جا در هتل رزرو كردن | Learning English Conversation-Hotel Reservations

جا در هتل رزرو كردن

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-به موسيقي گوش كردن | Learning English Conversation-Listening to music

يادگيري زبان انگليسي-به موسيقي گوش كردن

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-ايستگاه اتوبوس | Learning English Conversation-The Bus Stop

يادگيري زبان انگليسي-ايستگاه اتوبوس

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-فعاليت هاي ورزشي | Learning English Conversation-Sport Activities

يادگيري زبان انگليسي- فعاليت هاي ورزشي

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-بازي هاي رايانه ايي و كامپيوتري | Learning English Conversation-Playing Video Games

بازي كردن بازي هاي رايانه ايي

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-در رستوران | Learning English Conversation-At The Restaurant

سفارش غذا در رستوران

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-داروخانه | Learning English Conversation-Pharmacy

مكالمه مربوط به تهيه كردن نسخه و خريد دارو از داروخانه

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-بيمارستان|Learning English Conversation-Hospital

مكالمه مربوط به بستري بودن در بيمارستان

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-وزن كم كردن|Learning English Conversation-Weight Loss

مكالمه در مورد وزن كم كردن بدن

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-در بقالي|Learning English Conversation-At the grocer's 

چگونه در بقالي خريد كردن

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-لباس|Learning English Conversation-Clothes

مكالمه و يادگيري زبان انگليسي در خصوص خريد لباس

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-مهاجرت | Learning English Conversation-Immigration

گفتگو كردن در مورد مهاجرت

مشاهده
يادگيري زبان انگليسي-سرگرمي|Learning English Conversation-Hobby

چگونه در مورد سرگرمي هاي خود صحبت كنيم؟

مشاهده
آموزش مكالمه انگليسي سلام|learn english conversation Greeting

چگونه سلام و خوش آمد گويي را با يك همسايه جديد كه به تازگي به محل زندگي ما اسباب كشي كرده است را آغاز كنيم؟

مشاهده
آموزش مكالمه انگليسي|Learning English Conversation

آموزش مكالمه و گفتگو زبان انگليسي در زمان هاي حال استمراري و گذشته ساده

مشاهده