آزمایشها برای تشخیص کمبود ویتامین B12 و فولات - بخش دهم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر 8:10 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشها برای تشخیص کمبود ویتامین B12 و فولات    آزمایش ها  غربالگری افراد ازنظر کمبود ویتامین B12 لازم نیست مگر اینکه فرد دردسته افراد دارای فاکتورخطر بالا باشد. این آزمایشها برای تشخیص کمبود ویتامین ، تشخیص شدت کمبود، پیدا کردن ریشه کمبود و یا پیگیری موثر بودن درمان بکارمیرود.تستهایی که انجام میشوند به  قرار ذیل می باشند. CBC : آنمی مگالوبلاستیک و گلبولهای سرخ بزرگ با کمبود فولات و ویتامین B12 درارتباط بوده و طی این آزمایش تشخیص داده میشود.با کمبود فولات و ویتامین B12 مقدار هموگلوبین ، هماتوکریت ، شمار گلبولهای سرخ ،پلاکت و گلبولهای سفید ممکن است کاهش یافته باشد. میزان ویتامین B12 خون: اگر پایین باشد به معنای کمبود میباشد اما این آزمایش علت کمبود را مشخص نمیکند. از این ازمایش برای پیگیری درمان نیز استفاده میشود. آزمایش سطح فولات خون :  چه فولات سرم و چه فولات درون گلبولهای سرخ اندازه گیری شود و اگر هر کدام پایین باشد نشانه کمبود خواهد بود.  آزمایش متیل مالونیک اسید : اگر ویتامین B12 پایین باشد عموما متیل مالونیک اسید بالا است . از این آزمایش برای تشخیص کمبود ویتامین B12 در مراحل اولیه استفاده میشود. هموسیستئین : این آزمایش به ندرت درخواست میشود اما در کمبود این دو ویتامین ممکن است بالا باشد.                                                                                                                                               این مطلب ادامه دارد.....

دیگر علتهای کمبود ویتامین B12 - بخش نهم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر 8:4 | ghnazary

نظرات : 0

    - نیاز افزایش یافته به فولات و ویتامین B12 طی بارداری به دلیل سنتز DNA و ساخت افزایش یافته سلول نیاز به فولات زیاد میشود. مکملهای ویتامین که شامل فولیک اسید است برای قبل از بارداری و حین بارداری بسیار توصیه میشود چرا که از بروز بعضی نقص های مادرزادی پیش گیری میکند. زنانی که در سن بارداری هستند باید از حد مصرف روزانه که 400 mcg است اطمینان حاصل کنند چون نقص لوله عصبی ممکن است در هفته های اول بارداری رخ دهد درحالی که خانم باردار هنوز پی به بارداری خود نبرده است.اگر زن باردار قبل از بارداری کمبود فولات داشته باشد این وضعیت سبب تشدید در زمان بارداری شده و ممکن است منجر به زایمان نارس یا نقص ها در لوله عصبی بچه گردد. افراد مبتلا به کنسر ونیز مبتلایان به انمی همولایتیک مزمن مانند سیکل سل انمی هم یک نیاز افزایش یافته ای به این ویتامین ها دارند. داروهای ضد تشنج مانند فنی تویین و داروهایی مانند متوترکسات سبب کاهش فولات از طریق کاهش جذب فولات میشوند.  این مطلب ادامه دارد........  

دیگر علتهای سوئ جذب ویتامین B12- بخش هشتم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۰ مهر 8:8 | ghnazary

نظرات : 0

 دیگر علتهای سوئ جذب ویتامین B12  - بیماری سلیاک: یک بیماری اتوایمیون است که سبب پاسخ نامناسب برضد گلوتن که درغلات یافت میشود میگردد. - بیماری روده ملتهب : شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو - رشد بیش از حد باکتریها یا وجود انگل ها درروده - تولید کم اسید توسط معده : اسید برای جدا سازی این ویتامین از پروتیین در غذا لازم است. این علت مهمترین علت کمبود این ویتامین در بزرگسالان و درافرادی است که داروهای آنتاگونیست گیرنده H2 و مهارکننده های پمپ پروتون را مصرف میکنند که سبب کاهش تولید اسید در معده آنها میگردد. - عمل جراحی که سبب برداشت قسمتی از معده و به ویژه سلولهای پارییتال میگردد. - پانکراتیت مزمن این مطلب ادامه دارد.....

پرنیشوس آنمیا از علتهای سوئ جذب ویتامین 12 - بخش هفتم

۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر 8:3 | ghnazary

نظرات : 0

 پرنیشوس آنمیا از علتهای سوئ جذب ویتامین 12     - پرنیشوس آنمیا : یک بیمای اتوایمیون است که جذب ویتامین B12 را تحت تاثیر قرار میدهد و معمول ترین علت کمبود ویتامین B12 است. فاکتور داخلی توسط سلول های پارییتال ساخته میشوند که در دیواره معده را پوشانیده اند. در پرنیشوس آنمیا التهاب سبب آسیب به سلولهای پارییتال میشود و منتهی به ساخت کم یا عدم ساخت فاکتور داخلی میشود. درنتیجه روده نمی تواند این ویتامین را جذب کند. با کمبود ویتامین B12 بدن گلبولهای سرخ کمتر ولی بزگتری را میسازد. بخاطر بزرگتر بودن این گلبولهای سرخ نسبت به انواع طبیعی به این وضعیت مگالوبلاستیک آنمیا گفته میشود. که نوعی از ماکروسیتیک آنمیا به شمار میرود.  این مطلب ادامه دارد....

فرایند جذب ویتامین B12 -بخش ششم

۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر 8:0 | ghnazary

نظرات : 0

 فرایند جذب ویتامین B12    کمبود هر دوی ویتامین B12 و فولات در افرادی دیده میشود که جذب این ویتامین ها در روده کوچک با مشکل مواجه است.جذب ویتامین B12  طی چند مرحله رخ میدهد. ویتامین B12 از پروتیین غذایی به وسیله اسید معده و پسین شکسته وجدا میشود.بعد در روده کوچک پردازش شده و به فاکتور داخلی که پروتیینی است که توسط سلولهای پارییتال معده ساخته و ترشح میشود ، متصل میگردد. سپس این کمپلکس فاکتور داخلی - ویتامین 12 به وسیله روده کوچک جذب میشود و به پروتیین های حامل خود که ترانس کوبالامین نامیده میشوند متصل میگردند و به داخل جریان خون داخل میشوند.اگر یک بیماری یا یک وضعیتی با هر یک از این مراحل تداخل کند جذب ویتامین B12 آسیب میبیند.    این مطلب ادامه دارد......

نظرات

نظرات :