یکبار به فرض اینکه وضعیت زمینه ای در حال پیشرفت است و یا اینکه برطرف شده است بررسی میگردد. پروتیین C و پروتیین S‌ همچنین ممکن است در نوزادی که اختلال انعقادی شدید مانند انعقاد درون رگی منتشر و یا پورپورای فولمینانس دارد نیز درخواست میشود. پروتیین C‌ و پروتیین S‌ گاهی اوقات ممکن است هنگامی که شما خویشاوند نزدیک دارای کمبود پروتیین C ویا S دارید به ویژه که اگر خویشاوند نزدیک شما شکل شدیدی از این کمبود را داشته یا اولین ترومبوآمبولیسم خود را در سنین جوانی داشته باشد.

نظرات

نظرات :