صداي انسان

۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۳ تير 12:12 | egale

نظرات : 0

اينجا گويي صداي انسان هرگز به گوش نميرسد اينجا گويي در زير اين آسمان تنها من زنده مانده ام زيرا نخستين انساني بودم كه تمناي شوكران كردم

به سادگي ورزش كنيد

۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۶ تير 20:36 | egale

نظرات : 0

ورزش كردن مقوله ايست كه همه در موردش ميدانند اما همه ما در اين مورد كاهلي ميكنيم امروزه سبكهاي مختلفي موجود است نميدانم در مورد تاي چي جيزي شنيديد من هميشه دوست داشتم روش اين ورزش را بدانم كه از طريق اينترنت به cd آموزشي آن دست يافتم ورزشي ساده و مفيد كه انرا به همگان توصيه ميكنم

افسردگي پس از زايمان

۱۳۸۹ يکشنبه ۱۳ تير 10:2 | egale

نظرات : 1

به احتمال زياد همگان در مورد افسردگي پس از زايمان شنيديد شايد خيليها اين موضوع را به ضعيف بودن مادر يا حساس بودنش نسبت دهند اما پس از تحقيقات دانشمندان آلماني ثابت شد كه اين افسردگي به مشكلات هورموني كه بوجود مي ايد ارتباط دارد پس از زايمان ميزان هورمون استروژن به شدت پايين ميايد كه به نوبه موجب افزايش ماده اي به نام monoamin oydole Aدر مغز ميشود كه اين خود موجب تجزيه سروتونين و دوپامين كه عامل شاد بودن هستند ميشود پس از تحقيقات متوجه شدند افرادي كه داراي نوزاد پسر هستند اين مسئله بيشتر ديده ميشود اميدوارم آقايون پس از خوندن اين مطلب بهتر خانمهاشون درك كنند   

روزگاز ما

۱۳۸۹ يکشنبه ۶ تير 14:22 | egale

نظرات : 2

امروزه روز ديدن مشكلات در زندگي خودت و دوستان اتفاقي عادي هست اما ان چيزي كه شايد بد نباشد به ان بيانديشيم اينست كه چرا اين اتفاقات ميافتد كجاي زندگي ما ميلنگد. يكي از دوستان كه در انگليس ادامه تحصيل داد و همانجا مشغول كار است نكاتي را ياد اور ميشد بي نظمي كاري و قانونمند نبودن در واقع قانوني خاص براي كار نداشتن افراد بر اساس لياقتها تقسيم كاري نشوند و سالها تجربه خيلي راحت ناديده گرفته شود فكر نميكنيد براي كار در ازمايشگاه بايد قانون گذاشت يك پرسنل چقدر بايد كار انجام دهد و در قبال كار اضافه تر چگونه بايد قدرداني كرد نظرات تان را براي بهبودي شرايط كاري بنويسيد

۱۳۸۹ جمعه ۲۸ خرداد 14:51 | egale

نظرات : 1

تا دوري نزديك نتواني بود. اگر هميشه دور بماني عشق خواهد مرد اگر هميشه نزذيك بماني عشق خواهد مرد عشق تنها در سيلان دايم پيوند بقا خواهد يافت نه اسارتي نه قل و زنجيري و نه در بند زندان                                                (اوشو)