Fusarium 40x

Fusarium

نظرات تفسیری کاربران

  • این جنس بخاطر فساد محصولات کشاورزی موجب زیان های اقتصادی مگردد.بعضی گونه های آن قادرند ایجاد کراتیت.مایستوما.ضایعات پوست وناخن.عفونت در بیماران نوتروپنی.اندوکاردیت و عفونت های تنفسی نمائید.دو نوع کونیدی در فوزاریوم دیده میشود.میکروکونیدی تک سلولی کوچک و گرد یا بیضی و ماکرو کونیدی بزرگ و هلالی یا موزی شکل که در دو انتها خمیده آنها ممکن است زوائد پاشنه مانندی دیده شود

    1391/09/01 | behnam91

    3

  • اين قارچ اغلب درمزارع پنبه كاري وسيفي كاري ديده ميشودوممكن است باعث الودگي وفسادكدوخيار گوجه فرنگي بادمجان وپنبه گردد.ضمنا مواردي اززخمهاي قرنيه وعفونتهاي جلدي ودستگاه ادراري وناخن ونيزمسموميت غذايي گزارش شده اند.دستگاه رويشي اين قارچ از ميسليومهاي شفاف منشعب باتيغه مياني ودستگاه زايشي ازكونيديوفورهاي باريك وساده ياضخيم وكوتاه باانشعابات نامنظم وبافيالايدهاي قمقمه اي شكل منفرديادسته جمعي درداخل اسپورودوكيا تشكيل شده است.داراي دونوع كونيدي است 1-كونيديهاي كوچك كه تك سلولي وبيضي شكل بوده2-كونيديهاي بزرگ كه داسي شكل بوده ودردوانتها خميده وازچندين سلول تشكيل شده اند.

    1391/09/07 | mehdi_turaji

    4

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.