اخبار

صرافی‌ها واسط انتقال ارز با نرخ مبادلاتی به مردم شدند

۱۳۹۱ شنبه ۲۲ مهر

مصباحی مقدم درگفتگو با مهر: صرافیها واسط انتقال ارز با نرخ مبادلاتی به مردم شدند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه صرافیهای مجاز واسط انتقال ارز با نرخ مرکز مبادلات ارز به مردم شدند، از تعیین مهلت بانک مرکزی به صرافیها برای ارائه درخواست اخذ مجوز خبر داد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو بامهر درخصوص تصمیمات مشترک دولت و مجلس برای مقابله با عملکرد برخی از صرافیها نسبت به خودداری ازخریدوفروش ارز در بازار، اظهارداشت: براساس یکی از تصمیماتی که در جلسه مشترک مجلس با دولت برای حل این مشکل اتخاذ شده، قرار است صرافیهای مجاز که از سوی بانک مرکزی تعیین شده اند، واسط انتقال ارز با نرخ مرکز مبادلات ارز به مردم باشند. وی در عین حال تصریح کرد: البته با توجه به اینکه همه صرافیها از سوی بانک مرکزی مجوز خرید و فروش ارز ندارند، ممکن است ارزی برای عرضه به مردم با نرخ مبادلاتی نداشته باشند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل این صرافیها از سوی بانک مرکزی مدت زمان معینی به آنها مهلت داده خواهد شد تا درخواست خود را مبنی بر دریافت مجوز ارائه دهند تا پس از بررسی های مورد نظر به آنها مجوز داده شود. وی با اشاره به اینکه اجرای این دستورالعمل از سوی صرافیها به طور طبیعی مدت زمانی به طول خواهد انجامید، گفت: البته سرعت در اجرای چنین دستورالعملهایی به خواسته و اراده صرافها بستگی دارد.

گذاشتن نظر