اخبار

زمان تزریق چهارم واکسن ایرانی کرونا/ حال عمومی ۱۴ داوطلب خوب است

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي

در گفتگو با مهر اعلام شد؛ زمان تزریق چهارم واکسن ایرانی کرونا/ حال عمومی ۱۴ داوطلب خوب است: مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کرونا با بیان اینکه تزریق دوم این واکسن به ۳ نفر گروه اول انجام شد، گفت: حال عمومی هر ۱۴ داوطلب واکسن ایرانی کرونا خوب است. دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت داوطلبان واکسن کرونای ایرانی اظهار کرد: حال عمومی ۱۴ نفر گروههای اول، دوم و سوم داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی خوب است.وی با بیان اینکه تزریق دوم ۳ داوطلب دیگر نیز دیروز انجام گرفت، گفت: مجدداً این داوطلبان در هتل تحت نظر هستند. مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کرونا با بیان اینکه ما نیز گزارش کل نتایج را شنبه ۲۷ دی ماه تقدیم کمیته ایمنی میکنیم، گفت: اگر کمیته، مجوز بدهند به ۷ داوطلب دیگر واکسن کرونای ایرانی را تزریق میکنیم. وی ادامه داد: در واقع روز شنبه تشکیل جلسه صورت میگیرد و بعد از مجوز میتوانیم تزریق گروه چهارم را آغاز کنیم.

گذاشتن نظر

  • خبر خیلی عالی است. موفق باشند.