anti-HSV

antibodies against herpes simplex viruses

نظرات تفسیری کاربران

  • هرپس ویروس که یه روش ایمونوفلورسانس رنگ امیزی شده و بصورت سیز مشاهده می شود.

    1391/09/07 | farhad

    2

  • در این روش ویروس هرپس بصورت کشته شده برروی لام کت و فیکس میشود.در مرحله بعد سرم فرد مورد بررسی که مشکوک به بیماری است برروی هرپس که به عنوان آنتی ژن کت شده.ریخته میشود در این مرحله اگر فرد بیمار باشدو در بدنش آنتی بادی تولید شده باشد با آنتی ژن واکنش میدهد.در مرحله بعد آنتی بادی کونژوگه به FITC{ماده فلورسنت}را اضافه میکنیم.این آنتی بادیهای ثانویه علیه آنتی بادی در سرم عمل میکند که اگر واکنش مثبت باشد رنگ فلورسنت سبز ایجاد میشود

    1391/09/07 | behnam91

    3

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.