fibrinoid necrosis of small renal arteries

Malignant hypertension leads to fibrinoid necrosis of small renal arteries as shown here. The damage to the arteries leads to formation of pink fibrin--hence the term "fibrinoid".

نظرات تفسیری کاربران

  • فشار خون بالا منجر به نکروز فیبرینوئیداز عروق کوچک کلیه می شود.همانطور که در اینجا نشان داده شده است. آسیب به شریان منجر به تشکیل فیبرین صورتی- از این رو اصطلاح "فیبرونوئید می گویند.

    1391/09/19 | farhad

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.