Balantidium coli 100

Balantidium coli

نظرات تفسیری کاربران

  • کیست بالانتیدیوم کروی یا بیضی 52-55 در 45-65 میکرومتر میباشد.مژهها در فرم کیست به صورت خوابیده بر پیکر تک یاخته مشاهده میشود ولایه کیستی از بیرون بروی مژه ها ایجاد میشود.در کیست گاهی هسته کوچک دیده نمیشود وفقط ماکرونوکلئوس و یک واکوئل انقباضی و مژه های خوابیده دیده میشود.کیست بالانتیدیوم دارای 2لایه قابل انکساراست.میزبان طبیعی بالانتیدیوم کلی خوک است و انسان میزبان تصادفی است

    1391/09/02 | behnam91

    3

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.