کل ویدیو های موجود 172 عدد می باشد

آپلود ویدیو

Immune Response-Toll Like Receptors-TLR

ایمنی ذاتی رسپتورهای TLR و نقش آنها در ایمنی ذاتی

مشاهده
تفسیر محیط TSI در میکروب شناسی|Triple Sugar Iron agar slants

رفتار باکتری های مختلف در محیط تریپل شوگر آیرون آگار و تفسیر نتایج حاصل از رشد آنها

مشاهده