Phase contrast Campylobacter jejuni

Very slender, curved rods, which can be S, seagull or spiral shaped. In older cultures the cells become coccoid

نظرات تفسیری کاربران

  • در میکروسکوپ  فاز کنتراست دیافراگم آن حلقوی می باشد و برای ایجاد اختلاف فاز از انژکتیو فاز استفاده می شود که داخل آن صفحه ای به نام phase plate  وجود دارد که این اختلاف فاز منجر می شود که باکتریها بدون رنگ آمیزی دیده شوند.در شکل فوق نیز باسیل گرم منفی به صورت خیلی باریک خمیده ، s مانند ، موجی و فنری شکل دیده می شوند. در محیط کشت کهنه نیز این سلولها کوکسی شکل دیده می شوند.

    1391/09/15 | Afsaneh Poursalehi

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.