شلوار هوشمند براي درمان زخم بستر!

۱۳۹۱ دوشنبه ۲۲ آبان 20:5 | keivan-48

نظرات : 0

محققان موفق به توليد شلواركي شده اند كه مي تواند به ماهيچه ها شوك الكتريكي وارد كند و زخم بستر را از بين ببرد.     به گزارش مهر، محققان شلوار هوشمند الكترونيكي توليد كرده اند كه مي تواند با كاهش فشار و افزايش سرعت گردش خون براي افرادي كه در بستر هستند و احتمال مبتلاشدن به زخم بستر دارند موثر باشد.     اگر اين شلواركهاي الكترونيكي هوشمند در بيمارستانها توزيع شوند، مي توانند از زخم بستر جلوگيري كرده و درمان اين زخم را بهبود بخشند، مشكلي كه سالانه حدود نيم ميليون بيمار در بريتانيا به آن مبتلامي شوند و درمان ها هزينه هاي گزافي را بر دوش سيستم بهداشت و درمان مي گذارد.     دانشمندان دانشگاه كالگري اقدام به توليد اين شلوارك الكتريكي كرده اند تا شرايطي براي بيمار فراهم شود كه از ابتلابه زخم هاي بستر مهلك نجات پيدا كنند.     اگرچه اين مشكل در مرحله اول كوچك به نظر مي رسد، اما اين زخمها مي توانند به داخل استخوان نفوذ كرده و تبعات مهلكي داشته باشد. اين شلواركها كه شبيه زير شلواري هاي كوتاه عادي هستند داراي جيب هايي براي الكترود پدها در قسمت پشتي هستند كه مي تواند با شكل هاي الكترونيكي ماهيچه ها را به حركت درآورند.     اين حركت سرعت گردش خون را افزايش مي دهد و به اين منطقه اكسيژن و مواد مغزي مي رساند.     در آزمايش اين شلوارك، 33 بيماري كه در شرايط وخيمي قرار داشتند طي دو ماه چهار روز در هفته از اين شلوارك استفاده كرده و نتايج چشمگير آن را مشاهده كردند.     در همايش سالانه انجمن عصب شناسي اين موضوع نيز مطرح شد كه ايمني اين شلواركها ثابت شده است و نتايج استفاده از آنها به تاييد بيماران و پرستاران رسيده است.     براساس اظهارات شان دوكلو محقق دانشگاه كالگري، اگر آزمايش آن به طور گسترده نيز به همان ميزان موفقيت آميز باشد، فروش اين شلواركها طي سه سال آغاز مي شود.    

روز جهانی علم

۱۳۹۱ جمعه ۱۹ آبان 23:40 | keivan-48

نظرات : 0

 بيستم آبان روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه است. هر ساله روزهاي متعددي با نام هاي مختلف نامگذاري مي شوند تا توجه ما را به مسائل مختلف و اهميت آنها جلب كند و سعي كند تا ما به نوعي متفاوت به موضوعات نگاه كنيم.     گاهي اين روزها فقط در قالب يك سنت قديمي مي آيند و مي روند و كسي به آنها توجهي نمي كند و گاه به همت علاقه منداني كه در آن حوزه فعال هستند اين روزها تبديل به جشنواره هاي بزرگ و موفقي مي شوند. تجربه سال ها برگزاري روز نجوم و روز فضا در ايران نمونه اي از نمونه هاي موفق از گراميداشت چنين روزهايي با هدف آشتي دادن مردم با آن موضوع است.     اما آيا بايد به روز علم نيز همين نگاه را داشت؟ چه كسي است كه از اهميت علم غافل باشد؟ چه كسي است كه در ايران يا هرجاي دنيا در برابر ارزش هاي علم سر تعظيم فرود نياورد؟ آيا اهميت چيزي بيش از علم و آگاهي است كه لازم باشد در يك روز خاص به اين موضوع پرداخت؟ واقعيت اين است كه اگرچه مردم در ظاهر مشكلي با علم ندارند و شايد به زحمت كسي را پيدا كنيد كه در برخورد اول در برابر علم، تفكر علمي و آگاهي موضوع گيري داشته باشد اما اگر دقيق تر به اطراف خودتان، چه در همسايگي مثل خانواده، مدرسه، محل كار، شهر و كشور يا سطح وسيع تري مانند جامعه بين المللي نگاه كنيد مي بينيد تا چه حد علم درك نشده باقي مانده است. تا چه حد در برابر آن موضع گيري وجود دارد و تا چه حد علم هراسي در لايه هاي عميقي از جامعه نفوذ كرده است.     مهم تر از آن موضوعي كه نبودش به گونه اي آزاردهنده احساس مي شود، نبود تفكر علمي در ميان مردم است. ما در مواجهه با مسائل مان از الگوهاي تفكر علمي استفاده نمي كنيم. هنوز خرافات در جامعه ما (و در كل جهان) بيداد مي كند.     نگاهي به آمار فروش كتاب هاي طالع بيني در مقايسه با فروش كتاب هاي عامه فهم علمي بيندازيد. نگاهي به ميزان اعتقاد مردم به وجود بشقاب هاي پرنده فضايي بيندازيد؟ هنوز مدت زيادي از زماني كه شايعه افتادن لوگوي يك كمپاني نوشابه سازي روي ماه بسياري را به پشت بام ها كشاند، نمي گذرد.     تصور ما از علم در بسياري از موارد اشتباه و در بسياري از موارد ناقص است. شبه علم در غياب آگاهي علمي رشد مي كند و جامعه اي كه براي پيشرفتش نيازمند علم و فناوري حاصل از آن است را چنان مسموم مي كند كه ديگر امكان تشخيص سره از ناسره ممكن نمي شود. هنوز رسانه هاي عمومي در برابر پديده هاي علمي و فني موضع گيري درستي ندارند و گاه به جاي معرفي فناوري هاي نوين و بررسي آن و يا بررسي و نظارت بر روندهاي علمي دست به ترويج ترس از فناوري مي زنند.     علوم پايه و رياضيات بيش از همه شاخه هاي ديگر در معرض بي توجهي هستند.     اگر رياضيات و علوم پايه در جامعه اي جدي گرفته نشود و در برابر آن مقاومت ايجاد شود ديگر نمي توان انتظار رشد علمي چشمگيري براي آن جامعه داشت. هنوز نام رياضيات براي بسياري هراس آور است.     در چنين شرايطي بهانه اي مانند روز جهاني علم درخدمت صلح و توسعه فرصت بي نظيري است كه توجه عمومي را به علم واقعي و زيبايي ها و جذابيت هاي آن جذب كند. اما اگر شما در رده كساني هستيد كه دستي از دور يا نزديك بر آتش علم و فناوري داريد آيا مي توانيد قدمي براي كمك به رشد آگاهي علمي و دوستي با علم برداريد؟

متصدی آزمایشگاه !

۱۳۹۱ جمعه ۱۹ آبان 9:50 | keivan-48

نظرات : 0

    متصدي آزمايشگاه يا با خون و فضولات سر و كار دارد يا بدتر از آن با مواد بدن يك بيمار. كار سخت تر از اين؟     هيات وزيران در سال 1376 به پيشنهاد وزارت بهداشت، شغل تكنيسين آزمايشگاه را به عنوان مشاغل سخت درجه يك قرار داد. در آخرين روزهاي سال 1390 همه مشاغل آزمايشگاهي تحت اين عنوان درجه بندي شدند.     در آزمايشگاه، آنچه مردم به آن «كثيف» اطلاق مي كنند و از آن دوري مي كنند ابزار كار است. خون و فضولات انساني بسرعت از محيط زندگي آدميان پاك مي شود، اما يك متصدي آزمايشگاه بايد با استفاده از اينها به شناخت بيماري ها كمك كند. همين حس مشمئزكننده اي كه ما از خون و فضولات داريم؛ مي تواند دليل مناسبي براي قرار دادن اين شغل در زمره مشاغل سخت باشد.     دليل بعدي اما علمي است. به دليل وجود ميكروب ها، باكتري ها و انواع ديگري از ناقلان بيماري در خون و فضولات انساني امكان انتقال بيماري در اين مكان از هر جاي ديگري بيشتر است. از بيماري هاي ساده گرفته تا بيماري خطرناكي چون ايذر و هپاتيت كه مي تواند در آينده اي نه چندان دور جان آدمي را از او بگيرد.     مديركل آزمايشگاه هاي مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در مصاحبه اي بيان مي كند بسياري از مراجعه كنندگان نيز ابتلابه بيماري خود نظير ابتلابه ايدز را پنهان مي كنند يا از ابتلاي به آن بيماري خبر ندارند و كاركنان آزمايشگاه را در معرض خطر قرار مي دهند و سالانه بسياري از آنان (كاركنان آزمايشگاهي) كه در مجاورت بيماري هايي نظير سل، ايدز و هپاتيت قرار دارند، به اين بيماري ها مبتلامي شوند. نياز اين شغل به دقت و تمركز بالاهم آن را در زمره مشاغل سخت قرار مي دهد. متصديان آزمايشگاه در برداشت نتايج و اعلام آن به افراد بايد نهايت دقت را كنند.     در ايران 4800 آزمايشگاه وجود دارد و بنا به گفته مسئولان علوم آزمايشگاهي روزانه 150 هزار نفر به اين آزمايشگاه ها مراجعه مي كنند.     كادر درماني اين آزمايشگاه ها حدودا 20 هزار نفر هستند و گفته مي شود نياز كشور اين است كه اين رقم به 34 هزار نفر برسد. كار متصديان آزمايشگاهي در مرحله تشخيص ـ بدون اطلاع از ماهيت و عمق بيماري ـ سختي خاص خود را دارد.           

تشخيص سرطان با استفاده از ذرات طلا

۱۳۹۱ سه شنبه ۱۶ آبان 0:22 | keivan-48

نظرات : 2

  پژوهشگران در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که مي توان با استفاده از ذرات طلابرخي سرطان ها را تشخيص داد.      به گزارش پايگاه اطلاع رساني تاپ سانته فرانسه، براساس نتايج اين مطالعه که در نشريه انگليسي نانو تکنولوژي منتشر شده است، با استفاده از مقادير بسيار اندک ذرات طلامي توان علاوه بر برخي از سرطان ها، ابتلابه بيماري ها و عفونت هاي جدي را نيز تشخيص داد.مالي استيونس که سرپرستي يک گروه تحقيقاتي را در کالج رويال لندن برعهده دارد، در اين مورد گفت: در اين مطالعه محققان پي بردند که نانوذرات طلابراي تشخيص بيماري هاي عفوني مانند HIV و سرطان هاي خاص مانند پروستات مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.اين آزمايش تشخيصي بسيار آسان است؛ در اين روش تنها مقادير اندکي از ذرات طلارا بر يک سطح پلاستيکي يک بار مصرف قرار مي دهند و سپس خون بيمار را روي آن مي ريزند.      اگر بيمار علائم بيولوژيکي نوعي سرطان يا HIV را داشته باشد، نتيجه به رنگ آبي خواهد بود.      در مقابل اگر فرد سالم باشد، نتيجه آزمايش قرمز رنگ خواهد شد.اين آزمايش آسان و بسيار ارزان قيمت تر از آزمايش هاي ديگر است چرا که نيازي به مواد خاص ندارد.فايده ديگر استفاده از اين روش تشخيصي اين است که با استفاده از آن، اين امکان فراهم مي شود سرطان ها يا عفونت ها در مراحل اوليه ابتلاتشخيص داده شود؛ در مرحله اي که نتايج آزمايش هاي ديگر ممکن است آنها را نشان ندهد.                   روزنامه ايران، شماره 5218 به تاريخ 15/8/91، صفحه 9 (دانش) 

پاسخ به تهاجم فرهنگی

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ خرداد 22:47 | keivan-48

نظرات : 1

پارس کردن سگ از ریشه پاس به معنای نگهبانی است نه از کلمه پارسی به معنای فارسی چون سگ پاس ( نگهبانی ) میدهد به مرور به علت سخت بودن تلفظ به پارس کردن تبدیل شده است ضمنا واق واق سگ را باید بصورت واغ واغ نوشت . در مورد غذا اگر به همین صورت نوشته شود به معنای ادرار شتر است ولی اگر بصورت غذاء نوشته شود به معنای خوردنی میباشد. در مورد ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است روایتی وجود دارد به این مضمون که چون در ابتدای شاهنامه به مدح و ستایش سلطان محمود غزنوی پرداخته شده است به خواننده سفارش میکردند که شاهنامه را تا آخر بخواند و زود قضاوت نکند زیرا در انتهای شاهنامه چهره واقعی سلطان محمود غزنوی با هجائیه ای که آمده مشخص میشود.