Staphylococcus aureus

Medium-sized, raised, glistening colonies. The colonies are pigmented, the colour varying from grey-white to yellow or orange

نظرات تفسیری کاربران

 • این باکتری بوسله ی ایجاد بیگمان طلایی رنگ و یک انتی ژن بلب ساکاریدی از سایر استافیلوکوک ها تمیز داده میشود

  1391/09/15 | farhad

  3

 • کلنی های گرد ، صاف و براق به رنگ سفید تا زرد پررنگ و یا نارنجی ، همولیز دو ناحیه ای از ویژگیهای اختصاصی این باکتری است.  همولیز کامل اطراف کلنی ها ناشی از آلفا توکسین می باشد.
   

  1391/09/28 | farzaneh28

  0

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.