اخبار

۶۵۰۰ کودک محک بر سرطان غلبه کردند

۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي

مدیرعامل موسسه محک: ۶۵۰۰ کودک محک بر سرطان غلبه کردند مدیرعامل محک از بهبودی بیش از ۶۵۰۰ کودک مبتلا به سرطان تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آراسب احمدیان گفت: در تقویم محک، ۷ دی، روز کودکان بهبود یافته از سرطان است. کیانا، دختر بنیانگذار محک که خود سرطان را در کودکی شکست داده است، در این روز متولد شده و بهبودی او، انگیزهای برای تشکیل این مؤسسه بوده است. وی ضمن تبریک این روز به خانواده بزرگ محک که این موفقیت را به ارمغان آوردهاند افزود: تا پایان سال ۹۷ بیش از ۶۷۰۰ کودک، از سرطان بهبود یافتهاند که این تعداد نسبت به سال ۹۶، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. احمدیان با بیان آنکه تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۲ هزار کودک تحت حمایت محک قرار گرفتهاند گفت: سرانه هزینه درمان در سال ۹۷ با ۲۱.۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ روبرو بوده است. همچنین در این سال تعداد بیماران جدید با ۱.۴ درصد به تعداد ۲۵۶۷ نفر رسیده است. این در شرایطی است که روزانه ۶ کودک جدید نیز به جمع کودکان تحت حمایت محک اضافه میشود. لذا تداوم و ارتقای حمایت از فرزندان محک تنها به پشتوانه همراهی نیکوکاران است. مدیر عامل محک با تأکید بر آنکه بر اساس بیانیه چشم انداز این سازمان، تلاش میشود تا خانوادهها با نگرانی کمتر، تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان شادمانهتر فرآیند درمان را طی کرده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند گفت: ممکن است خانوادهای در مسیر درمان، فرزند خود را از دست دهد اما باید خیالش راحت باشد که همه خدمات درمانی، دارویی و حمایتی لازم را دریافت کرده است. اما غایت آرزوهای خانواده بزرگ محک آن است که به همت نیکوکاران تعداد کودکان بهبود یافته هر روز افزایش یابد. احمدیان در پایان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۹ هزار کودک در مرحله درمان قرار دارند که امیدواریم با همراهی نیکوکاران ایران زمین بتوانیم هزینه مورد نیاز دارو و درمان ایشان را تهیه کنیم تا در سال آینده از افزایش کودکان بهبودیافته از سرطان خبر دهیم. بیشک خبر بهبودی فرزندانمان خبری است که متعلق به تمامی اعضای خانواده بزرگ محک است.

گذاشتن نظر