اخبار

تقویت اعتماد به نفس کودکان با احترام گذاشتن به شخصیت آنها

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۳ مهر

تقویت اعتماد به نفس کودکان با احترام گذاشتن به شخصیت آنها کارشناس مسوول بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: احترام گذاشتن به شخصیت کودک به تقویت و پرورش اعتماد به نفس او کمک میکند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه یزد، فاطمه زارع اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در رشد شخصیت کودکان، پرورش حسن اعتماد به نفس است. وی با اشاره به این که اعتماد به نفس یعنی اعتماد به خود، باور داشتن استعدادها و توانایی برای یاد گرفتن و پیشرفت کردن، افزود: برای این که کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندیهای بالقوه خود بهرهمند شوند، باید بتوانند نسبت به خود خوشبین و نسبت به محیط اطراف دارای احساس توانایی بوده از انگیزههای قوی برای تلاش برخوردار باشند و در نتیجه باید از حس اعتماد به نفس برخوردار شوند. زارع خاطرنشان کرد: اگر والدین تمام تلاش خود را برای رشد و پرورش اعتماد به نفس در کودکان به کار ببرند، بهترین فرصت ممکن را برای رشد و تکامل استعدادهای بالقوه آنان مهیا کردهاند. وی ضمن اشاره به راههای پرورش اعتماد به نفس در کودکان تصریح کرد: احترام گذاشتن به شخصیت کودک یکی از این موارد است به این معنا که برای آنان شخصیت مستقل قائل شویم. به عبارت دیگر برای کودک این حق را قائل باشیم که بتوانند طور دیگری فکر کنند و به شکلی دیگر غیر از روش ما عمل کنند. زارع ضمن تاکید بر گفت وگو با کودکان به منظور تقویت اعتماد به نفس در آنها عنوان کرد: با گوش دادن درست به کودکان و گفتوگو با آنان نشان میدهیم که برایمان ارزش و اهمیت دارند. این روانشناس با اشاره به رشد حس استقلال در کودکان توصیه کرد: باید به فرزندانمان فرصت بدهیم تا حدودی با مشکلات و موانع برخورد کرده و بر آنها تسلط پیدا کنند چرا که با این کار به تدریج به توانایی خود در حل مشکلات اعتماد پیدا می کنند. وی با تاکید بر پذیرش کودکان توسط والدین افزود: اگر والدین کودکشان را همان طور که هستند بپذیرند، آنها نیز می آموزند که خودشان را با همهی نقاط ضعف و قوت خود بپذیرند و دوست بدارند. زارع اضافه کرد: تشویق درست و به جا و بموقع باعث میشود که کودک نسبت به خود احساس مثبتی داشته باشد و این خود باعث رشد اعتماد به نفس می شود. وی متذکر شد: افرادی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند، تصمیمگیری برایشان دشوار است اغلب نمیدانند در زندگی چه میخواهند و به سختی با دیگران ارتباط برقرار میکنند. کودکانی که اعتماد به نفس بیشتری دارند با بهرهگیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می پردازند و به راحتی تحت تاثیر قرار نمی گیرند. زارع خاطرنشان کرد: یکی از عوامل موثر در ایجاد اعتماد به نفس برخورداری از روابط خوب در دوران کودکی است زیرا در این زمان است که بذرهای اعتماد به نفس در وجود انسان کاشته میشود. وجود اعتماد به نفس در پدر و مادر بیشتر از آموزش مستقیم آن به کودکانشان موثر است چرا که اعتماد به نفس خصوصیتی اکتسابی است. این خصوصیت از طریق وراثت به کودکان انتقال نمی یابد. به عبارت دیگر والدین نقشی اساسی در روند شکلگیری این خصوصیت در فرزندانشان دارند.

گذاشتن نظر