اخبار

دقیق‌ترین تصاویر اتم با میکروسکوپ جدید ثبت شد

۱۴۰۰ يکشنبه ۲ خرداد

برای حل چالشهای فیزیک و شیمی؛ دقیقترین تصاویر اتم با میکروسکوپ جدید ثبت شد رکورد ثبت دقیقترین تصویر از اتمها که در سال ۲۰۱۸ توسط دانشگاه کرنل به ثبت رسیده بود سرانجام شکسته شد و الگوریتم جدیدی توسط خود این محققان بدین منظور به کار گرفته شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، در سال ۲۰۱۸ از الگوریتمی موسوم به ptychography برای سه برابر کردن دقت تصاویر میکروسکوپهای الکترونیکی استفاده شد و ذراتی که ضخامت آنها از چند اتم فراتر نمیرفت، ثبت شدند. محققان یادشده برای شکستن رکورد خود در سال ۲۰۱۸ از یک میکروسکوپ الکترونیکی جدید استفاده کردند که در آن ابزاری موسوم به امپاد برای شناسایی آرایه های بسیار کوچک نصب شده است. امپاد از الگوریتمی بسیار دقیق برای بازسازی دقیق و سه بعدی اتمها استفاده میکند. وضوح تصاویر به دست آمده از اتمها از این طریق به حدی است که حتی تشعشعات حرارتی آنها از طریق آن قابل مشاهده است. این میکروسکوپ بیشترین حد وضوح تصاویر یک اتم را به ثبت رسانده که تاکنون بی سابقه بوده است. این دستاورد جدید علمی راه را برای حل بسیاری از مشکلات و چالشهای علم فیزیک و شیمی هموار میسازد.

گذاشتن نظر