اخبار

براي پيشگيري از سرطان سينه چاي سبز بنوشيد

۱۳۹۱ شنبه ۲۹ مهر

تاثیر عصاره چای سبز در پیشگیری از سرطان پستان پزشکان در یک مطالعه جدید مکانیزم تاثیر مصرف خوراکی عصاره چای سبز در پیشگیری از سرطان پستان را شناسایی کردند. به گزارش سرویس سلامت ایسنا، این پزشکان دریافتند عصاره چای سبز موسوم به پلی فنون ای از فعالیت فاکتورهای خاصی که در رشد، جابجایی و حمله سلولهای سرطانی موثر هستند، جلوگیری میکند. این یافته حاصل مطالعه روی 40 زن شرکتکننده در آزمایشات است. به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز، دکتر کاترین دی. کرو، پزشک و استادیار طب و همهگیرشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه کلمبیا در همین رابطه اظهار داشت: هر چند این مطالعه به قدری محدود است که نمیتوان با اطمینان گفت عصاره چای سبز از سرطان پستان پیشگیری میکند اما گامی مهم در جهت درک دقیقتر و صحیحتر از مکانیزمهای ضد سرطانی این ماده خوراکی است. پزشکان هماکنون در تلاش برای انجام مطالعات بیشتر روی تاثیر مصرف عصاره این گیاه در زنان مستعد ابتلا به سرطان پستان به عنوان یک ابزار پیشگیری اولیه هستند. ايسنا

گذاشتن نظر