اخبار

آمار دقیقی از شیوع دیابت در کشور نداریم/ سیستم ثبت دیابت تا پایان سال کشوری می‌شود

۱۳۹۱ شنبه ۲۰ آبان

رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت: آمار دقیقی از شیوع دیابت در کشور نداریم/ سیستم ثبت دیابت تا پایان سال کشوری میشود رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت از اجرای آزمایشی برنامه ثبت دیابت در 16 دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت: این برنامه تا پایان امسال در تمام دانشگاههای کشور راهاندازی خواهد شد. به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علوینیا در آستانه روز جهانی دیابت در نشستی با خبرنگاران، گفت: برنامه نرمافزاری دیابت با تلاش فراوان نوشته شده و اکنون مراحل اجرای آزمایشی را میگذراند، با گسترش این برنامه به تمام دانشگاهها، بیماران دیابتی ثبت خواهند شد و به این ترتیب با شناسایی این بیماران، برنامهریزیها بهتری صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به آغاز برنامه پیشگیری، کنترل دیابت و عوارض آن در مناطق شهری از سال 89، ادامه داد: در حال حاضر 16 دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش این برنامه قرار دارند. به تازگی شش دانشگاه دیگر نیز به این برنامه پیوستهاند. برنامهریزیهای لازم برای گسترش آن به تمام کشور نیز صورت گرفته است. برنامه مراقبت از بیماران شناسایی شده نیز در دانشگاهها همچنان ادامه دارد. رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت درباره آمار شیوع بیماری دیابت در کشور، گفت: دیابت بیماری سختی است که از مرحله خاموش طولانی برخوردار است. مطالعات مختلف، آمار مختلفی از شیوع این بیماری را ارائه میدهد، به طوری که این مطالعات شیوع 1.3 درصدی تا 14.5 درصدی در جمعیت 25 تا 64 سال را به صورت متغیر گزارش کردهاند. با راهاندازی سیستم ثبت دیابت، آماری دقیقی از این بیماری ارائه خواهیم داد، اما اکنون نظام جامع ثبت برای بیماران دیابتی وجود ندارد. علوینیا ادامه داد: برنامه کشوری غربالگری دیابت از سال 1384 در نظام مراقبت کشور ادغام و در روستاها آغاز شد. جمعیت در معرض خطر روستاها تاکنون دو مرتبه در مورد بیماری دیابت مورد غربالگری قرار گرفتهاند. برنامه شهری غربالگری دیابت نیز از سال 89 و در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر آغاز شد. رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای مراقبت از بیماران دیابتی شناسایی شده، ادامه داد: به این منظور با معاونت درمان وزارت بهداشت وارد مذاکره شدهایم تا خدمات تخصصی در بیمارستانها به این بیماران ارائه شود. به دنبال هماهنگیهای انجام شده، اکنون در بیمارستانهای 16 شهر بزرگی که برنامه غربالگری دیابت به اجرا درآمده است، یک مرکز دیابت وجود دارد که حداقل به یک متخصص داخلی و متخصص چشم مجهز است و خدمات لازم را به بیماران ارائه میدهند. وی به مشکلات ناشی از کمبود اعتبار، اشاره کرد و گفت: هر چند با چالش کمبود اعتبارات و نیروی انسانی مواجه هستیم، البته تاکنون نگذاشتهایم صدمهای به برنامههایمان وارد شود. بیماری دیابت از جمله بیماریهای پیچیدهای است که کار کردن درباره آن مستلزم مشارکت همه جامعه است. رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت به برگزاری برنامههای آموزشی دیابت، اشاره کرد و افزود: دورههای آموزشی دیابت ویژه مربیان داخل و خارج سازمانی از تابستان امسال به صورت آبشاری آغاز شده است. از ستاد وزارت بهداشت نیز تمام کارشناسان و مدیران مربوطه آموزشهای لازم را دریافت کردهاند. اجرای چنین برنامههایی هزینه دارد و اعتبارات خاص خود را میطلبد. به گفته علوینیا، از سال 89 و با اجرای برنامه غربالگری دیابت در شهرها حدود 200 هزار بیمار مبتلا به دیابت و حدود 173 هزار پره دیابتیک شناسایی شدهاند. وی با بیان اینکه دیابتیهای نوع یک حداکثر 10 درصد جمعیت دیابتیها را تشکیل میدهند، ابراز امیدواری کرد که گروهی از هزینههای درمان دیابت از جمله مباحث آموزشی تحت پوشش بیمهها قرار گیرند.

گذاشتن نظر