اخبار

شکستگی های پوکی استخوان در زنان ۵ برابر مردان است

۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: شکستگی های پوکی استخوان در زنان ۵ برابر مردان است معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: ریسک شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان در زنان ۵ برابر مردان است. علیرضا دلاوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آسیب های بروز و شیوع پوکی استخوان به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای غیر واگیر اشاره کرد و افزود: مرگ و میر ناشی از پوکی استخوان به دلیل شکستگیهای مکرر و هزینههای درمانی و بستری، بیشتر از سایر بیماری های غیرواگیر مزمن است. وی با اشاره به مطالعات انجام شده در ایران، گفت: میزان شیوع پوکی استخوان در کشور بسیار بالاتر از سایر بیماریهای غیر واگیر از جمله سکته مغزی و سرطان پستان است. دلاوری به عوامل خطر بروز بیماری پوکی استخوان اشاره کرد و افزود: این عوامل به دو دسته غیر قابل کنترل شامل افزایش سن، جنس، نژاد و سابقه فامیلی مثبت و عوامل قابل کنترل، شامل عدم رعایت تغذیه سالم، فعالیت فیزیکی و مصر ف سیگار، تقسیم میشود. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که تراکم استخوانی با افزایش سن در هر دو جنس زن و مرد کاهش می یابد، گفت: در زنان بعد از دوران یائسگی کاهش تراکم استخوان تشدید میشود به صورتی که شکستگی های ناشی از پوکی استخوان از هر ۳ زن بالای ۵۰ سال، یک نفر را درگیر می کند. دلاوری با اشاره به نتایج مطالعاتی که در سال ۲۰۱۷ در ایران انجام شده است، افزود: از مجموع ۱۷۳ هزار مورد شکستگی ناشی از پوکی استخوان، ۴۹ درصد مرد بوده اند و ۴۲۲۵ مورد مرگ مرتبط با پوکی استخوان بوده است. وی ادامه داد: بار اقتصادی ناشی از پوکی استخوان در همان سال ۲۰۱۷، بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال برآورد شده بود. دلاوری با عنوان این مطلب که ریسک شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان در زنان ۵ برابر مردان است، افزود: با رسیدگی درست و به موقع میتوان احتمال بروز شکستگیهای ناحیه لگن را تا ۲۵ درصد کاهش داد.

گذاشتن نظر

  • با سلام، مصرف به موقعه و کافی ویتامین دی 3 و مواد معدنی مثل زینک(روی) برای جلوگیری از پوکی استخوان بسیار مفید و حیاتی هستند.

  • ویتامین دی 3 برای چذب کلسیم و فسفر بسیار مهم است.