cryptosporidia

Cryptosporidia are best seen in a stool specimen with acid fast staining

نظرات تفسیری کاربران

  • این انگل کوچک کروی و داخل سلولی هستند که به تعداد زیاد در زیر غشاء خارجی سلولهای پوشش معده یا روده یافت می شوند.بنابراین این انگلها داخل سلولی ولی خارج سیتوپلاسمی هستند و باعث اسهال در افراد می شوند..تشخیص به مشاهده اووکیست ها ( عوامل عفونت زا ) در نمونه های مدفوع تازه بستگی دارد. روشهای تغلیظ مدفوع با استفاده از رنگ آمیزی اسید فست اصلاح شده معمولا لازم است.

    1391/09/23 | Afsaneh Poursalehi

    4

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.