مصرف دارو در زمان حاملگی

۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۱ مهر 14:22 | Salehian

نظرات : 0

مصرف دارو درزمان حاملگی همواره یکی از دغدغه های فکری بیماران می- باشد. ترس از مصرف دارو واحتمال ایجاد ناهنجاری روی جنین موجب ایجاد مشکلاتی در درمان بیماری میشود. درمجموع این ترس مفید است، زیرا موجب می شود تا بیماران سرخود دارویی مصرف نکنند، ولی با دادن اطلاعاتی جزئی وآگاه کردن آن ها ازمیزان تاثیردارو روی جنین می توان همکاری بیشتر آن ها را جذب کرد. درمجموع دارو ها براساس میزان ایجاد عوارض سوء روی جنین به پنج گروه تقسیم می شوند که این گروه ها شامل گروهA،B،C،DوX می باشند. توضیح پزشکی هر کدام ازاین گروه ها ممکن است برای شما مفید نباشد، بنابراین بطورساده آن ها را شرح می دهیم: 1- دارو های گروه A کاملا سالم بوده وهیچ گونه نا هنجاری جنینی در مصرف آن در زمان حاملگی گزارش نشده است. 2- دارو های گروه B ، این گروه از دارو ها نیز سالم بوده ومطالعات خطری را برای جنین گزارش نکرده است. فرق این گروه با گروه A این است که دارو های این گروه ممکن است در حیوانات ایجاد ناهنجاری بنمایند ولی در انسان عارضه ای گزارش نشده است. 3- دارو های گروه C : این دارو ها در حیوانات موجب عارضه روی جنین شده است، ولی درانسان مطالعات کافی دردسترس نیست. این دارو ها را در زمان حاملگی می توان مصرف کرد، ولی وقتی مصرف می شوند که در صورت عدم مصرف آن، بیماری موجب عوارض روی مادر وجنین شود. 4- دارو های گروه D: این گروه از دارو ها ایجاد عارضه وناهنجاری روی جنین می کنند ومصرف آن ها درحاملگی توصیه نمی شود وتنها درصورتی مصرف می شوند که هیچ راهی غیر از مصرف آن ها در زمان حاملگی وجود نداشته باشد. در این صورت باید خطرات احتمالی را پذیرفت. 5- داروهای گروه X: این داروها قطعا ایجاد عارضه می کنند ومصرف آن ها در زمان حاملگی ممنوع است. منبع این مطلب دیوار فاسکوی جناب آقای دکتر فرزانگان است . در صورتی که تمایل به خواندان ادامه این مطلب دارید می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید تا علاوه بر این مطلب از سایر مطالب خوب و ارزنده ایشان استفاده نمائید. منبع:       http://www.phasco.com/UserProfile.aspx?id=50328 

چند قانون جهانی موفقیت(3)

۱۳۸۹ سه شنبه ۲۰ مهر 14:34 | Salehian

نظرات : 4

قانون خدمت : پاداش هايي را كه در زندگي مي گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران كار كنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد، در عرصه هاي مختلف زندگي خود بيشتر پيشرفت مي كنيد. قانون علت و معلول: هر چه به دليلي رخ مي دهد. براي هر علتي معلولي است و براي هر معلولي علت يا علت هاي به خصوصي وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگي هر كاري را كه بخواهيد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن كه تصميم بگيريد كه دقيقاً چه مي خواهيد و سپس عمل كنيد. قانون ذهن: شما تبديل به همان چيزي مي شويد كه درباره آن بيشتر فكر مي كنيد. پس هميشه درباره چيزهايي فكر كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد. قانون عينيت يافتن ذهنيات: دنياي پيرامون شما تجلي فيزيكي دنياي درون شماست. كار اصلي شما در زندگي اين است كه زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد. زندگي ايده آل خود را با تمام جزييات آن مجسم كنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني كه در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا كند حفظ كنيد. قانون رابطه مستقيم: زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست. بين طرز تفكر و احساسات دروني شما ، و عملكرد و تجارب بيروني تان رابطه مستقيم وجود دارد. روابط اجتماعي ، وضعيت جسماني شرايط مالي و موفيت هاي شما بازتاب دنياي دروني شماست. قانون باور: هر چيزي را كه عميقاً باور داشته باشيد به واقعيت تبديل مي شود. شما آن چه را كه مي بينيد باور نمي كنيد بلكه آن چيزي را مي بينيد كه قبلاً به عنوان باور انتخاب كرده ايد. پس بايد باورهاي محدود كننده اي را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايي كنيد و آن ها را از بين ببريد. قانون ارزش ها: نحوه عملكرد شما هميشه با زير بنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه كه ارزش هايي را كه واقعاً به آن اعتقاد داريد بيان مي كند ادعاهاي شما نيست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است. قانون تأثير تلاش: همه اميد ها، روياها، هدف ها و آرمان هاي ما در گرو سخت كوشي است. هر چه بيشتر تلاش كنيم؛ موفقيت بيشتري كسب خواهيم كرد. قانون آمادگي : در هر حوزه اي موفق ترين افراد ، آن هايي هستند كه وقت بيشتري را صرف كسب آمادگي براي انجام كارها مي كنند. عملكرد خوب نتيجه آمادگي كامل است. قانون حد توانايي : شايد براي انجام همه كارها وقت كافي وجود نداشته باشد ولي هميشه براي انجام مهم ترين كارها وقت كافي هست. هر چه بيشتر كار كنيم كارايي بيشتري پيدا مي كنيم. اما بايد اموري را بر عهده بگيريم كه در حد توانمان باشد.   امیدوارم که همه موفق باشید و در زندگی هر چی رو که دوست دارید بدست بیاورید

چند قانون جهانی موفقیت(2)

۱۳۸۹ دوشنبه ۱۹ مهر 14:37 | Salehian

نظرات : 2

قانون انگيزه: هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني، خواسته هاي شما سرچشمه مي گيرد. پس براي رسيدن به موفقيت بايد انگيزه ها را مشخص كرد تا با يك برنامه ريزي اصولي به هدف رسيد. قانون انتظار: اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزي را در جهان پيرامونتان داشته باشيد آن چيز به وقوع مي پيوندد . شما هميشه هماهنگ با انتظارات تان عمل مي كنيد و اين انتظارات بر رفتار و چگونگي برخورد اطرافيانتان تأثير مي گذارد. قانون تمركز: هر چيزي را كه روي آن تمركز كرده و به آن فكر كنيد در زندگي واقعي، شكل گرفته و گسترش پيدا مي كند. بنابراين بايد فكر خود را بر چيزهايي متمركز كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد. قانون عادت: حداقل 95 درصد از كارهايي كه انجام مي دهيم از روي عادت است. پس مي توانيم عادت هايي را كه موفقيت مان را تضمين مي كنند در خود پرورش دهيم؛ و تا هنگامي كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيك و غير ارادي انجام نشود، تمرين و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهيم. قانون انتخاب: زندگي ما نتيجه انتخاب هاي ما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افكار خود آزاد هستيم، كنترل كامل زندگي و تمامي آن چه برايمان اتفاق مي افتد در دست خودمان است.   ادامه دارد...  

چند قانون جهانی موفقیت(1)

۱۳۸۹ شنبه ۱۷ مهر 14:46 | Salehian

نظرات : 3

قانون تصميم: مصمم بودن از ويژگي هاي اساسي افراد موفق است. در زندگي هر جهشي در جهت پيشرفت هنگامي حاصل مي شود كه در موردي تصميم روشني گرفته باشيم. قانون خلاقيت: ذهن ما مي تواند به هر چيزي كه باور داشته باشد دست يابد . هر نوع پيشرفتي در زندگي با يك ايده آغاز مي شود و چون توانايي ما در خلق ايده هاي جديد نامحدود است آينده نيز محدوديتي نخواهد داشت. قانون استقامت: معيار ايمان به خود، توانايي استقامت در برابر سختي ها، شكست ها و نااميدي هاست . استقامت ويژگي اساسي موفقيت است . اگر به اندازه كافي استقامت كنيم، طبيعتاً سرانجام موفق خواهيم شد. قانون صداقت: خوشبختي زماني به سراغ ما مي آيد كه تصميم بگيريم هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي كنيم. همواره بايد با آن بهترين بهترين ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشيم. قانون انعطاف پذيري: در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دست يابي به آن ها انعطاف پذير باشيد. درعصر تحولات سريع و رقابت شديد، انعطاف پذيري از ضروريات است. قانون خوشبختي: كيفيت زندگي ما را احساسمان در هر لحظه تعيين مي كند واحساس ما را تفسير خودمان از وقايع پيرامونمان مشخص مي سازد، نه خود وقايع. هرگز براي اين كه تجربه خوشي از دوران كودكي داشته باشيد دير نيست. كافي است گذشته را مرور كنيد و روشي را كه براي تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد. قانون تعجيل : ما همواره دوست داريم كه هر چه زودتر به آرزوهايمان برسيم، به همين دليل است كه در تمام عرصه هاي زندگي بي قراريم. قانون فرصت: بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موقعيت هاي زندگي مان به وجود مي آيد. پس بزرگترين فرصت ها به احتمال زياد هميشه در دسترس ماست. قانون خود شكوفائي: شما مي توانيد هر چه را كه براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز داريد بياموزيد. آن هايي كه مي آموزند توانا هستند. قانون بخشندگي : هر چه بيشتر ، بدون انتظار پاداش به ديگران خدمت كنيد خير و نيكي بيشتري به شما مي رسد، آن هم از جاهايي كه اصلاً انتظار نداريد. شما تنها در صورتي حقيقتاً خوشبخت خواهيد شد كه احساس كنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشي هستيد. ادامه دارد...  

نظرات

نظرات :