کل ویدیو های موجود 172 عدد می باشد

آپلود ویدیو

هود ايمني در آزمايشگاه | Laboratory Hoods Safety

چگونگي به كار گيري هود هاي ايمني در آزمايشگاه به منظور حفظ سلامتي پرسنل

مشاهده
كنژوگاسيون|Conjugation

ارتباط بين دو باكتري و تبادل اطلاعات ژنتيكي طي روند كنژوگاسيون

مشاهده
ژل الكتروفورز|SDS-PAGE Gel electrophoresis

مكانيسم الكتروفورز بر روي ژل و اساس حركت پروتئين ها در اين سيستم

مشاهده
تنظیم میکروسکوپ| Using the Oil Immersion Lens

نحوه تنظیم میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم ها روی عدسی روغنی

مشاهده