عوامل موثر بر آزمایش پروتیین C و S

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۸ آبان 6:51 | ghnazary

نظرات : 0

  سطح پروتیین C‌  و پروتیین S‌ تحت تاثیر دو عامل قرار میگیرد یکی لخته خون موجود و دیگری درمان لخته خون.بنابراین برای تعیین سطح پایه آزمایش باید بعد از درمان لخته خون تشکیل شده و حل شدن آن و همچنین بعد از قطع درمان با ضد انعقاد انجام شود.این به آن معنی است که پزشک معالج شما اول بیماری لخته شدن خون شما را درمان میکند تا خطر تهدید کننده سلامتی شما را برطرف کند و سپس چند هفته یا چند ماه بعد درخواست آزمایش میدهد تا علت لخته شدن خون شما را تعیین کند.

آزمایش پروتیین C وپروتیین S چه زمانی درخواست میشود؟

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۸ آبان 6:50 | ghnazary

نظرات : 0

  این آزمایش زمانی درخواست میشود که شما -          یک لخته خون داشته اید به ویژه هنگامی که جوان بوده اید ( کمتراز 50 سال ) -          شما یک لخته در یک ناحیه غیر معمول مانند رگهایی که از کبد یا کلیه می آیند ویا رگهای خونی مغز داشته اید. -          شما چند حمله لخته ای داشته اید. -          شما دلیل های روشنی برای تشکیل لخته خون ندارید.  

اثر اسیدهای چرب امگا ۶ و امگا ۳ بر محافظت از کبد- بخش دوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ آبان 7:24 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج ها نشان دادند چربی های حاوی DHA‌ و EPA‌ محتوای اسید چرب کبدی و سرمی را تغییر دادند و چربی های های چند غیراشباع امگا 6 و امگا3 افزایش پیدا کردند و نیزاسیدهای چرب تک غیراشباع کاهش یافتند.اسیدهای چرب DHA‌ و EPA‌ از آسیب کبد در برابر استرس اکسیداتیو و پاسخ های التهابی بر اثر رژیم غذایی پرچرب جلوگیری کردند.همچنین این اسیدهای چرب سبب کاهش کلسترول و تری گلیسرید و LDL‌ خون شدند.

اثر اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 بر محافظت از کبد- بخش اول

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ آبان 7:23 | ghnazary

نظرات : 0

  اسیدهای چرب دوکوزا هگزاانوئیک اسید (DHA) و ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) میتواند محتوای اسید چرب بدن را تغییر دهد و انباشت لیپید غذا در کبد را کاهش دهد.رژیم غذایی که نسبتهای مختلفی از DHA‌ و EPA دارند کبد موش ها را از آسیب در برابر رژیم غذایی پرچربی محافظت کردند.در این تحقیق اثر اسیدهای چرب چندغیراشباع امگا 6 و امگا 3 که نسبتهای مختلفی از DHA و EPA  داشته اند روی بیماری القا شده توسط رژیم غذایی پرچرب بر کبد بررسی گردید. در این مطالعه موش ها با یک رژیم غذای پرچرب تغذیه شدند و نیز به این موشها نسبتهای مختلفی از DHA‌ و EPA‌ و اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 به مدت 12 هفته داده شد.بعد از این تیمار پارامترهای بیوشیمیایی و آسیب کبدی مورد بررسی قرار گرفتند.

کاربرد بالینی پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ آبان 6:26 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایشهای پروتیین C‌ پروتیین S‌ دو آزمایش جداگانه است که اغلب باهم انجام شده تا تشخیص علت لخته شدن نامناسب خون مانند ترومبوز رگی عمقی یا آمبولیسم ریوی یا نرومبوآمبولیسم رگی داده شود.از آزمایش ممکن است در بررسی احتمال اختلال لخته شدن بیش از حد و تعیین داشتن لخته خون دیگر استفاده میشود به ویژه  اگر فاکتور خطر روشنی یا سابقه خانوادگی از لخته شدن خون در فرد وجود نداشته باشد.

انواع کمبود ارثی پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ آبان 6:25 | ghnazary

نظرات : 0

  دو نوع کمبود ارثی پروتیین C وجود دارد. نوع 1. که مرتبط است با مقدار ناکافی نوع 2. که مرتبط است با عملکرد غیرطبیعی و نسبت به نوع 1 کمتر شایع است. پروتیین S‌ به دو شکل در خون وجود دارد. آزاد و متصل به پروتیین دیگر اما تنها پروتیین S‌ آزاد در دسترس است تا بتواند کوفاکتور برای پروتیین C‌ باشد.سه نوع کمبود ارثی پروتیین S‌ وجود دارد. نوع 1. کمبود ناشی از مقدار ناکافی است نوع 2. ناشی از عملکرد غیرطبیعی است نوع 3 . ناشی از سطح کاهش یافته پروتیین S‌ آزاد است اگرچه سطح پروتیین S‌ کلی طبیعی است.

علل کمبود پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان 6:55 | ghnazary

نظرات : 0

  پروتیین C یا پروتیین S‌ ناکافی یا دارای عملکرد غیر طبیعی ممکن است ناشی از یک وضعیت زمینه ای (اکتسابی ) باشد مانند بیماری کبدی یا بیماری کلیوی یا عفونتهای شدید یا سرطان و یا ممکن است ارثی باشد که از پدر و مادر به ارث رسیده باشد.کمبود پروتیین C‌ و کمبود پروتیین S‌ هر دو به شکل اتوزومال غالب به ارث میرسند.در حدود 1 از 200 -500 نفر یک ژن طبیعی و یک ژن غیرطبیعی دارند که سبب کمبود پروتیین C‌ میگردد. در حدود 1 از 500 نفر کمبود پروتیین S‌ ناشی از جهش در ژن مربوط دارند.

پروتیین C و پروتیین S(نقش و عملکرد)

۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان 6:53 | ghnazary

نظرات : 0

  پروتیین S  به عنوان کوفاکتور اصلی پروتیین C عمل میکند. این دو پروتیین با همدیگر کار میکنند تا تشکیل لخته خون را با غیرفعال کردن فاکتورهای انعقادی خاص شامل فاکتورهای 5 و 8 که برای ایجاد و تشکیل لخته لازم هستند کنترل نمایند.این عملکرد یک برایند خالصی در پایین آوردن تشکیل لخته دارد بسیار شبیه به ترمزی است که سرعت یک اتومبیل را کاهش میدهد.بنابراین اگر پروتیین C و پروتیین S‌ کافی وجود نداشته باشد ویا عملکرد طبیعی نداشته باشند تشکیل لخته میتواند بدون کنترل پیش برود و احتمالا منتهی به انعقاد بیش از حد شود.این وضعیت میتواند از حالت ملایم تا حالت شدید متغیر باشد.

پروتیین C و پروتیین S (فرایند تشکیل لخته )

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ آبان 6:52 | ghnazary

نظرات : 0

  بطور طبیعی هنگامی که بافت بدن یا رگهای خونی آسیب میبند فرایندی به نام هوموستاز آغاز میشود تا یک درپوشی در محل آسیب قرارداده شود و جلوی خونریزی گرفته شود.تکه های کوچک سلولی به نام پلاکتها در محل آسیب چسبیده و تجمع میابند و یک آبشار انعقادی از پروتیین ها به نام فاکتورهای انعقادی شکل گرفته و یکی پس از دیگری فعال میگردند.در نهایت یک لخته پایدار شکل میگیرد و از ازدست رفتن اضافی خون جلوگیری میکند تا زمانی که ناحیه آسیب دیده خوب شود.به منظور تشکیل لخته پایدار باید مقدار کافی از پلاکتها و مقدار کافی از فاکتورهای انعقادی وجود داشته و هر کدام عملکردی طبیعی خود را داشته باشند.

پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ آبان 6:50 | ghnazary

نظرات : 0

  این دو پروتیین در خون تشکیل لخته را تنظیم میکنند.دو آزمایش متفاوت برای این پروتیین ها انجام میشود تا اختلال انعقادی بیش ازحد بدین وسیله بررسی شود.این آزمایش ها مقدار هریک از پروتیین ها (آزمایش آنتی ژن) را سنجیده و بررسی میکنند که آیا آنها عملکرد درست خودشان را انجام میدهند یا خیر (آزمایش فعالیت).

به تاخیر افتادن ضعف و سستی سالمندی با دوزهای بسیار بالای ویتامین دی - بخش چهارم

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان 6:28 | ghnazary

نظرات : 0

  مصرف مناسب مقداری عدم قطعیت درمورد مقدار ویتامین دی که یک فرد باید مصرف کند وجود دارد.انجمن ملی پزشکی آمریکا توصیه میکند که مصرف 600 واحد بین المللی برای بالغین 19-70 سال و 800 واحد بین المللی برای افراد بالای 70 سال توصیه میشود.اما طبق نظر محققین دانشگاهی در نیویورک اعلام شده که این توصیه ها بیشتر مبتنی بر مناسب سازی  سلامت استخوان است.این محققین عقیده دارند که سطح های بسیار بالاتر ویتامین دی در خون برای پایداری قوت عضلات و پیش گیری از سستی ضروری است.

به تاخیر افتادن ضعف و سستی سالمندی با دوزهای بسیار بالای ویتامین دی - بخش سوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان 6:27 | ghnazary

نظرات : 0

  داشتن سطح کافی از ویتامین دی طیف گسترده ای از مزیتها برای سلامتی فرد را دارد شامل داشتن استخوانها و دندانهای سالمتر و سیستم ایمنی قویتردر برابر عفونتهای تنفسی.بدن انسان میتواند ویتامین دی خودش را هنگامی که پوست در معرض نور فرابنفش خورشید است بسازد با اینحال در طی ماه های زمستان در مناطقی که در عرضهای بالاتر جغرافیایی قرار گرفته اند و افرادی که بیشتر وقتشان را در داخل خانه سپری میکنند منابع اصلی ویتامین دی غذا و مکمل ها هستند.

به تاخیر افتادن ضعف و سستی سالمندی با دوزهای بسیار بالای ویتامین دی - بخش دوم

۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان 7:46 | ghnazary

نظرات : 0

  سستی و ضعف همراه با افزایش سن افزایش پیدا میکند و در حدود نیمی از افراد بالای 85 سال را تحت تاثیر قرار میدهد.این وضعیت همراه است با ناتوانی از دست دادن استقلال و افزایش میزان مرگ و میر. تحقیقات نشان میدهد که افرادی که سطح پایینی از ویتامین دی در خونشان دارند بیشتر در معرض این وضعیت هستند.و این به ویژه این نگرانی را ایجاد میکند که در حدود یک میلیارد نفر در جهان دارای سطح ناکافی ویتامین دی هستند.

با تاخیر افتادن ضعف و سستی سالمندی با دوزهای بسیار بالای ویتامین دی - بخش اول

۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان 7:44 | ghnazary

نظرات : 0

  دوزهای بسیار بالای ویتامین دی ممکن است ضعف و سستی را در سنین بالا به تاخیر اندازد. یک مطالعه کوتاه در موشها نشان میدهد که یک دوز ویتامین دی 5 برابر آنچه که برای بالغین مسن تجویز میشود میتواند پیشرفت سستی و ضعف را در این افراد به تاخیر اندازد.با این حال محققین اکنون نیاز دارند این یافته ها را درانسانها به تایید برسانند. پزشکان در حال حاضر فردی را به عنوان سست و نحیف تعریف میکنند که اگر این فرد سه یا موارد بیشتری از ویژگی های ذیل را داشته باشد. -          کاهش وزن غیر منتظره -          توان نگاه داری ضعیف -          اظهار خستگی -          فعالیت فیزیکی بسیار کم -          سرعت پایین در راه رفتن

تفسیر نتایج آزمایش ADA‌ چیست ؟ - بخش سوم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان 7:28 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش ADA در صورت مثبت شدن نمیتواند نشانه وجود باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوز به عنوان علت علایم فرد باشد و همچنین با این آزمایش نمیتوان مشخص کرد که آیا عفونت توبرکولوز فرد مقاوم به دارو است یا خیر؟ .پزشک معالج نمیتواند توبرکولوز را در مایع پلورا بدون آزمایش کردن بر روی این مایع تشخیص دهد اگر عفونت در ریه های فرد باشد باید نمونه خلط فرد جمع آوری گردد و چنانچه فرد مشکوک به مننژیت باشد باید آزمایش ها روی مایع مغزی نخاعی انجام شود.

تفسیر نتایج آزمایش ADA چیست ؟ - بخش دوم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان 7:26 | ghnazary

نظرات : 0

 اگر شیوع توبرکولوز در منطقه ای کم باشد آنگاه فرد ممکن است یا توبرکولوز داشته باشد یا ممکن است بیماری دیگری داشته باشد مانند سرطان یا آمبولی ریوی یا سارکوئیدوز و یا لوپوس.این تشخیص ها به ویژه در افرادی محتمل است که نتیجه ADA‌ آنها بطور متوسط بالا باشد. اگر ADA در مایع بخشهای دیگر بدن بسیار بالا باشد مانند مایع مغزی نخاعی یا مایع پریتونئال آنگاه احتمال بالایی وجود دارد که توبرکولوز در این بخش ها وجود داشته باشد.

تفسیر نتایج آزمایش ADA‌ چیست ؟- بخش اول

۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان 7:31 | ghnazary

نظرات : 0

  تفسیر نتایج آزمایش ADA چیست ؟ اگر نتیجه آزمایش ADA‌ در مایع پلورا بسیار بالا باشد و فرد نشانه های توبرکولوز را داشته باشد آنگاه احتمال دارد این فرد عفونت مایکوباکتریوم توبرکولوز در پلورای خود داشته باشد.این تفسیر به ویژه  هنگامی درست است که شیوع توبرکولوز در آن منطقه جغرافیایی بالا است. اگر فرد نتیجه ADA اش پایین باشد بعید است که در پلورای خود توبرکولوز داشته باشد اما این نتیجه داشتن عفونت به توبرکولوز را در دیگر بخشهای بدن منتفی نمیکند.

گروه در معرض خطر بالا که آزمایش ADA برای آنها درخواست میشود

۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان 7:30 | ghnazary

نظرات : 0

  گروه در معرض خطر بالا که آزمایش ADA برای آنها درخواست میشود. -          افرادی که در تماس نزدیک با کسی بوده اند که عفونت توبرکولوز فعال داشته است. -          مهاجران از مناطقی که شیوع  توبرکولوز در آن مناطق بسیار بالا است. -          بچه های کمتر از 5 سال که تست غربالگری توبرکولوز آنها مثبت شده است. -          افرادی که سروکارشان با گروهی از افراد است که دارای میزان بالای عفونت میباشند مانند بی خانمان ها یا معتادان تزریقی یا افرادی که تحت نظرهستند مانند بیماران بستری در بیمارستان زندانیان و مقیمان در خانه های سالمندان . -          و افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند مانند مبتلایان به ایدز یا افراد دارای بیماری زمینه ای مزمن مانند دیابت و نارسایی کلیه و دریافت کنندگان پیوند بافت و کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت میکنند یا زنان باردار و سالمندان.

5 ماده غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی - بخش دوم

۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان 8:3 | ghnazary

نظرات : 0

  در اینجا به 5 ماده غذایی که غنی از کلسیم و ویتامین دی هستند اشاره میکنیم. 1-      شیر : شیر و فراورده های آن مانند پنیر و کره میتوانند پاسخگوی نیازهای ما باشند چون غنی از کلسیم و ویتامین دی هستند.کلسیم موجود در شیر به تراکم استخوان ها کمک میکند. 2-      ماهی : ماهی مانند سالمون و قزل آلا منابع مناسبی برای کلسیم و ویتامین دی محسوب میشوند.یک آبگوشت لذیذ ماهی میتواند شروع خوبی باشد. 3-      توفو: توفو یا دیگر غذاهای برپایه سویا که با کلسیم غنی شده اند گزینه های خوبی هستند که به رژیم غذایی اضافه شوند.توفو غذایی است که از شیرسویا گرفته شده است. 4-      بروکلی: علاوه بر داشتن فیبرهایی که برای سلامت قلب لازم است و آهن و فولات این ماده منبع خوبی برای کلسیم نیز است.طبق USDA 100 گرم از بروکلی در حدود 90 میلی گرم کلسیم دارد. 5-      انجیر: انجیر یکی از بهترین منابع کلسیم به شمار میرود.گفته میشود که خوردن یک انجیر حدود 10 درصد نیاز روزانه به کلسیم را تامین میکند.پتاسیم موجود در انجیر نیز به ازدست نرفتن کلسیم از طریق ادرار نیز کمک میکند و به این معنی است که بدن میتواند کلسیم بیشتری را جذب کند.

5 ماده غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی - بخش اول

۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان 8:3 | ghnazary

نظرات : 0

  مقدمه استئوپوروز وضعیتی است که استخوان ها بسیار شکننده یا ضعیف میشوند .این وضعیت بین سالمندان بسیار شایع تر است.کلسیم به محکم ترشدن استخوان ها کمک میکند .استئوپوروز با استخوان های ضعیف و دردهای مقاوم شناخته میشود.با این وضعیت استخوان های شما ضعیف و شکننده میشوند و کارهای روزانه تان را نیز به راحتی نمیتوانید انجام دهید.کارهای ساده ای مانند سرفه و خم شدن میتواند درد را در بدن آغاز کند.اگر این وضعیت مدیریت نشود استئوپوروز میتواند منتهی به شکستگیهای استخوان ها شود که بهبود آنها بسیار طول خواهد کشید.هدف روز جهانی استئوپوروز گسترش آگاهی در مورد این وضعیت است.این روز هر سال در بیستم ماه اکتبریادآوری میشود.در کنار درمان و داروهای مناسب افراد مبتلا به استئوپوروز باید از رژیم غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی خود اطمینان داشته باشند.

نظرات

نظرات :