اخبار

غذاهای گیاهی بيشتر بخورید

۱۳۹۱ شنبه ۶ آبان

غذای گیاهی بخورید استفاده از رژيمهاي غذايي بر پايه گياهان تا حد زيادي ميتواند موجب اصلاح و دفع بيماريهاي مزمن در بدن شود. به گزارش وبدا، به نقل از نشريه ساينس ديلي اكتشافات اخير محققان در ژنتيك تغذيهاي نشان ميدهد كه تركيبات زيست فعال موجود در گياهان نقش مهمي در كنترل عوامل ژنتيكي و بيولوژيكي كه منجر به ايجاد بيماريهاي مزمن در بدن ميشود. دارد. براساس اين گزارش محققان افزودند: آنتياكسيدانهاي موجود در غذاهاي گياهي با راديكالهاي آزاد كه ميتوانند باعث ايجاد التهابات مزمن و صدمه به سلولهاي بدن شوند، مبارزه ميكنند. نتايج حاصل از اين گزارش حاكي است تركيبات گياهي و گياهان دارويي ميتوانند به كنترل ژنهاي مرتبط با بيماريهاي مزمن مانند بيماريهاي قلبي عروقي، سرطانها، ديابت نوع 2، چاقي و تجمع پلاك در سرخرگها كمك كرده و با ديگر اجزاي سلولي كه باعث شكلگيري و بقاي تومورها ميشوند مقابله نمايند. به گفته محققان افراد ميتوانند با تغييرات رژيم غذايي خود و سوق دادن آن به سمت بهره بردن از غذاهاي سالم و مبتني بر خواص دارويي گياهان مانند استفاده از كنگر فرنگي يا آرتيشو، زيتون، دارچين، فلفل سياه، آويشن و بسياري ديگر از مواد غذايي كه خاصيت درماني و آنتياكسيداني دارند، از ابتلا به بيماريهاي مزمن در خود پيشگيري كنند چرا كه پيشگيري هميشه بهتر از درمان است.

گذاشتن نظر