عملکرد آلانین آمینوترانسفراز (ALT)

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن 18:31 | ghnazary

نظرات : 0

  عملکرد ALT تبدیل آلانین که یک آمینواسید است و در پروتیین ها یافت میشود به پیرووات است.پیرووات یک واسطه مهم در تولید انرژی سلولی است.در افراد سالم سطح ALT‌ پایین است اما هنگامی که کبد آسیب میبیند ALT‌ به درون خون آزاد میشود معمولا خیلی زودتر از اینکه علایم آسیب کبدی مانند زردی بروز کند.

آلانین آمینوترانسفراز(ALT)

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن 18:30 | ghnazary

نظرات : 0

  آلانین امینوترانسفراز یک آنزیمی است که بیشتر در سلولهای کبد و کلیه دیده میشود.مقدار بسیار کمی هم در قلب و عضلات یافت میشود.بطور طبیعی سطح ALT در خون پایین است اما هنگامی که کبد آسیب میبیند سطح ALT در خون افزایش می یابد.اندازه گیری ALT در تشخیص زودتر بیماری کبدی بسیار مفید است.

وضعیتهایی که سطح ALP در آنها بالا است

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن 18:19 | ghnazary

نظرات : 0

 بارداری میتواند سطح ALP را افزایش دهد.افزایش موقتی همچنین در شکستگی های استخوانی درحال بازسازی دیده میشود.بچه ها و نوجوانان بطور طبیعی مقدار ALP‌ بالاتری نسبت به بالغین دارند چون استخوانهای آنها در حال رشد است. این افزایش درهر دو جنس پسر و دختر دیده میشود.

وضعیتهایی که سطح ALP در آنها پایین است

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن 18:18 | ghnazary

نظرات : 0

  سطح پایین مقدار ALP ممکن است بطور موقتی بعد از انتقال خون یا جراحی بای پس قلب دیده شود.کمبود زینک نیز ممکن است سبب کاهش این انزیم گردد.سطح پایین پایدار انزیم نشانه بیماری ژنتیکی کمیاب در متابولیسم استخوان به نام هایپوفسفاتازیا میتواند باشد.سوتغذیه ممکن است فعالیت ALP سرم را کاهش دهد.

وضعیتهایی که سبب افزایش خفیف آلکالین فسفاتاز میشوند

۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن 18:21 | ghnazary

نظرات : 0

  ALP افزایش یافته به میزان خفیف را در برخی وضعیتها مانند لنفوم هوجکین – نارسایی احتقانی قلب و کولیت اولسراتیو و بعضی عفونتهای باکتریایی شاهد هستیم.اگر سرطان کبد یا استخوان به درمان پاسخ ندهد سطح ALP همچنان دچار افزایش خواهد بود و برعکس اگر به درمان پاسخ دهد سطح ALP کاهش میابد.

آلکالین فسفاتاز در بیماری های استخوان

۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن 18:19 | ghnazary

نظرات : 0

  در برخی بیماری های استخوان مانند بیماری پاژه  که استخوان ها بزرگ و بدشکل میشوند یا در برخی سرطانها که به استخوان پخش میشوند آلکالین فسفاتاز ممکن است افزایش یابد.اگر بیماری پاژه درمان شود آنگاه سطح ALP‌ درطی زمان کاهش میابد.

الکالین فسفاتاز در بیماری های کبدی

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن 18:27 | ghnazary

نظرات : 2

  نتایج ALP‌ معمولا همراه با دیگر آزمایش ها در مورد بیماری کبدی تفسیر میشود.در بعضی بیماری های کبدی مانند هپاتیت ALP کمتر از ALT‌ و AST‌ بالا میرود.اما در انسداد مجاری صفراوی ALP‌ و بیلیروبین بیشتر از AST‌ و ALT‌ بالا میرود .ALP در سرطانهای کبد هم ممکن است بالا برود.

آزمایشهای همراه ALP که نشاندهنده منشا استخوانی بودن آن است

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن 18:26 | ghnazary

نظرات : 2

  اگر آزمایش های کبدی و GGT‌ نرمال باشد آنگاه ALP‌ احتمالا دارای منشا استخوانی است . وبطور مشابه اگر کلسیم و فسفر هم غیر طبیعی باشند معمولا الکالین فسفاتاز ناشی از اختلالهای استخوانی است.از روی علایم یا آزمایشهای معمول نمیتوان فهمید که ALP‌ بالا ازکبد است یا استخوان و باید آزمیش ایزوانزیم های ALP انجام شود.

آزمایشهای الکالین فسفاتاز و گاما گلوتامیل ترانسفراز

۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن 18:27 | ghnazary

نظرات : 2

 اگر گاما گلوتامیل ترانسفراز به همراه ALP افزایش یابد احتمال بیماری کبدی وجود دارد.افزایش ALP به میزان قابل توجه و اغلب بیش از 4 برابر میزان نرمال ممکن است نشانه انسداد مجراهای صفراوی و یا التهاب کیسه صفرا باشد.  

تفسیر نتایج آزمایش الکالین فسفاتاز

۱۳۹۹ شنبه ۱۸ بهمن 18:23 | ghnazary

نظرات : 2

 نتایج آزمایش ALP به همراه آزمایش گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) و دیگر آزمایشهایی که همزمان درخواست میشود مانند آزمایشهای پنل کبدی تفسیر میشود.اگر آزمایشهای کبدی مانند بیلیروبین یا اسپارتات امینوترانسفراز (AST) یا الانین امینوترانسفراز (ALT) هم بالا باشند معمولا افزایش آلکالین فسفاتاز ناشی از آسیب یا بیماری کبدی است.

برخی علایم انسداد مجاری صفراوی

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن 18:27 | ghnazary

نظرات : 2

 آزمایش ALP همچنین ممکن است هنگامی که شما علایم انسداد مجراهای صفراوی مانند سنگ کیسه صفرا داشته باشید نیز درخواست گردد. - درد شکمی شدید به ویژه در بالای سمت راست یا مرکز شکم - دردی که به پشت یا شانه سمت راست پخش میشود. - تهوع که همزمان با درد شکمی رخ میدهد. - درد شکمی که مرتبط با خوردن غذاهای چرب است  

برخی علایم و نشانه های اختلال استخوانی

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن 18:25 | ghnazary

نظرات : 0

  برخی علایم و نشانه ها که بیانگر یک اختلال استخوانی هستند شامل - درد در استخوان یا مفصل ها - فراوانی شکستن یا ترک خوردن استخوان ها - استخوانهای بیشکل یا بدشکل

علایم بیماری کبدی

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن 18:23 | ghnazary

نظرات : 0

 نشانه ها و علایم بیماری کبدی ممکن است شامل موارد زیر باشد. - ضعف و خستگی - ازدست دادن میل و اشتها - تهوع و استفراغ - تورم یا درد شکمی - زردی - ادرار تیره و مدفوع روشن - خارش

زمان درخواست آزمایش ALP

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن 18:20 | ghnazary

نظرات : 2

 آزمایش ALP‌ ممکن است به صورت بخشی از آزمایش های معمول آزمایشگاهی درخواست شود اما بیشتر به همراه گروهی از آزمایش ها که به آنها آزمایش پنل کبدی گفته میشود درخواست میگردد. همچنین معمولا به همراه چند آزمایش دیگر هنگامی که شما نشانه ها و علایم بیماری کبدی یا استخوانی دارید درخواست میگردد.

تشخیص وضعیت های استخوان به وسیله آزمایش ALP

۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن 18:31 | ghnazary

نظرات : 2

- هر وضعیتی که بر رشد استخوان ها اثر بگذارد یا فعالیت سلولهای استخوانی را افزایش دهد بر سطح آلکالین فسفاتاز خون اثر خواهد گذاشت. آزمایش ALP‌ ممکن است برای تشخیص کانسری که به استخوانها پخش شده است و یا در تشخیص بیماری پاژه که استخوانهای بد شکل در آن ساخته میشود استفاده شود .از این آزمایش ممکن است برای پیگیری درمان بیماری پاژه و یا دیگر وضعیتهای مربوط به استخوان مانند کمبود ویتامین دی استفاده شود.

تشخیص وضعیت های کبد به وسیله آِزمایش ALP

۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن 18:30 | ghnazary

نظرات : 2

    -          در وضعیتهایی که بر کبد اثر میگذارند سلولهای کبدی آسیب دیده مقدارزیادی از ALP را به درون خون آزاد میکند.این آزمایش بیشتر برای شناسایی مجراهای صفراوی مسدود شده بکار میرود.اگر یک یا چند تا از این مجراها به وسیله سنگهای صفرایی یا تومور مسدود شده باشد سطح ALP‌ خون بالا میرود.

بیشترین کاربرد تشخیصی ALP

۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن 18:26 | ghnazary

نظرات : 2

  کاربرد آزمایش ALP از آزمایش ALP برای تشخیص بیماری کبدی یا بیماری های استخوانی استفاده میشود. این آزمایش بیشتر به همراه دیگر آزمایش ها مانند گاما گلوتامیل ترانسفراز و یا به عنوان بخشی از پنل کبدی درخواست میشود.

زمان درخواست آزمایش ایزوانزیم های ALP

۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن 18:25 | ghnazary

نظرات : 2

  از نظر آزمایشگاهی تشخیص بین شکلهای مختلف (ایزوآنزیم) ALP‌ که توسط انواع مختلف بافتها ساخته میشوند امکان پذیر است.اگراز علایم و نشانه ها بالینی معلوم نباشد که منبع نتایج بالای ALP‌ کبدی است یا استخوانی آنگاه آزمایش های دیگری انجام میشود تا نوع ایزوآنزیم در خون مشخص گردد.

نظرات

نظرات :