اخبار

درمان التهابات میکروبی و غیرمیکروبی پوست با گياهي به نام بابونه

۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۷ مهر

بابونه؛ گیاهی برای درمان التهابات میکروبی و غیرمیکروبی پوست کارشناس گیاهان دارویی استان سمنان گفت: فرآوردههای بابونه برای درمان التهابات میکروبی و غیرمیکروبی پوست مانند بهبود زخمها، آبسهها، جوشها و التهابات حفره دهان کاربرد دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، حمید رضا عبدوس درمان حساسیتهای پوستی ناشی از اشعه و ناراحتیهای پوستی را از دیگر موارد مصرف این گیاه دارویی دانست و افزود: قسمت مورد استفاده گیاه بابونه گل خشک شده آن است که در التهابات پوستی و قرمزی پوست به صورت ضماد، حمام و پماد کاربرد دارد. وی ادامه داد: گیاه دارویی بابونه اثر ضد التهاب موضعی دارد، این اثر هم از عصاره تام الکلی و هم از اجزای جدا شده آن مشاهده شده و این مواد با استفاده از مدلهای استاندارد فارماکولوژیک التهاب و با استفاده از تجویز موضعی آزمایش شدهاند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: از داروهای رسمی موجود در ایران میتوان به کرم کامل درمان التهابات پوستی، آزردگیهای جلدی ناشی از خراشها و بریدگیهای سطحی، خشکی و ترک پوست و پودر بخور دینه (بهبود آکنه) اشاره کرد. عبدوس با تأکید بر اثر ضد باکتری و ضد قارچی(عمدتاً علیه ارگانیزمهای گرم مثبت و کاندیداد آلبیکنس) فرآوردههای بابونه، ادامه داد: استعمال موضعی فرآوردههای بابونه میتواند اثر درمانی مثبتی روی زخمهای آلوده داشته باشد.

گذاشتن نظر