Histoplasma capsulatum

Histoplasma capsulatum organisms in macrophages are seen in liver with PAS stain

نظرات تفسیری کاربران

 • یک ساپروفیت دو شکلی موجود در خاک است که شایع ترین عفونت قارچی ریوی را درانسان ایجاد می کند  . در بافت سلولهای مخمری درون ماکروفاژ ها دیده می شوند چرا که این قارچ پارازیت درون سلولی اختیاری است در آزمایشگاه در صورتی که سوش جفت گیری کننده مناسب پیدا شود می توان سیکل جنسی را مشاهده کرد که منجر به ایجاد آژلومایسس کپسولاتوس می شود که یک قارچ تلئومورف است و آسکواسپور تولید می کند.

  1391/09/08 | Afsaneh Poursalehi

  4

 •  بیماری توسط قارچ دو شکل هیستوپلاسما کپسولاتوم ایجاد میشود که جز پاتوژن های حقیقی است.این ارگانیسم روی خاکهای غنی از نیتروژن و برروی مدفوع حیواناتی نظیر خفاش .و سار و غارهای محل زندگی آنها به فراوانی گزارش شده است.ارگانیسم از طریق تنفسی و باورود میکروکونیدی به کانون ریوی.بیماریزایی خود را اعمال میکتد و از آنجا میتواند به شکل منتشره در آید.برای مشاهده قارچ در بیماران نمونه برداری از خون محیطی.مغز استخوان.خلط.بیوپسی کبد و طحال لازم است.نمونه ها را میتوان هم یا با پتاس شفاف کرد یا با هماتوکسیلین و ائوزین مورد بررسی قرار دارد.همچنین برای مشاهده ارگانیسم از رنگ رایت و گیمسا هم میتوان استفاده کرد.{در اینجا از PASاستفاده شده.}که در هر حالت سلولهای مخمری کوچک {به اندازه 2تا 4 میکرون}در داخل و خارج سلول مشاهده میشوند.هیستوپلاسما کپسولاتوم درون ماکروفاژ ذارای یک واکوئل درشت بوده
   

   

  1391/09/08 | behnam91

  3

 • جزء قارچهای دو شکلی حرارتی است و در بافت انسان و حیوان به شکل سلولهای مخمری جوانه دار یده می شود.مهمترین فاکتور عفونت زایی هیستوپلاسما کپسولاتوم تماس محیطی با اسپورهای قارچ است. در بررسی اسمیر خونی و مقاطع بافتی رنگ آمیزی شده با رایت سلولهای کوچک جوانه زن اغلب داخل ماکروفاژها مشاهده می شود .

  1391/09/14 | farzaneh28

  3

 • هيستوپلاسموز عبارت‌ است‌ از يك‌ نوع‌ عفونت‌ قارچي‌. اكثر موارد خفيف‌ هستند و اصلاً تشخيص‌ داده‌ نمي‌شوند. اين‌ عفونت‌ قارچي‌ مي‌تواند ريه‌ها، دستگاه‌ عصبي‌ مركزي‌ و دستگاه‌ گوارش‌ را درگير كند.

  1391/09/24 | samaneh-tavakkoli

  2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.