اخبار

معرفی هیأت علمی فاسکو

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۰ آبان

واحد علمی فاسکو به منظور ارتقای سطح علمی سایت و برقراری عدالت در امتیازات علمی کاربران خود، اقدام به تشکیل ((هیأت علمی)) در سایت نموده است. اعضای این هیأت که از بین کاربران فاسکو انتخاب شده اند ضمن نظارت بر کلیۀ امور علمی سایت، فعالیت های علمی کاربران از قبیل: مقالات، پرسش و پاسخ، اطلس ها، وبلاگ ها و ... را مورد بررسی دقیق قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل کارشناسی نظر خود را که می تواند در قالب امتیاز به کاربران باشد، اعلام می نمایند. درحال حاضر نفرات هیئت علمی عبارتنداز: جناب آقای دکتر شهروز همتی جناب آقای دکتر فرزاد کتیرایی سرکارخانم دکتر زهرا ریخته گران تهرانی جناب آقای علی چوپانی جناب آقای سامان سعادت

گذاشتن نظر