اخبار

براي اولين بار در تاريخ كشور، عمل موفقيت آميز پیوند غیرخویشاوندی سلول‌های بنیادی خون‌ساز در بيمارستان شريعتي تهران انجام گرفت

۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۷ مهر

نخستین عمل موفقیتآمیز پیوند غیرخویشاوندی سلولهای بنیادی خونساز در کشور رییس پژوهشکده هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی از انجام نخستین عمل پیوند غیرخویشاوندی سلولهای بنیادی خونساز در این مرکز خبر داد. پروفسور اردشیر قوامزاده در گفتوگو با خبرنگار علمی ایسنا افزود: سه ماه پیش بر روی یک بیمار مبتلا به سرطان خون، پیوند مغز و استخوان از یک دهندهی غیر خویشاوند انجام شد که پیوند موفقیتآمیز بوده و حال عمومی بیمار مطلوب است. وی با اشاره به این که هم اکنون سه هزار نمونه در بانک عمومی سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی وجود دارد خاطرنشان کرد: ما برای افزودن تعداد این نمونهها با مشکلات کمبود تجهیزات و کمبود اهداء کننده مواجهیم؛ اما هر چه تعداد این نمونهها و تعداد اهداکنندهها بیشتر باشد، احتمال یافتن نمونههای مناسب برای اهدای غیر خویشاوند بیشتر و درصد موفقیت پیوند بالاتر خواهد بود. پروفسور قوامزاده ادامه داد: هم اکنون حدود 300 نفر در لیست انتظار پیوند مغز استخوان این مرکز هستند که تعداد زیادی است و ما برای ارائهی خدمت به آنها با مشکلات بسیاری روبرو هستیم. دبیر سمینار پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران دربارهی تعداد پیوند سلولهای بنیادی خونساز در بیمارستان شریعتی اظهار کرد: نخستین پیوند سلولهای بنیادی خونساز در ایران در سال 1369 در همین بیمارستان انجام شد که در ابتدا تنها توانایی انجام 12 پیوند در سال را داشتیم اما این آمار در سال گذشته به 400 بیمار رسیده و هم اکنون میتوانیم ادعا کنیم از معدود مراکز پیوند در دنیا هستیم که توانایی انجام این تعداد پیوند در سال را دارد. وی افزود: از این تعداد حدود 110 پیوند در مورد کودکان نیازمند به پیوند سلولهای بنیادی خونساز بوده است که در این زمینه هم جزء برترین کشورهای دنیا به شمار میآییم. رییس پژوهشکدهی هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی با اشاره به این که این مرکز برای درمان 60 بیماری مانند بیماریهای خونی بدخیم و غیر بدخیم، ژنتیک، متابولیک و بیماریهای نقص ایمنی پیوند سلولهای بنیادی خونساز انجام میدهد، گفت: بر اساس آمار جمعیت 75 میلیونی کشور ما نیاز به 1500 پیوند در سال دارد. اما این مرکز و دیگر مراکزی که در تهران و چند شهر دیگر تاسیس شدهاند جمعا میتوانند 600 پیوند در سال انجام دهند که هنوز تا برطرف کردن نیاز بیماران در این زمینه راه زیادی در پیش داریم. پروفسور قوامزاده همچنین در مورد ضرورت برگزاری سمینار پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران گفت: ما از سال 1991 میلادی پیوند سلولهای بنیادی را آغاز کردیم اما این موضوع هنوز برای کشور ناشناخته است. به همین دلیل نیاز داریم که در این زمینه اطلاعرسانی شده و برای تکامل هماتولوژی و آنکولوژی در کشور که نیازمند پیوند سلولهای بنیادی خونساز است، کارهای علمی و تخصصی بیشتری انجام شود.

گذاشتن نظر