اخبار

علل بالا رفتن كلسترول در خون، كشف شد

۱۳۹۱ جمعه ۱۲ آبان

علل بالا رفتن كلسترول در خون، كشف شد ترشح پروتئيني به نام رزيستين توسط بافت چربي منجر به افزايش LDL در بدن ميشود. به گزارش وبدا، به نقل از نشريه ساينس ديلي، محققان كانادايي با انجام بررسيهاي خود دريافتند پروتئين رزيستين، توليد LDL را در سلولهاي كبدي انسان افزايش داده و همچنين با تخريب گيرندههاي LDL در كبد، قابليت كبد را در از بين بردن كلسترول بد خون (LDL) كاهش ميدهد. براساس اين گزارش محققان افزودند: پروتيئن رزيستين ضمن افزايش تجمع LDL در شريانها احتمال وقوع بيماريهاي قلبي را افزايش داده و نيز با ايجاد تأثيراتي منفي روي استاتينها (داروهاي پايين آورنده كلسترول خون) منجر به ناتواني آنها در كاهش سطوح LDL در بيماران ميشود. نتايج حاصل از اين گزارش افزود: اين كشف، انقلابي در داروهاي جديد درماني به ويژه داروهايي كه با هدف قرار دادن و مهار رزيستين، اثرات استاتينها را افزايش ميدهند، ايجاد كند. به گفته محققان هرگونه احتمالاتي براي ايجاد درمانهاي پيشرفته در مهار بيماريهاي قلبي عروقي بسيار مهم است و طبق اين تحقيق حدود 40 درصد از كاناداييها، سطح كلسترول خون بالايي دارند كه اين نگراني قابل توجهي در كاناداست. منبع : سايت و ب د ا

گذاشتن نظر