Coccidioides immitis

Coccidioides immitis infection can often be disseminated to multiple organs, though pneumonia is often present because the infection is acquired via the respiratory tract. Spherules are seen here in lung with H and E staining

نظرات تفسیری کاربران

 • این قارچ بسیار کشنده و خطرناک است.استنشاق حتی یک اسپور از این قارچ میتواند در افراد سالم نیز ایجاد بیماری کند.این قارچ.قارچی دو شکل میباشد بدین معنی که شکل قارچ در محیط کشت و بافت زنده متفاوت از هم میباشد.c.ایمیتیس جز پاتوژن های حقیقی میباشد.شایعترین شکل بیماری فرم ریوی است که با درد قفسه سینه همراه است.و در بیوپسی از ریه و رنگ آمیزی با رنگ هماتوکسیلین و ائوزین اسفرولهایی حاوی 100 تا 200 اندوسپور مشاهده میشود.

  1391/09/07 | behnam91

  3

 • در مقطع بافت شناسی ، خلط یا سایر نمونه ها اسفرولها وجه تشخیصی ایمتیس هستند . در هنگام بلوغ اسفرولها دیواره ضخیم و اندازه ای حدود 80میکرومتر داشته باشند. درون اسفرول ها اندوسپور ها فشرده شده اند در نهایت دیواره پاره شده و هر اندوسپور ممکن است یک اسفرول را بوجود بیاورد.

  1391/09/08 | Afsaneh Poursalehi

  1

 • اسامی مترادف ان رماتیسم بیابانی یا تب دره یا تب صحرا میباشد عفونت تحت حاد یا حاد دستگاه تنفسی است بیماری بومی مناطق صحرایی جنوب امریکا ی مرکزی و مکزیک است عامل بیماری قارچ کوکسیدوییدوز ایمیتیس میباشد یک قارچ دو شکلی است بیماری اغلب با استنشاق ارترو کنیدیهای کوچک قارچ ایجاد میشود  

  1391/09/08 | farhad

  2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.