برخي علل معمول زردي - بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر 6:34 | ghnazary

نظرات : 0

 برخي علل معمول زردي - بخش سوم   برخي علل معمول زردي -          هپاتيت حاد: التهاب در كبد به دليل برخي علل مانند انواع هپاتيت ها ، عفونتهاي ويروسي ،سوئ مصرف الكل و بعضي داروها مانند استامينوفن و برخي سموم سبب زردي ميشود. -          انسداد مجاري صفراوي : انسداد در مجاري صفراوي نيز سبب زردي ميشود ، انسداد ممكن است به دلايل آسيب ، بيماري مادرزادي بيلياري آترزيا و يا سنگهاي صفراوي و يا سرطان پانكراس اتفاق بيفتد. -          بيماري هاي كه سبب افزايش تخريب گلبولهاي سرخ ميشود مانند هموليتيك آنميا ، مالاريا، بيماريهاي اتوايميون، بيماري هموليتيك نوزادان. -          سندرم گيلبرت: كه به دليل كاهش فعاليت انزيمهاي متابوليزه كننده بيليروبين است.   -          سيروز: درمراحل آخر سبب زردي ميشود. اين مطلب ادامه دارد....

آنمي فقرآهن - بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر 6:12 | ghnazary

نظرات : 0

 آنمي فقرآهن - بخش سوم   انواع آنمي آنمي ها را ميتوان بر اساس اندازه گلبول سرخ و غلظت هموگلوبين درون آنها توصيف كرد.اگر اندازه سلول خيلي كوچكتر از حالت طبيعي باشد به آن آنمي ميكروسيتيك و اگر خيلي بزگتراز حد نرمال باشد ،به آن آنمي ماكروستيك گفته ميشود.بطور مشابه اگرغلظت هموگلوبين خيلي كمتراز حالت طبيعي باشد به آن آنمي هايپوكروم واگر بيشترازحد طبيعي باشد به آن هايپركروم گفته ميشود. آنمي فقر آهن   در آنمي فقر آهن ، كمبود آهن منتهي به كاهش توليد هموگلوبين ميشود و سطوح پايين هموگلوبين منجر به توليد گلبولهاي سرخ كوچكتر و هايپوكروم ميشود نمونه هايي از آنمي فقر آهن را ميتوان در خونريزي هاي ، غذاهاي تهي از آهن و بيماريهايي كه جذب آن دچار مشكل ميشود را شاهد بود. اين مطلب ادامه دارد....

علل آنمي (كم خوني) - بخش دوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر 7:6 | ghnazary

نظرات : 0

 علل آنمي  (كم خوني) - بخش دوم بطور كلي علتهاي اصلي آنمي ميتواند شامل موارد زير باشد. -          توليد آسيب ديده ويا كاهش يافته گلبولهاي قرمز به وسيله مغز استخوان ناشي از كمبود تغذيه مناسب ( مانند كمبود آهن ، كمبود ويتامين B )، نارسايي مغز استخوان ( مانند آنمي آپلاستيك ، سندروم ميلوديسپلاستيك )، يا بيماري هايي كه مغز استخوان نيز در آن درگير ميشود ( مانند عفونت ، ليمفوما و تومورهاي جامد). -          از دست رفتن گلبولهاي سرخ به دليل خونريزي و يا به دليل تخريب افزايش يافته آن مثلا درآنم هموليتيك .   آنمي ممكن است حاد باشد ويا مزمن.آنمي مزمن به آهستگي و طي يك دوره زماني به همراه بيماري هاي طولاني مدت مانند ديابت ، بيماري مزمن كليوي يا كنسربروز ميكند. درچنين وضعيتهايي علايم مرتبط با آنمي ممكن است آشكار نباشد چون بيماري همراه ، علايم آنمي را ميپوشاند و بدن، خود را با آنمي سازگار ميكند.وجود آنمي در حالتهاي مزمن ممكن است براي مدت ها تشخيص داده نشود و تنها هنگامي تشخيص داده شود كه فرد براي بررسي ديگر وضعيتهاي بيماري به پزشك مراجعه ميكند.

علل زردي - بخش دوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر 7:3 | ghnazary

نظرات : 0

 علل زردي - بخش دوم علل زردي زري يك بيماري نيست اما يك وضعيت باليني يا يك مشكل پايه اي در كبد، پانكراس يا كيسه صفرا است.استفاده از بعضي داروها ، كنسر،اختلالات خوني ، سنگ كيسه صفرا، عيوب هنگام تولد، بيماري هاي ارثي و شمار ديگري از وضعيتهاي پزشكي ميتواند سبب زري شوند.بطور كلي علل زردي دريكي از سه طبقه بندي اصلي قرار ميگيرد. -          وضعيتهاي ايجاد شده توسط ناتواني كبد درمتابوليزه كردن درست و حذف بيلي روبين. -          وضعيتهايي كه منجر به كاهش بقاي گلبولهاي سرخ خون ميشود كه در نتيجه آن مقدار بيلي روبين خون افزايش ميابد.   -          وضعيتهايي كه از حذف بيلي روبين از خون پيش گيري ميكند.

زردي چيست؟ - بخش اول

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر 6:53 | ghnazary

نظرات : 0

 زردي چيست؟ - بخش  اول زردي چيست؟   زردي كه به آن ايكتروس هم گفته ميشود زرد شدن پوست ،سفيدي چشم و مايعات بدن در اثر افزايش مقدار بيليروبين در خون است.بيليروبين يك رنگدانه زرد رنگ و يك محصول فرعي از شكست طبيعي وروزانه گلبولهاي سرخ خون است. گلبولهاي سرخ به طور طبيعي درحدود 120 روز در جريان خون باقي ميمانند و پس از آن شكسته و بيليروبين طي فرايندي شكل ميگيرد.خون بيليروبين را به كبد ميبرد جايي كه بيليروبين متابوليزه شده و به درون صفرا ترشح ميگردد. صفرا يك مايع سفت ،زرد –سبز-قهوه اي است كه به بخش بالايي روده كوچك (دئودنوم) ترشح ميشود تا محصولات ضايعاتي را (مانند بيليروبين و كلسترول اضافي) حذف و به هضم چربي ها كمك كند.گسستگي در متابوليسم نرمال و يا توليد اضافي بيليروبين به زردي ميانجامد. اين مطلب ادامه دارد...

آنمي چيست؟ - بخش اول

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر 6:48 | ghnazary

نظرات : 1

 آنمي  چيست؟ - بخش  اول آنمي چيست؟ آنمي وضعيتي است كه هموگلوبين در خون يك فرد به زير حد نرمال پايين ميافتد.كاهش در هموگلوبين اغلب همراه با كاهش درشمار گلبولهاي سرخ و هماتوكريت است.هموگلوبين در درون گلبولهاي سرخ است و براي حمل اكسي‍ژن از ريه ها به بقيه بدن لازم است.بدون تامين كافي اكسيژن بدن به شدت آسيب ميبيند.افراد مبتلا به آنمي دچار خستگي و ضعف ميشوند و احساس ميكنند كه ان‍رژي ندارند.   آنمي يك وضعيت نسبتا شايعي است كه ميتواند مردان و زنان را در هر سني ، نژادي و گروه قومي گرفتار كند.با اين حال افراد خاصي در معرض گرفتار شدن به آنمي هستند.اين افراد شامل كساني است كه فقر غذايي از نظر آهن و ويتنامين ، بيماري هاي مزمن مانند بيماري كليه ، ديابت ، كنسر ، بيماري روده التهابي ،سابقه خانوادگي در آنمي ارثي ، عفونتهاي مزمن مانند توبركلوز يا ايدز و كساني كه هدر رفت خون در جراحي ها و زخم ها داشته اند. اين مطلب ادامه دارد....

پیشگیری ازمالاریا - بخش هشتم

۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر 7:19 | ghnazary

نظرات : 0

 پیشگیری ازمالاریا - بخش هشتم   پیشگیری تمام مسافرین به مناطق اندمیک از نظر مالاریا باید روشهای پیشگیری از ابتلا به مالاریا را بداندد.مخصوصا استفاده از توری های ضد پشه .گاهی اوقات داروهای ضد مالاریا برای پیش گیری از عفونت مصرف میشود البته هرکسی که به مناطق اندمیک سفرمیکند به آن نیاز ندارد چرا که مصرف کلوروکین همراه با عوارض جانبی است.پلاسمودیوم فالسیپاروم بطور فزاینده ای رو به مقاوم شدن به داروهایی نظیر کلروکین است بنابراین مسافرینی که به این مناطق سفر میکنند می بایست داروهای دیگری مانند مفلوکین ، آتوواکون/پروگوانیل - و دوکسی سیکلین را مصرف کنند.  

آزمایشهای تشخیص مالاریا - بخش هفتم

۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر 7:18 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشهای تشخیص مالاریا - بخش هفتم   آزمایش آنتی بادی ها آزمایش های سرولوژی آنتی بادی های تولید شده ضد مالاریا را در خون تشخیص میدهند.اما این آنتی بادی نمیتواند بیماری حاد را شناسایی کند فقط ابتلای قبلی به مالاریا را نشان میدهد.این آزمایشات بر روتین استفاده نمیشوند چرا طوکه تشخیص انگل به سرعت زیر میکروسکوپ و یا با DNA آن انجام میشود.   آزمایش حساسیت  بعضی انگلهای مالاریا به داروهای معمول مقاوم میشوند. بعضی آزمایشگاه های تشخیصی افراد مبتلا را برای تعیین میزان حساسیت به دارو را در فرد مبتلا تعیین میکنند.این کار یا با رشد انگل در حضور مقادیر افزاینده دارو و مشاهده اثر دارو بر انگل انجام میشود یا با آزمایش DNA انگل و بررسی شاخص هایی که مقاوت انگل را نشان میدهد. این مطلب ادامه دارد.....

تستهای تشخیص مالاریا - بخش ششم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر 6:59 | ghnazary

نظرات : 0

 تستهای تشخیص مالاریا - بخش ششم   تستهای مولکولی  (واکنش زنجیر پلیمراز) واکنش زنجیری پلیمراز یک روش آزمایشگاهی است که DNA انگال را تکثیر میکند و تشخیص وشناسایی گونه های پلاسمودیوم را فراهم میکند.این تست برای تایید تشخیص مالاریا در آزمایشگاه هایی مفید تر واقع میشود که کارمندان آن تجربه و آموزش کافی در تشخیص مالاریا را ندارند.همچنین این روش تشخیصی در مواردی مفید است که شمار انگلهای مالاریا در خون پایین است و یا در مواقعی که انواع مختلفی ازانگل ها سبب عفونت شده و تشخیص با میکروسکوپ دشوار است. این مطلب ادامه دارد....

تستهای تشخیص مالاریا - بخش پنجم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر 6:57 | ghnazary

نظرات : 0

 تستهای تشخیص مالاریا - بخش پنجم   تستهای تشخیص سریع (تست آنتی ژن) مواقعی که میکروسکوپ در دسترس نیست تستهای تشخیص سریع بجای گسترشهای خونی استفاده میشوند.این تستها آنتی ژنهای مالاریا را در نمونه خون فرد مبتلا شناسایی میکنند.تستهای تشخیص سریع مختلفی موجود است و توانایی های مختلفی از نظر تشخیص دارند.برای مثال بعضی تستهای تشخیص سریع تمام چهار گونه را تشخیص میدهند اما نمیتوانند آنها را ازهم تشیص دهند.دیگر تستها میتوانند تمام چهار گونه را شناسایی کنند بطور اختصاصی گونه پلاسمودیوم فالسیپاروم را تشخیص دهند.نوع تست تشخیص سریع بستگی به جمعیت بیمار و اهدافی است که تست سریع برای آن منظور طراحی شده است. از تستهای تشخیص سریع مالاریا در بیمارستانها و آزمایشگاههای مرجع استفاده میشود اما استفاده از آنها در مطب پزشکان و یا در خانه مجاز دانسته نشده است.هنگامی که تستی مثبت میشود توصیه شده است که حتما به وسیله دیدن گسترش های خونی نتایج مثبت تایید شوند. این مطلب ادامه دارد........

تستهای تشخیص مالاریا - بخش چهارم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر 6:54 | ghnazary

نظرات : 0

 تستهای تشخیص مالاریا - بخش چهارم     تستهای تشخیصی     آزمایش به منظور تشخیص مالاریا،پیگیری عود در مالاریا ،و تعیین حساسیت انگل عفونت زا به دارو انجام میشود.   گسترش خونی نازک و گسترش خونی ضخیم تشخیص مالاریا شامل انجام گسترش های خونی است.یک قطره از خون روی یک اسلاید شیشه ای گذاشته و گسترش تهیه و رنگ آمیزی میشود سپس زیر میکروسکوپ از نظر گلبولهای سرخ آلوده و وجود انگل بررسی میشود.معمولا دو گسترش ضخیم و دو گسترش نازک تهیه میشود.این تستها در حال حاضر استاندارد طلایی برای تشخیص مالاریا و شناسایی آنها هستند. شمار انگلهای مالاریا درخون در یک زمان معین نوسان دارد.بنابراین اگر در مجموعه اول از گسترش های خونی انگلی مشاهده نشد و پزشک همچنان گمان به مالاریا دارد پس باید گسترش های دیگری در زمانهای دیگر انجام شود.نمونه برداری ها باید در فاصله 8 تا 12 ساعت طی 2 تا 3 روز انجام شوند تا احتمال تشخیص انگل زیاد شود.بسیار سودمند است اگر نمونه برداری همزمان با بروز علایم و نشانه ها صوت گیرد. گسترش های ضخیم در تشخیص مالاریا بسیار حساسترند.حجم زیادی از خون زیر میکروسکوپ بررسی میشود. این گسترش ها سلولهای خونی کمتری داشته و شناسایی گونه های پلاسمودیوم را میسر میسازند.شمار سلولهای سرخ آلوده را میتوان محاسبه کرد و درجه آلودگی فرد را تعیین کرد که از آن به بار انگل تعبیرمیشود این شاخص بار انگل دردرمان و پیگیری آن مهم است. این مطلب ادامه دارد....

علایم و نشانه های عفونت مالاریا - بخش سوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر 6:52 | ghnazary

نظرات : 0

 علایم و نشانه های عفونت مالاریا - بخش سوم   علایم ونشانه ها  علایم ونشانه های مالاریا میتواند عمومی و غیر اختصاصی باشد بنابراین مهم است که پزشکان معالج تاریخچه پزشکی ای از مراجعین و حتی سفرهای آنها به مناطق اندمیک داشته باشند. اغلب مالاریا به صورت یک بیماری شبیه به آنفلوانزا است که همراه با تب و لرز و عرق و سردرد و درد و ضعف است.بعضی از افراد علایم معدی روده ای تهوع ، استفراغ و اسهال را بروز میدهند.کم خونی و زردی میتواند رخ دهد.این علایم میتوانند طی 7 روز پس از آغاز عفونت و یا چندین ماه بعد رخ دهد اما در بیشتر موارد 14 روز بعد رخ می دهد. علایم ونشانه ها پس از اینکه مالاریا از مرحله کبدی خارج و وارد گلبولهای سرخ برای تکثیر میشوند و ترکیدن این سلولها پس ازتکثیر  رخ میدهد.علایم دوره ای است ، بدتر شده و هر دو تا سه روز بهبود میابد.یک فرد عفونت یافته ممکن است کبد یا طحال بزرگ شده ای داشته باشد. مالاریای بسیار شدید توسط گونه پلاسمودیوم فالسیپاروم ایجاد میشود که یک بیماری تهدید کننده حیات است.میتواند مغز،کلیه ها،و ریه ها را تحت تاثز قرار دهد و سبب علایمی مانند تشنج ، گیجی، پریشانی در تنفس و کوما شود. میتواند سبب نارسایی چندین اندام و درنهایت مرگ شود.هنگامی که مغز را تحت تاثیر قرار میدهد به آن مالاریای مغزی گفته میشود. این مطلب ادامه دارد........

عفونت مالاریا - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر 6:56 | ghnazary

نظرات : 0

عفونت مالاریا - بخش دوم وقتی یک انسان به وسیله نیش پشه گزیده میشود انگل ها وارد جریان خون شده و به داخل کبد میروند.بعد از اینکه شخص آلوده شد معمولا یک دوره 7 تا 30 روز انگل در حالت پنهان به سر میبرد. بعد ازآن انگل وارد گلبولهای سرخ فرد میشود. انگل ها داخل گلبولهای سرخ تکثیر میابند و در عرض 48 تا 72 ساعت سبب ترکیدن سلول سرخ میشوند که به دنبال آن بسیاری از علایم مالاریا بروز پیدا میکند.پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اووال سبب بیماریهای عودکننده میشوند چون در کبد میتوانند برای ماه ها وحتی سالها مخفی بمانند قبل ازاینکه دوباره وارد جریان خون شده و علایم بیماری را ایجاد کنند. اگر عفونت مالاریایی بدون درمان باقی بماند سبب بیماری شدید و مرگ خواهد شد. پلاسمودیوم فالسیپاروم بیشتر از بقیه سبب بیماری تهدید کننده حیات میشود همانطور که گونه تازه شناخته شده  پلاسمودیوم ناولسی میتواند.  بیشتر عفونتهای مالاریایی و بیشتر مرگ و میرهای مالاریایی در افریقا رخ میدهد.مالاریا در نواحی مرکزی و جنوبی امریکا ، بخشهایی از کاراییب ، آسیا ، اروپای شرقی وجود دارد. این مطلب ادامه دارد.....

مالاریا - بخش اول

۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر 6:54 | ghnazary

نظرات : 0

      مالاریا چیست؟ یک بیماری عفونی است که توسط انگل های پلاسمودیوم ایجاد میشود.این انگل ها عمدتا به وسیله گزش پشه ماده آنوفل آلوده شده پخش میشود.چهار نوع اصلی از گونه پلاسمودیوم وجود دارد که انسان را آلوده میکند. - پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال که سبب شکل عود کننده بیماری میشوند. - پلاسمودیوم مالاریه و پلاسمودیوم فالسیپاروم که بیماری عود کننده ایجاد نمیکنند. - به تازگی گونه پنجمی پیدا شده است که نوعی میمون به نام ماکاک ها را آلوده میکند و پلاسمودیوم ناولسی نام دارد که به طور طبیعی به انسان میتواند منتقل شود و دربخش هایی از آسیای جنوب غربی دیده شده است. به ندرت عفونت میتواند از زن باردار به بچه طی بارداری ویا زایمان ، یا از طریق انتقال خون ، پیوند بافت یا سرنگ وسوزن مشترک منتقل شود. این مطلب ادامه دارد....

درمان ناباروری - بخش یازدهم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر 7:2 | ghnazary

نظرات : 0

 درمان ناباروری - بخش یازدهم   درمان  درمان ناباروری بستگی به چند عامل دارد شامل مدتی که زوجین اقدام به فرزند آوری کرده اند، سن و سلامت زوجین، علت ناباروری ، ترجیح زوجین به اینکه از کدام روشهای درمانی استفاده شود.فرایند درمان ناباروری با مراجعه به یک ژنیکولورژیست ، یا اورولوژیست متخصص در ناباروری یا اندوکرینولوژیست دستگاه تولید مثلی یا مراجعه به یک کلینیک باروری شروع میشود.برنامه درمان ناباروری شامل هم مرد و هم زن میشود.وشامل تغییر در تغذیه ، سبک زندگی و عوامل محیطی میباشد. تمام موارد ناباروری درمان نمیشود اما در حدود 85 تا 90 درصد موارد درمان خواهند شد.بسته به مشکل و تشخیص یکی از روشهای درمانی زیر انتخاب میشود. - دارودرمانی. مانند داروهایی که شمار اسپرم مرد را افزایش میدهند و با داروهایی که تخمک گذاری در زن را تحریک میکنند. - جراحی. برای مثال در مردان برای برداشتن انسدادهایی که از حرکت اسپرم ها در لوله ها پیشگیری میکنند و جراحی در زنان برای برداشت پولیپ ها و فیبرویید ها. - تلقیح داخل رحمی. قراردادن اسپرم به طور مستقیم در درون دستگاه تولید مثلی زن دقیقا در زمان ویا نزدیک به زمان تخمک گذاری. - تکنولوژی های تولید مثلی دستیار. با این روشها تخمک و اسپرم در آزمایشگاه لقاح داده میشوند و تخمک بارور شده دوباره به رحم زن بازگردانده میشود.نمونه رایج آن (IVF) است.   

آزمایشات ناباروری برای مردان - بخش دهم

۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر 7:8 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات ناباروری برای مردان - بخش دهم   آزمایشات ناباروری در مردان برای مردان بررسی ناباروری شامل سابقه پزشکی و بررسی های فیزیکی است.در بعض موارد آزمایشات با استفاده از یک اولتراسوند برای شناسایی ابنوررمالی ها انجام میشود.ابنورمالی هایی مانند انسداد مسیر رها شدن اسپرم هنگام انزال. آزوسپرمی در نتیجه آسیب واز دفران یا سمینال وزیکول از دیگر علل است. - آنالیز مایع منی: اولین آزمایش در تعیین ناباروری در مردان است.جمع آوری و ارزیابی درست نمونه مایع منی در تشخیص وجود نقص در تعداد ، شکل ، یا حرکت اسپرم است. آزمایشات خون برای ارزیابی سطوح هورمون ها شامل - اندازه گیری تستوسترون. - اندازه گیری لوتنایزینگ هورمون. - اندازه گیری هورمون تحریک کننده فولیکول - پرولاکتین- - گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی. در بعضی موارد یک بیوپسی از بافت بیضه میتواند بعضی مشکلات ناباروری مانند تولید اسپرم ، رشد غیرطبیعی ، تومورها و ارگان های تولید مثلی توسعه نیافته را مشخص ساخت.   

آزمایشات ناباروری برای زنان - بخش نهم

۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر 6:21 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات ناباروری برای زنان - بخش نهم   تستهای آزمایشگاهی آزمایشات خون که سطوح هورمونهای مختلف را اندازه گیری میکند میتوانند در تعیین علتهای ناباروری کمک کنند.مثالهایی از این آزمایشها در زنان شامل: - لوتنایزینگ هورمون. - هورمون تحریک کننده فولیکول. - هورمون پرولاکتین. - استرادیول. - پروژسترون. - استروژن. - آنتی مولریان هورمون. از آنجایی که تغییرات در عملکرد هیپوفیز و تیرویید میتواند بر دوره ماهانه و تخمک گذاری اثر بگذارد آزمایشات خون که عملکرد تیرویید و استرویید هایی مانند تستوسترون و DHEA-S را اندازه میگیرند نیز اطلاعات سودمندی میدهند.چون مقادیر بالای اندروژنها میتوانند در ناباروری موثر باشند. روشهای تصویربرداری تکنیک های تصویربرداری ممکن است مشکلات فیزیکی که از باروری درست پیش گیری میکنند ویا مانع بارداری طبیعی میشوند را مشخص سازد. این مطلب ادامه دارد.....

آزمایشات ناباروری - بخش هشتم

۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر 7:19 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات ناباروری - بخش هشتم     آزمایشات ناباروری   آزمایشات برای زنان ارزیابی اولیه باروری یک زن شامل تاریخچه خانوادگی و شخصی او به همراه یک ارزیابی فیزیکی کامل است.اولین ارزیابی با تعیین اینکه ایا زن تخمک گذاری میکند و اینکه چه هنگام این تخمک گذاری رخ میدهد شروع میشود. پیش بینی تخمک گذاری در خانه سه روش کاربردی پیش بینی تخمک گذاری در خانه وجود دارد. - کیتهای پیش بینی کننده تخمک گذاری صحیح ترین این روشها بین این سه روش میباشد.این آزمایش یک سطح افزایش یافته هورمون لوتنایزینگ را در نمونه ادرار اول صبح 1 تا 2 روز قبل از تخمک گذاری شناسایی میکند. - دمای پایه بدن، را میتوان با دماسنج های خاص که دما را در محدوده 96 تا 100 درجه فارنهایت اندازه میگیرند ، اندازه گرفت و به این وسیله و روزهای با قدرت باروری بالا را در دوره ماهانه زن شناسایی کرد.دمای پایه بدن (قبل از خارج شدن از بستر اندازه گرفته میشود) درست قبل از تخمک گذاری کاهش و در زمان تخک گذاری افزایش میابد و تا سه روز بالا باقی میماند.اگر دوره ماهانه به مدت 3 تا 4 ماه رسم شود یک الگویی بدست میاید و نزدیکی را میتوان طبق آن زمان بندی کرد.با این حال نشان داده شده که اسپرم تا 5 روز میتواند در دستگاه تناسلی زن زنده و دارای عملکرد باقی بماند.بیشترین دوره باروری 48 ساعت قبل از تخمک گذاری است.این روش 100 درصد قابل اعتماد نیست  اما ساده و ارزان به شمار میاید. - خود آزمایی ترشحات واژینال روش دیگری برای پیش بینی تخمک گذاری است اما خالی از خطا نیست. قبل از تخمک گذاری موکوس، کشیده ، شفاف و نازک و لغزنده میشود که یک محیط لازم برای بقا و انتقال اسپرم میابشد.هنگامی که موکوس بین انگشتان شست و سبابه به شکل یک نخ نازک به طول 2 تا 3 اینچ کش بیاید ، تخمک گذاری در حال رخ دادن است.اگر یک لایه نازک روی یک اسلاید شیشه ای قرار داده شود یک نمای سرخس مانند در باره نمونه موکوس لحظات تخمک گذاری دیده میشود  ( این آزمایش فرن نامیده میشود) . بعد از تخمک گذاری هیچ نمای فرن مانند دیده نمیشود چون موکوس ضخیم و دارای هدایت کمتری برای بقای اسپرم شده است.      این مطلب ادامه دارد.....

برخی علل ناباروری درمردان - بخش هفتم

۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر 6:0 | ghnazary

نظرات : 0

 برخی علل ناباروری درمردان - بخش هفتم.   برخی علل ناباروری در مردان شامل: - مشکل نعوظ که حدود 10 تا 20 میلیون از مردان امریکا بدان دچار هستند. - مشکلات در اسپرم مانند شمار کم اسپرم ها ، حرکت ضعیف اسپرم ها ، تجمع اسپرم ها که به این ترتیب قادر نخواهند بود به طرف تخمک شنا کنند ، شکل های غیرطبیعی در اسپرم ها. - عدم تعادل در هورمونها مانند تستوسترون و LH و FSH. - عروق وسیع شده دراطراف بیضه ها ( واریکوسل ها ). - انسدادی که سبب پیشگیری از رها شدن اسپرم طی انزال میشود. - عفونت اوریون که سبب التهاب بیضه ها و عقیمی در فرد شود. - آسیب به یک یا هر دو بیضه . -بیماری حاد یا تب درازمدت. - قرار گرفتن بیضه ها در برابر گرمای بیش از حد. - سندرم کلاین فلتر. آزمایش تشخیص علل ناباروری میتواند بسیار پیچیده ،گران ، و زمان بر باشد و اغلب زوجین هر دو میبایست آزمایشهای فیزیکی گسترده ای را انجام دهند ، آزمایش های خون ،ارزیابی سبک زندگی و یا روشهای تصویربرداری مانند اولتراسوند تا علت مشخص شود.   این مطلب ادامه دارد....

نظرات

نظرات :