AMA

Rat kidney and M2 BIOCHIP: antibodies against mitochondria (AMA)

نظرات تفسیری کاربران

  • کلیه موش و بیوپسی : آنتی بادی های ضد میتوکندری (AMA) که بروش ایمونوفلورسانس رنگ امیزی شده اند مشاهده می شوند
     

    1391/09/17 | farhad

    2

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.