اخبار

رفع کمبودهای دارویی تا دو ماه آینده

۱۳۹۱ پنج شنبه ۲ آذر

در صورت تخصیص ارز مرجع با روال فعلی معاون سازمان غذا و دارو خبر داد: رفع کمبودهای دارویی تا دو ماه آینده معاون داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: اگر ارز مرجع به همین منوال تخصیص یابد کلیه کمبودهای دارویی ظرف دو ماه آینده جبران میشود. به گزارش سرویس سلامت ایسنا، دکتر محمدرضا شانهساز افزود: با پیگیریهای صورت گرفته بخشی از ارز مورد نیاز تامین شده است و بسیاری از کارخانهها مواد اولیه تولید دارو را تامین کردهاند. شانهساز با بیان اینکه طی یک تا دو ماه آینده دیگر شاهد این کمبودهای مقطعی نخواهیم بود، عنوان کرد: همچنین در این فاصله با کمک شرکتهای فوریتی دارو بسیاری از اقلام که دچار کمبود مقطعی شده بودند را وارد کشور میکنیم. وی ادامه داد: ممکن است برخی داروها به مدت یک هفته تا 10 روز دچار کمبود شده باشند، ولی در لیست فوریت دارو قرار گرفتهاند و مردم نگران نباشند. در مورد داروهای بیماران خاص و یارانهای نیز ذخایر خوبی داریم، در خصوص برخی داروهای دیگر هم که ضروری هستند در اسرع وقت به ذخایر چندماه قبل خود میرسیم. شانه ساز با بیان اینکه با تخصیص ارز جدید مابقی کمبودها نیز برطرف میشود، گفت: اگر سیستم بانکی به همین طریق به تامین دارو اولویت بدهد، ذخایری که تهیه خواهیم کرد بازار را به شکل طبیعی برمیگرداند. معاون داروی سازمان غذا و دارو افزود: دشمنان به لحاظ توانمندی ما در تولید انواع و اقسام داروها و مواد اولیه در داخل، نتوانستند به اهداف خود در راستای تحریم داروها برسند. اگر در نیمه اول سال توجه کافی به حوزه تامین ارز میشد حتی همین کمبودها را هم نداشتیم.

گذاشتن نظر