جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ذکریای رازی
آدرس قم - خيابان امام - جنب شركت نفت
 مسول فنی دكتر محمد رضا يزدان پناه
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-251-6602556
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه