اخبار

سوداگری آزمایشگاه های آنلاین / رشد ۳۰۰ درصدی هزینه های آزمایشگاهی

۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران عنوان کرد؛ سوداگری آزمایشگاه های آنلاین/رشد ۳۰۰ درصدی هزینه های آزمایشگاهی: رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، نسبت به فعالیت آزمایشگاه های آنلاین در کشور واکنش نشان داد و گفت: فعالیت این آزمایشگاه ها، سوداگری است. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امینی فرد، با اشاره به مشکلاتی که آزمایشگاههای پاتولوژی را تهدید میکند، افزود: متأسفانه عمده مداخلات در کار آزمایشگاه ها با اهداف مادی است. وی با انتقاد از برنامه تأسیس مگا لب ها در کشور، گفت: چنین برنامه ای با نگاه تجاری دنبال میشود. امینی فرد با اشاره به فعالیت آزمایشگاه های آنلاین، افزود: انجمن علمی آسیب شناسی ایران به شدت با فعالیت آزمایشگاههای آنلاین مخالف است و معتقدیم که سوداگری به وجود میآورد. رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران ادامه داد: فعالیت آزمایشگاههای آنلاین، با جان مردم معامله میشود. امینی فرد گفت: در همه امور قانون را باید خط کش بگذاریم. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، بنگاه کاریابی نیستند که توقع ایجاد شود. وی با اشاره به تعرفه های ناچیز آزمایشگاه های پاتولوژی و مشکلاتی که در ارائه خدمت به مردم ایجاد میکند، افزود: در حالت خوشبینانه، تعرفههای آزمایشگاه ها فقط ۲۰ درصد رشد داشته است. در حالی که هزینه های آزمایشگاه ها تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است و در نتیجه ارائه خدمات آزمایشگاه ها را دچار مشکل میکند. امینی فرد گفت: در چنین شرایطی، آزمایشگاه ها یا مجبورند گرانفروشی کنند و یا خدمات ارائه ندهند و تعطیل شوند. رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران تاکید کرد: با این روند تورم در کشور و تعرفه هایی که برای آزمایشگاهها پیش بینی شده است، شاهد ورشکستگی آزمایشگاه های پاتولوژی خواهیم بود.

گذاشتن نظر