هموگلوبینوپاتی ها - بخش پنجم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد 7:2 | ghnazary

نظرات : 0

    هموگلوبین E : این نوع هموگلوبین یکی از شایع ترین انواع هموگلوبین در جهان است. در جنوب شرق آسیا بسیار شایع است به خصوص در کامبوج ، لائوس ، و تایلند. افرادی که برای ژن این نوع هموگلوبین هموزیگوت هستند معمولا یک آنمی همولیتیک متوسط، گلبولهای سرخ میکروسیتیک داشته و طحال آنها نسبتا بزرگ است.یک نسخه از این ژن سبب علایمی نمیگردد مگراینکه با جهشهای دیگر مانند یک ژن معیوب بتا تالاسمیا ترکیب شود.

هموگلوبینو پاتی ها - بخش چهارم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد 7:0 | ghnazary

نظرات : 0

    هموگلوبین C : حدود دو تا سه درصد افریقایی امریکایی تباران درایالات متحده در مورد ژن این بیماری هتروزیگوت هستند یعنی یک نسخه از آن  را با خود دارند و اغلب بدون علامت هستند. بیماری هموگلوبین C  کمیاب است ( درحدود 0.02 درصد ) و نسبتا بیماری ملایمی به حساب میاید.این بیماری علت  کمی از آنمیهای  همولیتیک به شمار میرود و سبب بزرگی طحال بطور نسبی میشود.

هموگلوبینوپاتی ها - بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد 7:42 | ghnazary

نظرات : 0

 هموگلوبینوپاتی ها - بخش سوم انواع هموگلوبین ها    چند صد شکل از هموگلوبین شناخته شده است اما تعداد کمی از آنها معمول و از نظربالینی مهم هستند. انواع معمول هموگلوبین هموگلوبین S : هموگلوبین اصلی در افراد مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است . یک نفر از هر 375 فرد افریقایی امریکایی به این بیماری مبتلا میشوند و حدود 100000 امریکایی با این اختلال زندگی میکنند.افراد مبتلا دو زنجیر الفا طبیعی و دو زنجیر بتای غیر طبیعی در هموگلوبین خود دارند.گلبولهای سرخ افراد مبتلا هنگامی که در معرض کاهش اکسیژن قرار میگیرند مانند فعالیتهای سنگین ویا عفونتهای ریوی ، این گلبولها تغییر شکل داده و شبیه داس به نظر میرسند.این گلبولهای داسی شکل سخت و محکم هستند و سبب گرفتگی درعروق کوچک میشوند ، اکسیژن رسانی مختل میشود ، فرد دچار احساس درد میشود علاوه براینکه عمر این سلولها نیز کاهش میابد. این مطلب ادامه دارد.....

هموگلوبینوپاتی ها - بخش دوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ مرداد 6:53 | ghnazary

نظرات : 0

 هموگلوبینوپاتی ها - بخش  دوم چهار ژن زنجیرهای آلفا گلوبین را کد میکند و دو ژن هرکدام زنجیرهای گلوبین بتا . دلتا و گاما را کد میکنند.موتاسیون ممکن است در هر یک از زنجیرهای آلفا یا بتا رخ دهد.معمول ترین وضعیت مرتبط با زنجیر آلفا ، آلفا تالاسمیا است.شدت این وضعیت بستگی به تعداد ژنهای درگیر دارد. موتاسیون در ژن بتا بیشتر به شکل اتوزومال مغلوب به ارث میرسد. این بدان معنا است که فرد باید دو نسخه از ژن تغییر یافته داشته باشد یکی از هر والدین تا به بیماری مربوط به هموگلوبین فرعی دچار شود.اگر ژن نرمال بتا و یک ژن غیرطبیعی بتا به ارث برسد، فرد برای آن هموگلوبین غیر طبیعی هتروزیگوس خواهد بود و ناقل نامیده میشود.ژن غیرطبیعی میتواند به هریک ازبچه ها منتقل شود.بطور کلی وضعیت ناقل سبب علامت و نگرانی های قابل ملاحظه ای درمورد سلامت فرد نمی شود. اگر دو ژن غیر طبیعی بتا از نوع یکسان به ارث برسند فرد هموزیگوس خواهد بود. فرد هموگلوبین فرعی مربوط  را تولید خواهد کرد وعلامتها و عوارض مربوط را خواهد داشت.شدت وضعیت بستگی به موتاسیون دارد و از فردی به فردی دیگر فرق میکند.یک نسخه از ژن غیر طبیعی بتا به هریک از بچه ها منتقل میشود. اگر دو ژن غیرطبیعی بتا از انواع مختلف به ارث برسد فرد هتروزیگوس دوبرابری یا هتروزیگوس مرکب نامیده میشود.فرد علامتهای مربوط به یک یا هر دو هموگلوبین فرعی را خواهد داشت. یکی از ژنهای غیرطبیعی بتا به بچه ها منتقل میشود. گلبولهای سرخ که حاوی این هموگلوبین غیر طبیعی هستند ممکن است  اکسیژن بطور موثری حمل نکنند و در بدن زودتر از میزان معمول تخریب شوند که سبب آنمی همولیتیک در فرد میشوند.چند صد هموگلوبین فرعی شناسایی شده است.اما فقط تعداد کمی از آنها شایع و از نظر بالینی مهم هستند.یکی ازمهمترین هموگلوبین های فرعی هموگلوبین Sاست .  هموگلوبین C که علت کمی از آنمی های همولیتیک است.   وهموگلوبین E که عموما هیچ علامتی ندارد. و    این مطلب ادامه دارد......

هموگلوبینوپاتی ها - بخش اول

۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد 7:12 | ghnazary

نظرات : 0

 هموگلوبینوپاتی ها هموگلوبین ناقص نوعی از هموگلوبین است که اغلب به ارث میرسد و ممکن است سبب اختلال خونی شود. هموگلوبین یک پروتیین حاوی آهن است در درون گلبولهای سرخ خون که اکسیژن را در بدن حمل میکند. هموگلوبین از گروه هم که بخش حاوی آهن است و نیز از زنجیره های گلوبین تشکیل شده است.پروتیین گلوبین از زنجیرهای آمینواسید تشکیل شده است که قطعات ساختمانی پروتیین ها هستند. چندین نوع مختلف از زنجیر گلوبین وجود دارد به نامهای آلفا ، بتا ، دلتا، و گاما.انواع هموگلوبین طبیعی شامل  - هموگلوبین A : که 95 تا 98 درصد از هموگلوبین بالغین را تشکیل میدهد. از دو زنجیر آلفا و دوزنجیر بتا تشکیل شده است. - هموگلوبین A2 : حدود 2 تا 3 درصد از هموگلوبین بالغین را تشکیل میدهد. از دو زنجیر آلفا و دو زنجیر پروتیینی دلتا تشکیل شده است. - هموگلوبین F : ( هموگلوبین جنینی ) حدود 1 تا 2 درصد هموگلوبین بالغین را تشکیل میدهد . دو زنجیر آلفا و دو زنجیر گاما دارد. این هموگلوبین عمده ترین هموگلوبین تولید شده در جنین طی بارداری است.تولید آن معمولا در مدت زمان کوتاهی بعد از تولد پایین میافتد و در مدت 1تا 2 سال به سطح بالغین میرسد. تغییرات ژنتیکی (موتاسیون ) در ژنهای هموگلوبین سبب تغییر در پروتیین گلوبین میشوند. مانند هموگلوبین S که سبب سلول داسی شکل در گلبول سرخ میشود و یا سبب کاهش در تولید زنجیر گلوبین ( تالاسمیا ) میشود.در تالاسمیا تولید کاهش یافته یکی اززنجیرهای گلوبین تعادل بین زنجیرهای آلفا به بتا را برهم میزند وسبب تولید هموگلوبین غیر طبیعی (آلفا تالاسمیا) و یا سبب افزایش تولید هموگلوبینهای دارای درصد کمتر مانند هموگلوبین A2و F بتا تالاسمیا) میشود.     این مطلب ادامه دارد....

با چه تستهایی پره اکلامپسیا را میتوان تشخیص داد - بخش ششم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد 6:28 | ghnazary

نظرات : 0

    تستهای آزمایشگاهی پروتیین در ادرار ( پروتیینوری) به عنوان یک نشانه تشخیصی پره اکلامپسیا درنظر گرفته میشود. با این حال همه زنان باردار که پره اکلامپسیا دارند ، پروتیینوری ندارند. کالج امریکایی متخصصین زنان و زایمان پروتیینوری را دیگر به عنوان یک علامت ضروری در تشخیص پره اکلامپسیا نمیدانند.اکنون پزشکان به دنبال فشار خون بالا به همراه پروتیینوری و یا فشار خون بالا به علاوه یکی از چند علامت و نشانه دیگر هستند مانند شمار پایین پلاکت ،عملکرد ضعیف کلیه ، عملکرد ضعیف کبد ، تغییرات شدید در بینایی و یا وجود ادم . آزمایش های زیر به تشخیص پره اکلامپسیا ، تعیین شدت آن و پیگیری پیشرفت آن کمک میکند. - پروتیین ادرار و نیز نسبت پروتیین به کراتینین ادرار. - اوره ، کراتینین سرم و اسید یوریک به عنوان تستهای عملکرد کلیوی و بررسی وجود آسیب ناشی از پره اکلامپسیا انجام میشوند. سرم کراتینین به طور مکرر برای مانیتور کردن وضعیت شما انجام میشود. - الانین ترانسفراز و اسپارتات ترانسفراز سرم ، که مقادیر بالای آن ها نشانه هایی از آسیب کبدی ناشی از پره اکلامپسیا است.این ازمایشات بطور مکرر جهت مانیتورکردن وضعیت شما انجام میشود. - شمارش کامل سلولهای خون ، برای بررسی تغییرات خونی همراه با پره اکلامپسیا درخواست میشود تغییراتی مانند کاهش شمار پلاکتهای خون - آزمایش زمان ترومبوپلاستین ، برای اندازه گیری مدت زمان انعقاد خون انجام میشود ، این آزمایش ممکن است در پره اکلامپسیا افزایش یابد. انتی فسفولیپید انتی بادی ، سندرم انتی فسفولیپید یک اختلال اتوایمیون همراه با پره اکلامپسیا و یا دیگر عوارض بارداری است. این آزمایش مشخص میکند که آیا یک اختلال اتوایمیون در پره اکلامپسیای شما نهفته است. سندرم هلپ یک واریانتی از پره اکلامپسیا است که تهیدکننده زندگی به شمارمیرود، این نشانگان شامل همولیز، بالا رفتن آنزیم های کبدی و شمار پایین پلاکت است.  اگر پزشک مراقب شما به سندرم هلپ در شما شک کند آزمایشهای زیر را ممکن است درخواست دهد. - اسمیر خون محیطی ، برای بررسی گلبولهای سرخ خون از نظر آسیب و شکستگی  - آزمایش سرم لاکتات دهیدروژناز ، که مقادیر بالای آن نشانه آسیب بافتی و یا آسیب سلولی است. - آزمایش بیلیروبین ، که مقادیر بالای آن شاخصی برای آسیب کبد و یا همولیز سلولهای سرخ خون است.   تستهای غیر آزمایشگاهی  - اولترا سونوگرافی ، برای ارزیابی سلامت بچه و اطمینان حاصل کردن از اینکه پره اکلامپسیا رشد بچه را محدود نکرده و نیز برای بررسی جریان خون در بند ناف . - بررسی ضربان قلب جنین و اکسیژن رسانی به آن .  

چگونه پره اکلامپسیا را تشخیص دهیم - بخش پنجم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد 6:24 | ghnazary

نظرات : 0

    تشخیص پره اکلامپسیا در حال حاضر هیچ آزمایش قابل اعتمادی در تشخیص زودهنگام پره اکلامپسیا وجود ندارد.کالج امریکایی متخصصین زنان وزایمان توصیه میکند که مراقبین سلامت باید غربالگری زنان باردار را از نظر پره اکلامپسیا  در سه ماه اول بارداری با گرفتن تاریخچه پزشکی با جزییات و ارزیابی فاکتورهای خطر انجام دهند. طی آزمایشات معمول پیش از زایمان ، پزشک معالج به دنبال علایم و نشانه های پره اکلامپسیا شامل فشار خون بالا ، تورم دست و صورت و اضافه وزن غیر عادی میگردد.در سه ماه دوم و سوم ازمایش روی ادرار از نظر مقادیر بالای پروتیین به عنوان یک نشانه احتمالی از پره اکلامپسیا انجام میشود. اگر شما نشانه هایی از پره اکلامپسیا داشته باشید پزشک تستهای آزمایشگاهی و تصویربرداری دیگری را نیز برای تشخیص پره کلامپسیا و شدت آن انجام میدهد.      این مطلب ادامه دارد......  

عوارض پره اکلامپسیا - بخش چهارم

۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد 7:25 | ghnazary

نظرات : 0

    عوارض پره اکلامپسیا اگر پره اکلامپسیا درمان نشده باقی بماند ممکن است منتهی به عوارض جدی و تهدید کننده زندگی هم برای مادر و هم برای بچه گردد. این عوارض شامل موارد ذیل است - تشنج (اکلامپسیا). - پارگی کبد. - سکته مغزی. - تولد بچه با وزن کم. - قطع شدن جفت از رحم قبل از تولد بچه که منجر به خونریزی میشود. زنانی که سابقه ای از پره اکلامپسیا داشته اند ممکن است به عوارضی چون بیماری های قلبی ، دیابت و بیماری های کلیوی دچار شوند.                      این مطلب ادامه دارد......

علایم و نشانه های پره اکلامپسیا - بخش سوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد 6:38 | ghnazary

نظرات : 0

 علایم و نشانه های پره اکلامپسیا  پره اکلامپسیا یک وضعیت جدی در بارداری است که میتواند بی هیچ نشانه ای پیشرفت کند. در بعضی از موارد اگر نشانه هایی باشد ممکن است شبیه آنچه که در بارداری نرمال رخ میدهد باشد. برای مثال اضافه وزن و حالت تهوع از نشانه های پره اکلامپسیا است که میتواند در بارداری های طبیعی هم رخ دهد. پرفشاری خون هم از نشانه های پره اکلامپسیا است که ممکن است به آن توجه نشده مگر اینکه توسط پزشک در یک معاینه پیش از زایمان تشخیص داده شود. اگر متوجه نشانه ها وتغییرهای ناگهانی در بارداری خود شده اید آنرا باید جدی گرفته و به پزشک اطلاع دهید . پره اکلامپسیای درمان نشده هم برای مادر خطرناک است وهم برای جنین.  نشانه های پره اکلامپسیا میتواند شامل موارد زیر باشد. - افزایش وزن بیش از یک کیلو در یک هفته. - تورم ناگهانی صورت و دست ها( ادم). - سردردهای مقاوم. - تغییر در بینایی : از دست رفتن موقت بینایی ، بینایی بلوری، حساسیت به نورهای فلاش زن.  - آبی شدن پوست که ناشی از گردش خون ضعیف است. - تهوع و استفراغ به ویژه اگر بعد از اواسط دوره بارداری دیده شود. - کاهش درحجم ادرار. - تنفس کوتاه که علت آن مایع درون ریه ها و یا فشار خون بالا است. - درد شانه یا درد معده به ویژه در بالای سمت راست شکم ویا هنگام دراز کشیدن با پهلوی راست که نشاندهنده مشکلاتی در کبد است. بینایی بلوری ، سردردهای شدید ، درد در ناحیه شکم ، و تنفس های کوتاه همگی نشانه های جدی پره اکلامپسیا هستند . اگر شما هریک از این نشانه ها را دارید باید سریع به پزشک مراجعه کنید.     این مطلب ادامه دارد.........

فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد 7:30 | ghnazary

نظرات : 1

  فاکتورهای خطر محققین درحال حاضر در مورد علتهای پره اکلمپسیا تحقیق میکنند با اینحال این وضعیت با فاکتورهای خطر ذیل درارتباط است. - سابقه خانوادگی از پره اکلمپسیا - بارداری اول - سن بالاتر از 35 سال در هنگام بارداری - چاقی - بارداری چند قلویی - سابقه داشتن وضعیتهایی چون ، پرفشاری مزمن خون ، دیابت نوع 1 یا 2 ، بیماری کلیوی ، لوپوس،  - داشتن یک بارداری با پره اکلمپسیا  

پره اکلمپسیا چیست؟ - بخش اول

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد 6:16 | ghnazary

نظرات : 0

 پره اکلمپسیا پره اکلمپسیا چیست؟ یکی از جدی ترین وضعیتهایی است که زنان باردار دچار آن میشوند.هنگامی تشخیص داده میشود که زن باردار دچار پرفشاری خون ، پروتیینوری ، و تورم دست ، پا و یا صورت میشود.در وضعیتهای بسیار شدید ممکن است به کلیه ها وکبد صدمه برسد، یا در ریه ها آب جمع شود و سیستم عصبی مرکزی دچار پریشانی شود.در حدود 3 تا 7 درصد از زنان باردار دچار پره اکلمپسیا میشوند که ازحدود هفته 20 بارداری به بعد شروع میشود. پره اکلمپسیای درمان نشده برای مادرو جنین خطرناک است ، به بافتها و اندام مادر آسیب میرساند و در نهایت منجر به تشنج میشود . به این تشنج ، اکلمپسیا گفته میشود که معمولا برای مادر و بچه کشنده است .پره اکلمپسیا و یا اکلمپسیا سبب کاهش وزن بچه ، زایمان نارس ، افتادن جفت ، شل شدن جفت وخونریزی از رحم میشود. پره اکلمپسیا میتواند به سمت سندرم هلپ پیش برود. سندرم هلپ عبارت است از همولیز گلبولهای قرمز ، انزیم های بالای کبدی ، و شمارش پایین پلاکت . ازهر 200 زن باردار که دچار پره اکلمپسیای درمان نشده است یک نفر به سمت اکلمپسیا پیش میرود.بیشتر موارد اکلمپسیا در سه ماه سوم بارداری و یا  چهار روز بعد از زایمان رخ میدهد.به ندرت ممکن است تا 6 هفته پس از زایمان هم اتفاق بیفتد. پره اکلمپسیا گاهی الگویی شبیه بارداری طبیعی ازخود نشان می دهد.بعضی از زنانی که پره اکلمپسیا دارند هیچ علامتی از خود نشان نمی دهند.بهمین خاطر باید زنان باردار همیشه طی دوران بارداری از نظر فشار خون و وجود پروتیین درادرار مورد پایش قرار گیرند.     این مطلب ادامه دارد......

نظرات

نظرات :