اخبار

تاثیر میکروب های روده در ابتلا به سرطان سینه

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ دي

محققان دریافتند؛ تاثیر میکروب های روده در ابتلا به سرطان سینه بر اساس تحقیقات جدید، میکروبی که در روده بزرگ یافت می شود و معمولاً با ابتلا به کولیت روده و سرطان روده بزرگ مرتبط است نیز می تواند در بروز برخی از سزطان های سینه نقش داشته باشد. به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند سلولهای بافت سینه که در معرض این میکروب سمی قرار گرفته اند، در حافظه بلند مدت شأن باقی مانده و ریسک بیماری را افزایش میدهد. محققان کشف کردند که وقتی انتروتوکسیژن ژن باکتریهای شکننده (ETBF) به روده یا مجاری سینه موش وارد میشود، باعث رشد و پیشرفت متاستاز سلولهای تومور میشود. دیپالی شارما، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: در حالی که میکروب ها در مناطق مختلف بدن مانند دستگاه گوارش، مجاری بینی و پوست وجود دارند، اما تصور این بود که بافت سینه عاری از این میکروب هاست. وی در ادامه میافزاید: ما در اولین مرحله دریافتیم که ETBF در ابتلاء به سرطان سینه نقش دارد. برای روشن شدن چگونگی حرکت ETBF در سراسر بدن به مطالعات بیشتری نیاز است. اینکه آیا ETBF عامل اصلی است که مستقیماً باعث تحریک تغییر در سلولهای سینه در انسان میشود یا سایر میکروبیوم ها نیز دارای فعالیت سرطان زا برای بافت پستان هستند. شارما میگوید: با وجود چندین فاکتور پرخطر مشخص شده برای سرطان سینه، مانند سن، تغییرات ژنتیکی، پرتو درمانی و سابقه خانوادگی، تعداد زیادی از سرطانهای سینه در زنان ناشی از هیچ یک از این فاکتورها نیستند. مطالعه ما یک عامل خطر دیگر را نشان میدهد که میکروبیوم ها هستند. اگر میکروبیوم های روده دچار آشفتگی باشند یا اگر میکروبهای سمی با عملکرد سرطان زا وجود داشته باشند، میتوان آن را یک فاکتور پرخطر دیگر در ابتلاء به سرطان سینه دانست. محققان معتقدند حفظ میکروبیوم های سالم از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش و حفظ شاخص توده بدنی مناسب بسار حائز اهمیت است. به گفته محققان، در صورت تأیید این موضوع میتوان به راحتی از طریق آزمایش مدفوع احتمال سرطان سینه را در زنان تشخیص داد.

گذاشتن نظر