اخبار

تخصیص ارز به اولویت هشتم از هفته آینده/واردات خودرو با ارز آزاد

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۳ مهر

رئیس سازمان توسعه تجارت به ایسنا خبر داد: تخصیص ارز به اولویت هشتم از هفته آینده/واردات خودرو با ارز آزاد رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که کمتر از یک هفته دیگر اولویت هشتم از خدمات مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز بهرهمند میشود. حمید صافدل در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر اینکه پس از غربالگری اولویتهای کالاهای وارداتی هم اکنون همین اولویتهای جدید در مرکز مبادله ارز اعمال میشود، درباره علت عدم اعلام رسمی این اولویتها گفت: طی دو سه روز آینده رسما اولویتهای جدید اعلام میشود. او ادامه داد: تعداد کمی از کالاهای موجود در اولویت شش و هفت به اولویتهای بعدی انتقال پیدا کردند و برخی کالاهای اولویتهای هشت و 9 بنا به تشخیص کارشناسان در اولویتهای آخر قرار گرفتهاند. البته عملکرد ارزی آنها تفاوتی نخواهد داشت؛ یعنی اولویت سوم تا هشتم از ارز مبادلهای استفاده خواهند کرد. اولویت 9 و 10 ارز مبادلهای نمیگیرند معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت کالاهای اولویت 9 و 10 گفت: فعلا تصیمیمی درباره استفاده کالاهای موجود در این دو اولویت از ارز مبادلهای وجود ندارد و کماکان برای واردات آنها میتوان از ارز خود واردکنندگان یا ارز صرافی استفاده کرد. وی ادامه داد: ترکیبی از شرایط فنی و عمومی که در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد در مورد این کالاها اعمال میشود اما مرکز مبادله فعلا درباره تخصیص ارز به واردات کالاهای اولویت 9 و 10 پاسخگو نخواهد بود. در واقع تخصیص ارز مبادلهای به این کالاها جزو اولویتهای ما نیست. رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایده اولیه راهاندازی مرکز مبادله ارز این بود که تا اولویت هشتم ارز تخصیص یابد، ادامه داد: تا یک هفته آینده اولویت هشتم هم ارز مبادلهای دریافت خواهد کرد و پس از آن عملکرد مرکز و میزان پاسخگویی به متقاضیان ارزیابی خواهد شد و متناسب با آن و با اعلام آمادگی بانک مرکزی ممکن است تدریجا بخشی از اولویت نهم یا دهم هم وارد این فرآیند شوند. تعرفه واردات کالاهای لوکس تغییر نمیکند وی درباره آخرین وضعیت واردات کالاهای لوکس و تعرفه واردات آن نیز گفت: هیچ تغییر تعرفهای در این زمینه اعمال نخواهد شد، اما از روشهای مدیریتی مختلف مانند کنترل کیفیت و استانداردها، واردات کالاهای لوکس مدیریت میشوند. البته ممکن است در بعضی کالاهای لوکس شرایط ویژهای برای مدیریت آنها اعمال شود که این موضوع متعاقبا اعمال میشود. خودرو با ارز آزاد وارد میشود صافدل درباره واردات خودروهای لوکس هم گفت: خودرو جزو اولویتهای نهم و دهم است. ممکن است بعضی خودروهای کم مصرف در اولویت هشتم قرار گرفته باشند اما توان تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور است و فعلا خودرو از طریق اولویتهای نهم و دهم و با ارز آزاد میتواند ثبت سفارش شود، ولی اگر بخواهیم تغییر در این فرآیندها دهیم به طور رسمی اطلاع رسانی میکنیم. رییس کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه اولویت دولت وارد نکردن کالاهای ساخته شده و مصرفی است گفت: همه ترجیح ما این است که کالاها به صورت مواد اولیه یا حداکثر نیمه ساخته شده به کشور وارد شوند. از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس دفاع میکنیم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به طرح دو فوریتی برخی نمایندگان مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهای لوکس گفت: این طرح می تواند عملیاتی شود، ضمن این که تولیدکنندگان ما اعلام کردهاند که توان تولید همه کالاهای مورد نیاز کشور را دارند. البته اگر قرار باشد چنین طرحی تصویب شود حتما نظر بخش تولید کشور نیز دریافت خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت از چنین تصمیمی در مجلس دفاع خواهد کرد گفت: درباره هر کالایی امکان تولید آن در کشور وجود دارد دولت حامی تولید داخل است. ابهام در واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی صافدل همچنین درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل ممنوع شده است گفت: گروهی از کالاها که تولید مشابه داخل دارند شناسایی شدهاند، چون میزان تولید آنها در حد نیاز و حتی فراتر از آن است و احیانا بخشی از آنها طی سالهای گذشته سابقه واردات به کشور نداشتهاند. وی دامه داد: با توجه به تغییرات نرخ ارز به نظرم به طور طبیعی رغبت به مصرف کالاهای داخلی بیشتر شده است. او در پاسخ به این سوال که آیا واردات این کالاها ممنوع شده است یا خیر گفت: در این باره به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

گذاشتن نظر