اخبار

بیمارستان‌ها گرفتار افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی/نمی‌خواهیم مردم فشاری متحمل شوند

۱۳۹۱ يکشنبه ۳۰ مهر

وزیر بهداشت: بیمارستانها گرفتار افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی/نمیخواهیم مردم فشاری متحمل شوند وزیر بهداشت با اشاره به افزایش هزینههای بیمارستانهای دولتی در تامین تجهیزات پزشکی و اقلام آزمایشگاهی، خواستار جبران این افزایش هزینهها از طریق اصلاحیهها یا متممهای بودجهای شد. دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتوگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به افزایش هزینهها در حوزه سلامت و همچنین آثار 965 میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها در بخش سلامت طی سال گذشته، گفت: افزایش هزینههای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در حوزه سلامت طی سال گذشته جبران نشد و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد. امیدواریم مسوولان بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی را برای بخش سلامت در نظر بگیرند. وی ضمن تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات مربوط به هزینههای جاری بخش بهداشت و درمان کشور به پیگیریهای انجام شده برای تامین ارز مورد نیاز برای تجهیزات پزشکی و دارو اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز، شرکتها ناچارند برای تهیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از ارز آزاد و با قیمتی 3 - 4 برابر استفاده کنند. بیمارستانهای دولتی گرفتار افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دستجردی افزود: بر این اساس به دنبال افزایش قیمتی که در تهیه تجهیزات پزشکی و اقلام آزمایشگاهی بوجود آمده، هزینههای مراکز درمانی دولتی نیز در این موارد سه - چهار برابر و حتی بیشتر شده است. وی درباره درخواست سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفههای تشخیصی - درمانی در نیمه دوم سال، گفت: با وجود آنکه بیمارستانهای دولتی به شدت صدمه خورده و گرفتارند و مجبورند تجهیزات پزشکی و وسایل آزمایشگاهی را با چهار برابر قیمت تهیه کنند، اما از آنجا که افزایش تعرفههای تشخیصی - درمانی افزایش هزینههای پرداختی از جیب مردم را به دنبال خواهد داشت، برای آن که به مردم فشاری وارد نشود از مراکز درمانی دولتی خواهش کردیم این سختیها را تحمل کنند. لزوم جبران افزایش هزینههای بیمارستانها در قالب اصلاحیهها یا متممهای بودجهای وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که دولت موضوع مربوط به افزایش هزینههای بیمارستانی از جمله افزایش هزینهها در تامین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را در متممها یا اصلاحیههایی که برای بودجه میگذارد، جبران کند. افزایش تعرفهها در نیمه دوم سال تنها در صورت حمایت دولت شدنی است دستجردی تاکید کرد: ما نمیخواهیم مردم در زمینه دریافت خدمات بهداشتی درمانی فشاری را متحمل شوند. اگر هم بخواهد افزایش تعرفهای در نیمه دوم سال صورت گیرد باید از طریق حمایتهای دولتی باشد تا بار ناشی از آن متوجه مردم نشود.

گذاشتن نظر