اخبار

تاثیر عصاره میخک در بهبود کووید ۱۹

۱۳۹۹ سه شنبه ۲۵ آذر

یافته های پژوهشی نشان می دهد؛ تاثیر عصاره میخک در بهبود کووید ۱۹ برخی مطالعات نشان می دهند که فیتوشیمیایی استخراج شده از گیاه دارویی میخک موسوم به ایوجنول می تواند برای پیشگیری، درمان و کنترل عفونت کووید۱۹ استفاده شود. به گزارش خبرنگار مهر، شکوفههای معطر میخک علاوه بر آنکه به عنوان ادویه استفاده میشوند به عنوان یک داروی گیاهی هم کاربرد دارند. گل میخک حاوی انواع فیتوشیمیایی هایی است که دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ، آنتی اکسیدان، ضد التهابیو همچنین ضد سرطانی است. یکی از فیتوشیمیایی های اصلی میخک که ۷۲ تا ۹۰ درصد اسانس استخراج شده از میخک است، ایوجنول نام دارد و عمده عطر و بوی این گل به خاطر وجود این ترکیب است. تحقیقات اثبات کرده است که ایوجنول دارای انواع ویژگیهای ضد ویروسی است که از تکثیر ویروس مثل کرونا ویروسپیشگیری کرده و عفونت ویروسی را کاهش میدهد. چندین مطالعه مولکولی نشان داده است که ایوجنول قادر به پیشگیری از تکثیر کروناویروس به طرق مختلف است. نتایج یک مطالعه نشان میدهد که استنشاق ایوجنول میتواند هم به عنوان درمان کمکی و همچنین به عنوان پیشگیری استفاده شود. همچنین محققان دریافتند ایوجنول دارای خواص ضدالتهابی هم است که میتواند در درمان کووید ۱۹ موثر باشد.

گذاشتن نظر